Suzan Wopereis

Biografie

Dr. Suzan Wopereis werkt sinds 2006 bij TNO als Hoofdonderzoeker van de onderzoeksgroep systeembiologie. Het onderzoek van Suzan richt zich op het thema ‘het gepersonaliseerd meten van leefstijl effecten op de gezondheid’. Haar onderzoek richt zich zowel op preventie en het voorkomen van leefstijl gerelateerde ziekte als op curatie, oftewel leefstijl als medische behandeling bij mensen met een leefstijlgerelateerde ziekte. In haar 15 jaar van onderzoek bij TNO lag haar belangrijkste focus op fenotypische flexibiliteit of veerkracht als maat voor gezondheid, waarbij ze gestandaardiseerde perturbatie testen gebruikt om de respons van een groot aantal biologische processen te bestuderen oa bij leefstijlgerelateerde ziekten zoals Diabetes Mellitus type II. Over dit onderwerp heeft ze >60 wetenschappelijke publicaties (https://www.researchgate.net/profile/Suzan_Wopereis/research), met een totale H-index van 31. Suzan Wopereis is bestuurslid van het Nederlands Innovatie Center Lifestyle4Health (lifestyle4health.nl/) met als missie om de maatschappelijke en economische impact van leefstijlgerelateerde ziekten in 10 jaar te verminderen. Binnen Lifestyle4Health coördineert zij de programmalijn ‘bio-mechanismen’ samen met prof. dr. H. Pijl. In 2016 ontving ze de ‘Excellente onderzoeker van 2015’ voor haar werk aan gepersonaliseerde leefstijl en gezondheid. Ze is gepromoveerd in de medische wetenschappen aan het Medisch Centrum van de Radboud Universiteit Nijmegen (2006).  

Visie leefstijlgeneeskunde en Alzheimer

Binnen het domein van type 2 diabetes is de laatste jaren heel duidelijk geworden dat leefstijlgeneeskunde kan bijdragen aan normalisatie van de ziekte in een deel van de patiënten. Daarnaast kan leefstijlgeneeskunde in patiënten met een vergevorderde diabetes type 2 progressie bijdragen aan remming van het ziekteproces, vermindering van medicijn gebruik en betere instelling van de glucose huishouding. Ook met betrekking tot Alzheimer’s is duidelijk geworden dat er een duidelijk verband is met leefstijl en leefomgeving. Op het L4H congres hoop ik helder te krijgen welke rol leefstijlgeneeskunde in dit ziektedomein zou kunnen spelen vooral omdat het een groep mensen betreft waarbij gedragsverandering niet vanzelfsprekend is.

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext