Delen:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Share on whatsapp

Duurzame gedragsverandering

Het veranderen van gedrag is een flinke uitdaging. Zeker als de omgeving een gezondere leefstijl niet zomaar stimuleert. Daarom onderzoeken we hoe mensen een gezonde(re) leefstijl kunnen starten en volhouden, bijvoorbeeld door te kijken naar motivatie en sociale omgeving thuis en op het werk. Er zijn nieuwe strategieën nodig die de obstakels aanpakken die duurzame gedragsverandering in de weg staan. Welke nieuwe strategieën dragen bij aan het aanmeten en consolideren van een gezonde levensstijl en hoe kunnen deze effecten worden verlengd en geoptimaliseerd?

Doel programmalijn

Met de programmalijn duurzame gedragsverandering willen we (geïntegreerde en inclusieve) gedragsveranderingsinterventies definiëren, ontwikkelen en implementeren, met als doel ziekte voorkomen of behandelen. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor groepen met een hoog risico (bijvoorbeeld lage sociaaleconomische status; SES). Daarnaast onderzoeken we hoe strategieën vervolgens in de samenleving kunnen worden geïmplementeerd.

Onderzoeksagenda

Om onze doelstellingen te behalen, werken we aan de volgende thema’s:

  • Inzicht in de fundamentele processen van duurzame gedragsverandering(strategieën)
  • Begrijpen welke gedragsverandering- en communicatiestrategieën met name geschikt zijn voor individuen met een hoog risico, zoals lage SES
  • Begrijpen wat voor wie werkt en wanneer, om te achterhalen hoe gedragsstrategieën op maat gemaakt en toegepast kunnen worden
  • Ontwikkeling van een ander type methodologie, die bij bovenstaande vereisten aansluit
  • Inzicht in implementatiestrategieën die bijdragen aan de duurzaamheid van interventies
Team
  • dr. Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie en hoofd van de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie, Universiteit Leiden
  • Pepijn van Empelen, sociaalpsycholoog, TNO
Lopende projecten

Informatie volgt binnenkort

Sluit je bij ons aan!

Denk je dat jouw project, expertise of studie een zinvolle bijdrage kan leveren aan onze programmalijn duurzame gedragsverandering? Neem dan contact op met dr. Pepijn van Empelen en/of met prof. dr Andrea Evers.

Gerelateerd nieuws

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext