Jan H.J. Hoeijmakers

Biografie

Jan Hoeijmakers is hoogleraar Moleculaire Genetica aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, leidt onderzoeksgroepen in het Erasmus Medisch Centrum, het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht en het CECAD in Keulen. Hij maakt ook deel uit van het Oncode instituut. Voor zijn onderzoek ontving hij een groot aantal prijzen, zoals de Spinoza Premie, de Louis Jeantet Prize for Medicin in Europe, de Josephine Nefkens Prijs, de KWF onderzoeksprijs, de Olav Thon Prize, een KNAW academiehoogleraarschap, en 2 maal een advanced grant van de European Research Council (2,5 Meuro).

DNA reparatie, voeding en veroudering en het belang voor dementie

DNA bevat alle erfelijke informatie, die ons de mens maken, die we zijn. Het DNA in elke lichaamscel wordt echter voortdurend beschadigd door straling en stoffen in voedsel, water en lucht, maar ook door onze eigen ademhaling, waarbij zuurstofradicalen vrijkomen. Gelukkig wordt het merendeel van die beschadigingen tijdig gerepareerd, voordat ze leiden tot permanente fouten in de erfelijke code, die kanker en erfelijke ziekten kunnen veroorzaken.

Jan Hoeijmakers heeft baanbrekend onderzoek verricht naar het mechanisme van DNA-reparatie. Hij heeft ontdekt dat ophoping van DNA-schade de hoofdoorzaak is van veroudering en dat dieetrestrictie leidt tot minder DNA-schade en daarmee vertraagde veroudering. Het onderzoek heeft onverwachte, nieuwe effectieve mogelijkheden geopend voor voedingsinterventies bij kinderen, die lijden aan zeldzame erfelijke reparatiedefecten, waardoor ze snel verouderen. Calorie vermindering gaf een spectaculaire verbetering van hun gezondheid en maakte hun versnelde dementie zelfs deels ongedaan. Dit leidde tot totale herziening van de voedingsrichtlijnen voor deze zeer ernstige aandoeningen. Momenteel doen Hoeijmakers en zijn team onderzoek naar preventie van veel ouderdom-gerelateerde ziekten bij normale mensen, waaronder neurodegeneratie als bij Alzheimer en Parkinson, het verminderen van bijwerkingen van chemotherapie, en gevolgen van chirurgie en orgaantransplantatie m.b.v. voedingsinterventies.

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext