David van Bodegom

Biografie

(1978) is opgeleid als arts en historicus. Hij is hoogleraar Vitaliteit in een verouderende populatie bij de afdeling Public health en eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC. Hij is tevens verbonden aan Leyden Academy on Vitality and Ageing, een kennisinstituut op het gebied van vitaliteit en veroudering. Tijdens zijn promotieonderzoek in Ghana ontdekte hij dat mensen in een oorspronkelijke omgeving vitaler oud worden en hoe de omgeving hierbij een belangrijke rol speelt. Hij heeft het tot zijn missie gemaakt zijn bevindingen bij de Ghanese bevolking te vertalen naar interventies voor onze moderne omgeving. Hoewel hij is opgeleid als arts, heeft hij de spreekkamer verlaten in de overtuiging dat de publieke omgeving de sleutel is tot gezonde veroudering In lijn met zijn maatschappelijke missie publiceert David van Bodegom niet alleen wetenschappelijke artikelen maar schrijft hij ook boeken over gezond verouderen voor mensen zelf. Samen met Rudi Westendorp schreef hij de bestsellers 10 jaar cadeau en Oud worden in de praktijk, waarin hij uiteenzet hoe onze moderne omgeving ons ongezond oud maakt en wat je eraan kunt doen. In 2018 verscheen zijn boek Ontpillen, waarin hij laat zien hoe veel ouderdomsklachten waar mensen nu pillen voor slikken beter kunnen worden opgelost met leefstijl. In 2019 verscheen zijn boek Het geheim van de schildpad, over de biologie van veroudering.   Meer informatie over David van Bodegom: www.davidvanbodegom.nl

Synopsis voordracht

In zijn voordracht zal David van Bodegom stilstaan bij het belang van vitaliteit en de rol van leefstijl en leefstijlgeneeskunde bij gezond verouderen en in het bijzonder bij Alzheimer. Hij zal ingaan op de nieuwste inzichten over de rol van leefstijl bij zowel preventie van Alzheimer als bij het beïnvloeden van de progressie van de ziekte. Tenslotte zal hij ingaan op de rol van zowel de sociale als de fysieke omgeving bij het volhouden van deze gezonde leefstijl.

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext