Edo Richard

Biografie

Edo Richard is hoogleraar neurologie, in het bijzonder de vasculaire component van dementie. Hij combineert zijn klinische werk als neuroloog met wetenschappelijk onderzoek naar vragen die ontstaan in de klinische praktijk. Hij is hoofdonderzoek van twee grote Europese onderzoeken naar het verlagen van het risico op dementie en hart- en vaatziekten door leefstijlveranderingen m.b.v. eHealth en mHealth en mede-onderzoeker van het preDIVA onderzoek, de enige gerandomiseerde trial met dementie als primaire uitkomstmaat. Daarnaast houdt hij zich bezig met ethische vragen rondom dementie preventie, die sterk gerelateerd zijn aan vroegdiagnostiek.

Visie op leefstijlgeneeskunde en Alzheimer

Causaliteit is essentieel om een interventie te onderbouwen. Er zijn veel aanwijzingen dat een gezonde leefstijl het risico op dementie kan verlagen. Dit heeft potentieel grote gevolgen voor de bevolking, en in het bijzonder voor de mensen met een verhoogd risico op dementie. Maar de interpretatie van al het observationele en beperkte interventie onderzoek is complex. Een bewezen effect in gedegen gerandomiseerd onderzoek met klinisch relevante uitkomstmaten is nodig om te claimen dat een gezonde leefstijl het risico op dementie kan verlagen. En dit bewijs is er (nog) niet. Tot die tijd kunnen we een gezonde leefstijl van harte aanbevelen vanwege de bewezen effecten op hart- en vaatziekten. En daar kunnen we aan toevoegen dat een gezonde leefstijl misschien ook het risico op dementie kan verlagen.

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext