Wij nodigen iedereen, die wil en kan bijdragen aan het realiseren van onze missie, uit om zich aan te sluiten bij Lifestyle4Health. Voor ieder type organisatie is er een passende partnerrol. Graag gaan we met u in overleg welke vorm van partnerschap het beste past.

Missie en werkwijze van Lifestyle4Health:
Vermindering van de ziektelast van leefstijl gerelateerde ziekten met 50% binnen tien jaar door leefstijlinterventies in de behandeling van deze ziekten een centrale plek te geven, samen met zelfzorg en regie op eigen gezondheid.

Lifestyle4Health wil leefstijl-gerelateerde ziekten zo veel als mogelijk omkeren door:

 • verdere wetenschappelijke onderbouwing voor leefstijlinterventies;
 • toepassing van innovaties die mensen in staat stellen om binnen hun mogelijkheden zelf regie te voeren over hun gezondheid;
 • het bundelen van alle krachten in Nederland en lopende en nieuwe initiatieven verbinden.

Mogelijkheden partnerschap

Er zijn verschillende manier om deel te nemen en bij te dragen aan Lifestyle4Health:

Netwerkpartner

Partijen die geïnteresseerd zijn om deel uit te maken van het Lifestyle4Health-netwerk, om zo bijvoorbeeld verdere participatie af te tasten, kunnen netwerkpartner worden.

Dit biedt u de volgende mogelijkheden:

 • Gebruik van Lifestyle4Health naam en logo bij eigen activiteiten;
 • Toegang tot Lifestyle4Health netwerk;
 • Vermelding van logo van uw organisatie op de website van “Lifestyle4Health”;
 • Toegang tot Lifestyle4Health netwerk events;
 • Aanhaken op lobby en brede media campagnes;
 • 1 entree voor de jaarlijkse Lifestyle4Health conferentie;
Meer informatie of partner worden?

Wilt u meer informatie over het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde en ons onderzoek? Of wilt u met ons samenwerken? Neem dan contact op met het ‘Lifestyle4Health Program Office’ door een mail te sturen naar info@lifestyle4health.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Programmalijnpartner

Wilt uw organisatie (actief) participeren in projecten en/of eigen projecten inbrengen, dan is het worden van programmalijnpartner wellicht interessant. Ook zonder actieve bijdrage in (de vorm van) projecten kunnen partijen programmalijnpartner worden.

Programmalijnpartnerschap biedt u de volgende mogelijkheden:

 • Toegang tot alle projectresultaten
 • Agendasetting programmalijn
 • Het leveren van een boegbeeld in programmalijnteam
 • Gebruik van Lifestyle4Health naam en logo bij eigen activiteiten;
 • Toegang tot Lifestyle4Health netwerk;
 • Vermelding van logo van uw organisatie op de website van Lifestyle4Health;
 • Toegang tot Lifestyle4Health netwerk events;
 • Aanhaken op lobby en brede media campagnes;
 • 2 x entree voor de jaarlijkse Lifestyle4Health conferentie en mogelijkheden voor een stand;

Programmalijnpartners kunnen actief participeren in projecten en hun eigen projecten inbrengen. Ze krijgen zo het recht om mee te sturen in een programmalijn. Een programmalijn kent een centraal thema, faciliteert (samenhang tussen) onderliggende projecten en signaleert trends en kansen. Programmalijnpartners leveren een boegbeeld. De boegbeelden samen vormen een team dat de programmalijn aanstuurt.

Meer informatie of partner worden?

Wilt u meer informatie over het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde en ons onderzoek? Of wilt u met ons samenwerken? Neem dan contact op met het ‘Lifestyle4Health Program Office’ door een mail te sturen naar info@lifestyle4health.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Organisatiepartner

Partijen die strategisch invloed willen op project- en programma-overstijgende zaken van Lifestyle4Health kunnen organisatiepartner worden.

Organisatiepartnerschap biedt u de volgende mogelijkheden:

 • Participatie in de Partner Council en daarmee invloed op de koers van Lifestyle4Health;
 • Agendasetting van onderzoeksbudget;
 • Gebruik van Lifestyle4Health naam en logo bij eigen activiteiten;
 • Toegang tot Lifestyle4Health netwerk;
 • Vermelding van logo van uw organisatie op de website van Lifestyle4Health;
 • Toegang tot Lifestyle4Health netwerk events;
 • Aanhaken op lobby en brede media campagnes;
 • 5 x entree voor de jaarlijkse Lifestyle4Health conferentie en mogelijkheden voor een stand;

Organisatiepartners, oftewel strategische partners, kunnen zowel inhoudelijk als qua structuur en organisatie de koers van Lifestyle4Health mede bepalen. Organisatiepartners vormen de Partner Council die fungeert als een Raad van Advies. De Partner Council vaardigt 2 leden af naar de Board van Lifestyle4Health. Organisatiepartners kunnen actief participeren in projecten en hun eigen projecten inbrengen in het netwerk. Ook zonder actieve bijdrage in (de vorm van) projecten kunnen partijen organisatiepartner worden.

Meer informatie of partner worden?

Wilt u meer informatie over het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde en ons onderzoek? Of wilt u met ons samenwerken? Neem dan contact op met het ‘Lifestyle4Health Program Office’ door een mail te sturen naar info@lifestyle4health.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Congrespartner

Partijen met specifieke interesse in het jaarlijkse Lifestyle4Health-congres kunnen congrespartner worden.

Dit biedt u de volgende mogelijkheden:

 • Sponsoring van de jaarlijkse “Lifestyle4Health” conferentie
 • Gebruik partnership Lifestyle4Health conferentie voor commerciële uitingen
 • Vermelding naam/logo op alle congresuitingen
 • Congreskaarten (aantal in onderling overleg)
Meer informatie of partner worden?

Wilt u meer informatie over het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde en ons onderzoek? Of wilt u met ons samenwerken? Neem dan contact op met het ‘Lifestyle4Health Program Office’ door een mail te sturen naar info@lifestyle4health.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.