Delen:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Share on whatsapp

Werk

Leefstijlgeneeskunde biedt de mogelijkheid om de ziektelast van chronische aandoeningen op de werkplek aan te pakken. En dat is zeer welkom, want het hebben van een chronisch aandoening heeft effect op werk. Zo werken mensen met een chronische aandoening minder vaak dan mensen zonder aandoening. Ze zijn ook vaker ziek en minder lang goed inzetbaar. Daarnaast kunnen werkomstandigheden effect hebben – positief of negatief – op het ontwikkelen van chronische aandoeningen. Leefstijlgeneeskunde kan chronische ziekten ‘omkeren’ en de werkplek biedt kansen voor de toepassing hiervan. Door leefstijlgeneeskunde in te zetten in de werkcontext keren we niet alleen chronische ziekten om, maar verandert werk van ‘bedreiging’ naar een ‘kans’ voor chronische ziek(t)en.

Doel programmalijn

Nu er steeds meer wetenschappelijk bewijs is voor de positieve invloed van leefstijl op de behandeling en genezing van chronische aandoeningen, is het zaak ook de werkcontext hierin mee te nemen. Het doel van de programmalijn werk is leefstijlgeneeskunde te integreren in de context van werk. Dit doen we onder andere door leefstijlinterventies, die zijn ontwikkeld voor chronische aandoeningen, aan te passen aan en in te voeren in de werkcontext. En door te onderzoeken op welke terreinen de werkcontext nog meer bij kan dragen aan (preventieve) leefstijlgeneeskunde.

Onderzoeksagenda

Om onze doelstellingen te behalen, werken we aan de volgende thema’s:

 • Het ontwikkelen van kennis over de toepassing van effectieve elementen van interventies voor:
 • werkenden met (een verhoogd risico op) chronische aandoeningen
 • werkenden die werken onder (zware) werkomstandigheden (bijvoorbeeld: heeft een voedingsinterventie hetzelfde effect als vooral ’s nachts gegeten wordt, wat is het effect van een laag calorisch dieet op iemand die zwaar fysiek werk doet?)
 • werkenden met (chronische) stress en mentale ziekten, zoals burn-out
 • Implementeren en ervaring opdoen met samenwerkingen tussen curatieve zorg en eerstelijnszorg (arbocuratieve samenwerking) op het vlak van leefstijlgeneeskunde
 • Het ontwikkelen van kennis over effectieve wijze van implementeren van interventies in bedrijven en bij een doelgroep die met leefstijlinterventies moeilijk te bereiken is
Team
 • Noortje Wiezer, senior scientist Work & Health, TNO
 • Marloes van der Klauw, consultant Work, Health & Technology, TNO
 • Lennart van der Zwaan, research consultant Work, Health & Technology, TNO
 • Marloes Vooijs, scientist Sustainable Productivity & Employability, TNO
 • Martine van Egmond, research consultant Work, Health & Technology, TNO

In samenwerking met:

 • Tessa Kouwenhoven, bedrijfsarts bij Erasmus MC & eigenaar VitALL (werk & leefstijl)
 • Giny Norder, bedrijfsarts ArboUnie
 • Cecile Boot, Gezondheidswetenschapper Sociale Geneeskunde, VUMC/Body@Work
 • Kees de Kock, huisarts in Deurne en praktijkhouder
 • Jurriaan Penders, directeur medische zaken, bedrijfsarts Human Total Care
 • Linda Battes en Gerben Hoogsteen, verzekeringsartsen, UWV
 • Jeroen Kemperman, Senior Manager Strategy & Business Development, Zilveren Kruis
Lopende projecten
 • Diabetes omkeren in de ploeg (DOP): In DOP worden ploegendienstmedewerkers met type 2 diabetes ondersteunt in het realiseren van een gedragsverandering ten aanzien van hun leefstijl. Het doel is uitzicht te bieden op minder ziektelast en minder medicijnen
 • Leefstijlinterventies bij ‘vangnetters’ met mentale klachten: Vergroten van de belastbaarheid van mensen die als gevolg van onder andere mentale klachten in de ziektewet zitten, maar geen werkgever hebben (zogenaamde vangnetters). Het doel is uitstroom uit de ziektewet van deze groep te versnellen
 • PerfectFit@Night: Hulp en ondersteuning bieden aan nachtwerkers in het Erasmus MC om fit de nacht door te komen. Met tips over voeding en slaap, teamspel Fit in de Nacht, banken voor een powernap en advies van een vitaliteitscoach
Sluit je bij ons aan!

Wij zoeken partijen die met ons de kennis over leefstijlgeneeskunde in de context van werk willen op- en uitbouwen. En deze kennis met ons willen omzetten in concrete interventies en die willen implementeren en evalueren. Wil jij als deskundige bijdragen aan onze programmalijn werk? Of wil jouw organisatie onderzoeken wat leefstijlinterventies voor jouw medewerkers kunnen opleveren? Neem dan contact op met Marloes van der Klauw en/of Noortje Wiezer (noortje.wiezer@tno.nl).

Gerelateerd nieuws

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext