Search
Close this search box.
Delen:

Implementatie (remission labs)

Er komt heel wat kijken bij het succesvol implementeren van leefstijlgeneeskunde. ‘Remission labs’, (regionale) multidisciplinaire samenwerkingen die direct gericht zijn op reduceren van de ziektelast van patiënten/burgers, kunnen hier een grote rol in spelen. In remission labs werken alle betrokkenen samen aan het implementeren van een nieuwe aanpak die zelfzorg en regie in eigen ziekte en gezondheid mogelijk maakt.

Doel programmalijn

Het doel van de programmalijn implementatie is het realiseren van remissie en transitie van zorg in praktijk. Dat doen we door gezamenlijk op te trekken in remission labs en door middel van het (cyclisch) evalueren van leefstijlinterventies in de zorg. We meten wat dit mensen en organisaties oplevert. En bekijken hoe deze aanpak duurzaam, betaalbaar en toegankelijk blijft voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt. Lifestyle4Health wil verschillende (regionale) remission labs en field labs in Nederland (en daarbuiten) samenbrengen, zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.

Onderzoeksagenda

Om onze doelstellingen te behalen, werken we aan de volgende thema’s:

 • Een belangrijk aandachtspunt is het veranderen van de mindset en het gedrag van de patiënt/burger en de directe betrokkenen. Zonder steun van de omgeving is een leefstijlverandering zeer lastig vol te houden. Een aantal projecten richt zich daarom op het al lerend veranderen via concrete implementatie van leefstijlgeneeskunde in de praktijk samen met burgers/patiënten, met professionals, met gemeenten, met zorgpartijen en met werkgevers
 • De eerst onderzoeksprojecten zijn gericht op het Haagse ecosysteem. We werken nauw samen met de LUMC-Campus in Den Haag (https://www.lumc.nl/org/campusdenhaag/), een samenwerkingsverband tussen het LUMC, Universiteit Leiden, Haagse ziekenhuizen, de eerstelijnszorggroep en de GGD.
Team
 • dr. Jessica Kiefte-De Jong, hoogleraar Population Health, LUMC en werkzaam binnen het Population Health Living Lab van de LUMC-Campus Den Haag
 • ir. Ben van Ommen, systeembioloog en programmaleider Leefstijl als Medicijn, TNO
 • dr. Hanno Pijl, internist-endocrinoloog en hoogleraar Diabetologie, LUMC
 • Rimke Vos, onderzoeker, LUMC-Campus Den Haag
 • dr. Mattijs Numans, hoogleraar Huisartsengeneeskunde, hoofd van de afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde (PHEG), LUMC en directeur van de LUMC-Campus Den Haag. Tevens huisarts, Huisartsenpraktijk Oog in Al (Utrecht)

In samenwerking met: Selfcare, Menzis, Bas van de Goor Foundation (Nationale Diabetes Challenge), Benu apotheek, Hadoks, Changing Health, Liva Health care, Miguide, Meniq, CZ, Je Leefstijl als medicijn, Food First Network en Reinier Haga Medical Diagnostic Center.

Lopende projecten
 • Healthy Heart: In dit project wordt onderzocht of een gestructureerde praktijkbegeleiding patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten helpt gezonder te gaan leven. We kijken daarbij naar de implementatie van een gecombineerde leefstijlinterventie in de eerstelijnszorg. We bestuderen de effectiviteit en succesfactoren van het leefstijlprogramma en hoe het programma het beste uitgevoerd kan worden
 • Diablend: Het doel van Diablend is het ontwikkelen van een ecosysteem (‘Grozzerdam’) in Den Haag voor gepersonaliseerde leefstijlstijlondersteuning bij mensen met type 2 diabetes. Er wordt een geïntegreerde aanpak (Diabetes Remission Framework) ontworpen en getest in twee achterstandswijken in Den Haag; Schilderswijk en Bouwlust-Vrederust. Het project integreert en innoveert bestaande tools/platforms naar een ecosysteem dat wordt geïmplementeerd voor de bredere T2D-populatie (volgende fase, de grote ‘Den Haag Diabetes Remission’-studie)
 • Effectiviteit van de Nationale Diabetes Challenge (NDC): In samenwerking met de Bas van de Goor Foundation voeren we de (kosten)effectiviteit van de NDC uit. Het doel van de NDC is mensen met (een verhoogd risico op) type 2 diabetes samen met andere burgers en professionals in 16-20 weken structureel meer te laten bewegen. In 2020 is tevens specifieke aandacht besteed aan de impact van de coronacrisis op deelnemers van de Nationale Diabetes Challenge
 • LESS studie:  Het doel van dit onderzoek is om bij patiënten die geen indicatie hebben om maagzuurremmers (PPI’s) te gebruiken, te kijken of een coachingstraject door een diëtist/leefstijlcoach helpt om met PPI-gebruik te stoppen en patiënten te helpen hun leefstijl te veranderen en zo hun maagklachten te verminderen. Lees ook het nieuwsbericht van de MaagLeverDarmstichting.
Sluit je bij ons aan!

Denk je dat jouw project een zinvolle bijdrage levert aan onze programmalijn implementatie, neem dan contact op met het ‘Lifestyle4Health Office’ (info@lifestyle4health.nl), prof. dr. Jessica Kiefte-de Jong en/of dr. Ben van Ommen

 

Gerelateerd nieuws

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext