Search
Close this search box.
Delen:

Werk

Leefstijlgeneeskunde biedt de mogelijkheid om de ziektelast van chronische aandoeningen aan te pakken. Leefstijlgeneeskunde kan ook ingezet worden op de werkplek. En dat is zeer welkom, want het hebben van een chronisch aandoening heeft effect op werk. Zo werken mensen met een chronische aandoening minder vaak dan mensen zonder aandoening. Ze zijn ook vaker ziek en minder lang goed inzetbaar. Daarnaast kunnen werkomstandigheden effect hebben – positief of negatief – op het ontwikkelen van chronische aandoeningen. Leefstijlgeneeskunde kan chronische ziekten ‘omkeren’ en de werkplek biedt kansen voor de toepassing hiervan. Door leefstijlgeneeskunde in te zetten in de werkcontext keren we niet alleen chronische ziekten om, maar biedt werk en de werkcontext ook ‘kansen’ voor chronische ziek(t)en.

Doel programmalijn

Nu er steeds meer wetenschappelijk bewijs is voor de positieve invloed van leefstijl op de behandeling en genezing van chronische aandoeningen, is het zaak ook de werkcontext hierin mee te nemen. Het doel van de programmalijn werk is leefstijlgeneeskunde te integreren in de context van werk. Dit doen we onder andere door leefstijlinterventies, die zijn ontwikkeld voor chronische aandoeningen, aan te passen aan en in te voeren in de werkcontext. En door te onderzoeken op welke terreinen de werkcontext nog meer bij kan dragen aan (preventieve) leefstijlgeneeskunde.

Onderzoeksagenda

Om onze doelstellingen te behalen, werken we aan de volgende thema’s:

 • Het ontwikkelen van kennis over de toepassing van effectieve elementen van interventies:
  • voor werkenden met (een verhoogd risico op) chronische aandoeningen
  • voor werkenden die werken onder (zware) werkomstandigheden
  • voor werkenden met (chronische) stress en mentale ziekten, zoals burn-out
 • Het implementeren en ervaring opdoen met samenwerkingen tussen curatieve zorg en eerstelijnszorg (arbocuratieve samenwerking) op het vlak van leefstijlgeneeskunde
 • Het ontwikkelen van kennis over effectieve wijze van implementeren van interventies in bedrijven en bij een doelgroep die met leefstijlinterventies moeilijk te bereiken is
Team
 • Noortje Wiezer, Principal Consultant Work Health and Technology, TNO
 • Marloes van der Klauw, Consultant Work, Health & Technology, TNO
 • Marjolein Douwes, Sr scientist/ project manager Work, Health & Technology, TNO
 • Lidewij Renaud, Projectmanager Work, Health & Technology, TNO
 • Joep van den Eerenbeemt, Business Developer Work, Health & Technology, TNO
 • Carlijn Brouwer, Consultant Work, Health & Technology, TNO
Lopende projecten
 • Diabetes omkeren in de ploeg (DOP): In DOP worden ploegendienstmedewerkers met type 2 diabetes ondersteund in het realiseren van een gedragsverandering ten aanzien van hun leefstijl. Het doel is uitzicht te bieden op minder ziektelast en minder medicijnen. De resultaten van de eerste pilot zijn positief, ondanks corona.
 • Leefstijlinterventies bij ‘vangnetters’ met mentale klachten: Samen met UWV wordt gekeken of leefstijlinterventies ingezet kunnen worden om de belastbaarheid van mensen die als gevolg van onder andere mentale klachten in de ziektewet zitten maar geen werkgever hebben (zogenaamde vangnetters), te vergroten. Na een verkenning gaan we geselecteerde interventies nu implementeren in het re-integratietraject van een groep vangnetters. Het doel is uitstroom uit de ziektewet van deze groep te versnellen.
 • Duurzame gedragsverandering bij T2D met digitale tools: Dit project, dat ondersteund wordt door het Diabetesfonds, borduurt voort op het DOP-project en TNO-project  ‘Diabetyping & Lifestyle as Medicine’ (Stevenshof). Het doel is type 2 diabetespatiënten, die hebben deelgenomen aan deze twee voorgaande projecten, met digitale tools te ondersteunen om hun veranderde leefstijl/gedrag vol te houden.
Sluit je bij ons aan!

Wij zoeken partijen die met ons de kennis over leefstijlgeneeskunde in de context van werk willen op- en uitbouwen. En deze kennis met ons willen omzetten in concrete interventies en die willen implementeren en evalueren. Wil jij als deskundige bijdragen aan onze programmalijn werk? Of wil jouw organisatie onderzoeken wat leefstijlinterventies voor jouw medewerkers kunnen opleveren? Neem dan contact op met Noortje Wiezer en/of Marloes van der Klauw.

Gerelateerd nieuws

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext