Karine van ’t Land

Biografie

Karine van ’t Land is zorgexpert Leefkracht bij Coöperatie Menzis, arts Maatschappij + Gezondheid en verbonden aan de Aletta Jacobs School of Public Health

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext