Liesbeth van Rossum

Biografie

Prof. Dr. Liesbeth van Rossum is internist-endocrinoloog en hoogleraar op het gebied van obesitas en biologisch stressonderzoek in het Erasmus MC in Rotterdam. Zij is mede-oprichter van het Centrum Gezond Gewicht, alwaar diagnostiek van onderliggende oorzaken van obesitas wordt verricht en behandelingen op maat worden ontwikkeld. Als bestuursvoorzitter van het Partnerschap Overgewicht Nederland, de koepelorganisatie waar onder andere de bij obesitaszorg betrokken beroepsverenigingen en zorgverzekeraars in Nederland zijn aangesloten, is zij nauw betrokken bij de invoering van de gecombineerde leefstijlinterventies in de basiszorgverzekering en het Nationaal Preventie akkoord van het Ministerie van VWS. Daarnaast bekleedt zij diverse (inter)nationale bestuurlijke functies, waaronder lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, het STRESS-NL bestuur, voorzitter van de landelijke richtlijncommissie obesitas en is zij benoemd tot lid van De Jonge Akademie van de KNAW.

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext