Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Delen:

Onze programmalijnen

Iedere component van leefstijlgeneeskunde heeft een specifieke programmalijn met (onderzoeks)projecten, waar we samen met onze partners vanuit een gemeenschappelijke onderzoeksagenda aan werken. De agenda en de projecten worden opgesteld en uitgevoerd door een nationale coalitie van partijen (kennisinstellingen, zorgverleners, bedrijfsleven, overheden en patiëntenorganisaties/burgers). Publiek-private samenwerkingen vormen daarbij de kern. Onze eerste aandachtsgebieden zijn type 2 diabetes en hart- en vaatziekten. Daarnaast verkennen we het gebied van mentale ziekten.

Kennis en inzicht in biologische mechanismen van remissie van leefstijlgerelateerde ziekten. We willen kennis verwerven over de biologische mechanismen die ten grondslag liggen aan chronische, niet overdraagbare ziekten en aan de effecten die leefstijl(interventie) heeft op deze ziekten.

Duurzame gedragsverandering in de eigen context van mensen. Het veranderen van gedrag is een flinke uitdaging. Daarom onderzoeken we hoe mensen een gezonde(re) leefstijl kunnen starten en volhouden, bijvoorbeeld door te kijken naar motivatie en sociale omgeving thuis en op het werk.

Leren van persoonlijke gezondheidsdata, in eigendom van de burger, voor zelfzorg. De gegevens blijven van de burger, worden veilig, transparant en met respect, en na toestemming not-for-profit, gebruikt voor onderzoek.

Re-mission labs: Het realiseren van remissie en transitie van zorg in praktijk. In remission labs werken alle betrokkenen samen aan het implementeren van een nieuwe aanpak die zelfzorg en regie in eigen ziekte en gezondheid mogelijk maakt.

Leefstijlonderwijs in het curriculum van zorgverlenende beroepen in opleidingen in te passen. Het overstijgende doel van de programmalijn onderwijs is dat leefstijlgeneeskunde een prominente plek krijgt in de onderwijsprogramma’s van relevante (post)hbo en (post)academische opleidingen.

Werkomstandigheden kunnen effect hebben – positief of negatief – op het ontwikkelen van chronische aandoeningen. Door leefstijlgeneeskunde in te zetten in de werkcontext keren we niet alleen chronische ziekten om, maar biedt werk en de werkcontext ook ‘kansen’ voor chronische ziek(t)en.

Gerelateerd nieuws

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext