Search
Close this search box.
Delen:

Onderwijs

Hoewel het steeds duidelijker wordt dat leefstijl invloed heeft op onze gezondheid en het voorkomen/genezen van ziekten, is er vrijwel geen aandacht voor leefstijl tijdens de studie geneeskunde en andere relevante (medische) opleidingen. Om de kennis van toekomstig artsen en andere zorgverleners over voeding en leefstijl te vergroten, is het van belang meer leefstijlonderwijs in het curriculum van hun opleidingen in te passen.

Doel programmalijn

Het overstijgende doel van de programmalijn onderwijs is dat leefstijlgeneeskunde een prominente plek krijgt in de onderwijsprogramma’s van relevante (post)hbo en (post)academische opleidingen.

Onderzoeksagenda

Om onze doelstelling te behalen, werken we aan de volgende onderwerpen:

  • Het in kaart brengen en delen van best practices en lopende initiatieven op het gebied onderwijs(ontwikkeling) over leefstijlgeneeskunde
  • Het coördineren van de (verdere) ontwikkeling en implementatie van onderwijs over leefstijlgeneeskunde
  • Kennis delen over en professionalisering van het onderwijskundig ontwerp/didactiek bij de ontwikkeling van onderwijs over leefstijlgeneeskunde om daadwerkelijk gedragsverandering te bewerkstelligen bij beoogde doelgroepen
  • Het schrijven van een plan van aanpak en structuur opzetten met verschillende werkgroepen
Team
  • Iris de Vries, huisarts, docent en arts-onderzoeker (UMC Utrecht), voorzitter Vereniging Arts en Leefstijl
  • Suzanne van Steijn, onderwijskundige, docent en diëtist, Leids Universitair Medisch Centrum, afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde

Dit team wordt de komende tijd uitgebreid, vacatures en profielen worden momenteel opgesteld.

Lopende projecten
  • We bevinden ons in de opstartfase van de programmalijn en zijn bezig met het opzetten van een structuur met verschillende werkgroepen: academisch onderwijs, postacademisch onderwijs, hbo onderwijs en post-hbo onderwijs. Per werkgroep wordt planmatig en resultaatgericht gewerkt aan de doelstelling om onderwijs over leefstijlgeneeskunde te delen of nieuw te ontwikkelen en te implementeren in het onderwijs.
  • Organiseren van een netwerkbijeenkomst voor relevante stakeholders (met name aanbieders van particulier onderwijs op het gebied van leefstijlgeneeskunde: Actief informatie en input ophalen die kan worden gebruikt door de centrale educatietafel en de werkgroepen om beleid en lijnen uit te zetten.
  • Opzetten van een kennisbank met best practices en lopende initiatieven op het gebied van onderwijs(ontwikkeling) over leefstijlgeneeskunde.
Belangrijke publicaties
Sluit je bij ons aan!

Denk je vanuit je expertise en achtergrond een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de werkgroepen van deze programmalijn? Ben je geïnteresseerd deel te nemen aan de netwerkbijeenkomst of wil je best practices en/of lopende initiatieven op het gebied onderwijs(ontwikkeling) over leefstijlgeneeskunde met ons delen? Neem dan contact op met Suzanne van Steijn.

Gerelateerd nieuws

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext