Search
Close this search box.
Delen:

Persoonlijke gezondheidsdata

De waarde van (regie op) persoonlijke gezondheidsdata kan niet worden onderschat, in de eerste plaats als hulpmiddel bij persoonlijke begeleiding. De gezondheidseconomie gebaseerd op persoonlijke gezondheidsdata groeit sterk. Onderzoek binnen Lifestyle4Health draagt daaraan bij. Dat doen we onder meer door het vormgeven van een gezondheidsdata community, waarin deelnemers eigenaar blijven van hun gezondheidsdata en de optie hebben om deel te nemen aan onderzoeken op gebied van leefstijl en gezondheid.

Doel programmalijn

Binnen de programmalijn persoonlijke gezondheidsdata stellen we het individu centraal; hij of zij beheert de gezondheids-, onderzoeks- en/of levensdata. De gegevens blijven van de burger, worden veilig, transparant en met respect, en na toestemming not-for-profit, gebruikt voor onderzoek. Hiermee onderschrijft Lifestyle4Health de vier principes van Holland Health Data Coöperatie (HHDC).

Onderzoeksagenda

Om onze doelstelling te behalen, werken we aan de volgende thema’s:

 • Privacy-by-design toegankelijkheid van leefstijl gerelateerde onderzoeksdata met koppeling aan medische data
 • Vroege detectie, ‘cross-cutting’ modellen van aan leefstijl gerelateerde ziekten (bijvoorbeeld diabetes, COPD, dementie, hart- en vaatziekten en kanker)
 • Ontwikkeling van conceptuele modellen voor leefstijlgegevens en verspreiding hiervan om brede implementatie in eHealth-apps te stimuleren, in ruil daarvoor het verzamelen van gegevens van die apps
 • Digitale oplossingen om persoonlijk leefstijladvies te geven, te coachen wanneer dat nodig is en positief gedrag te stimuleren (nudging)
 • Ontwikkeling van variabelen voor de gevolgen van leefstijl gerelateerde ziekten
Team
 • Prof. dr. Niels Chavannes, hoogleraar eHealth Applications in Population Health Management, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Dr. Jildau Bouwman, programmaleider Digital Health, TNO
 • Prof. dr. André Dekker, hoogleraar Klinische Datawetenschappen, Maastricht University
 • Prof. dr. Wessel Kraaij, hoogleraar Applied data analytics, Universiteit Leiden en verbonden aan de afdeling Data Science, TNO
 • Prof. dr. Bernard Mons, bijzonder hoogleraar Biosemantiek, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Prof. dr. Jochen Mierau, adjunct hoogleraar Economie van de Volksgezondheid, Rijksuniversiteit Groningen
 • Dr. ir. Marga Ocké, senior voedingskundige, RIVM en Wageningen University & Research
 • Chris Evelo, hoogleraar Bioinformatica voor Integratieve Systeem Biologie, Maastricht University
Lopende projecten
 • Verschillende projecten naar consumenten apps en wearables voor data collecties: Myheartcounts, The box, Stevenshof
 • Perfect fit (NWO data-to-science): Het gebruiken van big data om een gepersonaliseerde en flexibele virtuele coach te ontwikkelen die mensen ondersteunt bij het stoppen met roken
 • Health Train (HT): Een gezondheidstrein is een concept waarbij gegevens die op verschillende locaties (stations) zijn opgeslagen, zijn gestandaardiseerd, zodat ‘treinen’ die tussen deze stations reizen, worden geladen met modellen om zelf van de gegevens te leren
 • Connect2healthConsumer: Om te komen tot de inzet van wearables voor de HT is de publiek-private samenwerking Connect2healthConsumer opgezet. Het doel is om standaarden te ontwikkelen, zodat uitwisselbaarheid van gegevens zowel technisch als inhoudelijk mogelijk is
 • GoFAIR: Het Global Open FAIR initiatief is een snel groeiend internationaal consortium, gericht op het realiseren van het Internet voor FAIR data en Services, sterk gesteund door de overheden van Nederland, Duitsland en Frankrijk
Sluit je bij ons aan!

Denk je dat jouw project, expertise of studie een zinvolle bijdrage kan leveren aan onze programmalijn persoonlijke gezondheidsdata? Neem dan contact op met dr. Jildau Bouwman  en/of met prof. dr. Niels Chavannes.

 

Gerelateerd nieuws

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext