Hinke Anja Werkman

Hinke Anja Werkman

Biografie

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext