Anthony Stigter

Biografie

Secretaris algemeen economisch beleid en gezondheidszorg VNO-NCW, MKB-Nederland

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext