Programmalijnen

Om de missie van Lifestyle4Health – het halveren van (de impact van) de ziektelast van leefstijl gerelateerde ziekten in de komende tien jaar – te bewerkstelligen, is een verschuiving in de zorg naar zelfzorg en regie op eigen gezondheid noodzakelijk. Via verschillende programmalijnen ontwikkelen we daartoe wetenschappelijk bewijs en praktische innovaties. Onze primaire aandachtgebieden zijn in eerste instantie diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. In de toekomst willen we ons verbreden.

In onze programmalijnen onderzoeken we hoe leefstijlinterventies het ziekteproces van deze ziekten kunnen beïnvloeden, hoe mensen een gezonde(re) leefstijl kunnen starten en volhouden en hoe digitale hulpmiddelen en regie op eigen gezondheidsdata mensen hierbij kunnen ondersteunen.

Biologie

Veel fysiologische processen in ons lichaam verliezen door een verkeerde leefstijl hun flexibiliteit. Een goed voorbeeld van dit veel voorkomende fenomeen is insulineresistentie. Gelukkig is herstel van flexibiliteit vaak mogelijk. Het vereist een goede diagnose en begrip van de mechanismen om, op basis daarvan, (persoonlijke) leefstijlinterventies te ontwikkelen. Kortom, het vraagt om een systeemvisie.

Doel programmalijn

Met de programmalijn biologie willen we deze systeemvisie vormgeven. We willen kennis verwerven over de biologische mechanismen die ten grondslag liggen aan chronische, niet overdraagbare ziekten en aan de effecten die leefstijl(interventie) heeft op deze ziekten. Naast het versterken van onze expertise en krachten bundelen, willen we de onderzoeksagenda van Nederland sturen als het gaat om biologische mechanismen die aan de basis staan van leefstijl gerelateerde ziekten en aan de effecten van leefstijlinterventies gericht op remissie van deze ziekten.

Onderzoeksagenda

De onderwerpen waar we op dit moment aan werken zijn:

 • Gepersonaliseerde leefstijlinterventies voor remissie van type 2 diabetes
 • Gedetailleerde fenotypering van subtypes van type 2 diabetes ten behoeve van de ontwikkeling van interventies om remissie te bereiken
 • Effecten van vasten bij chemotherapie voor kanker
 • Effecten van periodiek vasten bij type 2 diabetes
 • Effecten van leefstijl op de ziekte specifieke prognose bij patiënten met urologische tumoren

Team

 • Prof. dr. Hanno Pijl, hoogleraar diabetologie, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Dr. Suzan Wopereis, systeembioloog, TNO
 • Prof. dr. Bart Kiemeney, hoogleraar epidemiologie, Radboudumc
 • Dr. Alina Vrieling, voedingsepidemioloog, Radboudumc
 • Prof. dr. Gerjan Navis, hoogleraar experimentele nefrologie, Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. Patrick Schrauwen, hoogleraar metabole aspecten van type 2 diabetes, Maastricht University
 • Prof. dr. Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog en hoogleraar obesitas en stresshormonen, Erasmus MC
 • Prof. dr. Renger Witkamp, hoogleraar Nutritional Biology, Wageningen University

Lopende projecten

 • Stevenshof pilot (2018-2020): Effect van gepersonaliseerde leefstijlinterventie op klinische parameters bij mensen met type 2 diabetes na subtypering op basis van metabole reactie op orale glucose belasting
 • ZonMw Shift workers (2018-nu): Effect van leefstijlinterventie op klinische parameters bij mensen met type 2 diabetes die in ploegendienst werken
 • Gluco-insight (2019-nu): Ontwikkeling van een door kunstmatige intelligentie gestuurd gepersonaliseerd leefstijladvies voor mensen met type 2 diabetes
 • FIT study (2018-nu): Effect van vijf dagen per maand periodiek vasten gedurende één jaar op metabole controle, ectopische vetstapeling en darm-microbiota van mensen met type 2 diabetes
 • Project Basis meetinstrument voor gezondheid (2020-nu): De ontwikkeling van een eenduidig instrument dat gezondheid meet in drie modules; biomedische factoren, beleefde (positieve) gezondheid en omgevingsfactoren. Het deel biomedische factoren wordt door de programmalijn biologie ontwikkeld
 • Leefstijlgewoonten en prognose van blaaskanker, KWF Kankerbestrijding (2018-2023): Effecten per tumorstadium en moleculair subtype
 • Naleving van de WCRF/AICR-leefstijlaanbevelingen bij blaaskankerpatiënten, WCRF (2019-2024): Associaties met risico op recidief en gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven
 • Beter Gezond (2016-2022): Leefstijl als onderdeel van de kankerbehandeling
 • It’s time to deplete glycogen: novel strategy to improve insulin sensitivity, ZonMW/Diabetes Fonds (2018-2020): Onderzoek naar of het beperken van de voedselinname tot een periode van 10 uur (door vooral het avond-snacken te voorkomen) gunstige effecten kan hebben op de suikerhuishouding.

Belangrijke (niet-wetenschappelijke) publicaties

Een lijst met wetenschappelijke publicatie is hier te vinden.

Sluit je bij ons aan!

Denk je dat jouw project, expertise of studie een zinvolle bijdrage kan leveren aan onze programmalijn biologie? De onderzoeksagenda van Nederland op dit vlak kan sturen of nieuwe niches kan identificeren met betrekking tot toekomstig onderzoek op het gebied van biologische mechanismen en remissie van chronische ziekten? Neem dan contact op met dr. Suzan Wopereis (suzan.wopereis@tno.nl) en/of met prof. dr. Hanno Pijl (h.pijl@lumc.nl).

Duurzame gedragsverandering

Het veranderen van gedrag is een flinke uitdaging. Zeker als de omgeving een gezondere leefstijl niet zomaar stimuleert. Daarom onderzoeken we hoe mensen een gezonde(re) leefstijl kunnen starten en volhouden, bijvoorbeeld door te kijken naar motivatie en sociale omgeving thuis en op het werk. Er zijn nieuwe strategieën nodig die de obstakels aanpakken die duurzame gedragsverandering in de weg staan. Welke nieuwe strategieën dragen bij aan het aanmeten en consolideren van een gezonde levensstijl en hoe kunnen deze effecten worden verlengd en geoptimaliseerd?

Doel programmalijn

Met de programmalijn duurzame gedragsverandering willen we (geïntegreerde en inclusieve) gedragsveranderingsinterventies definiëren, ontwikkelen en implementeren, met als doel ziekte voorkomen of behandelen. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor groepen met een hoog risico (bijvoorbeeld lage sociaaleconomische status; SES). Daarnaast onderzoeken we hoe strategieën vervolgens in de samenleving kunnen worden geïmplementeerd.

Onderzoeksagenda

Om onze doelstellingen te behalen, werken we aan de volgende thema’s:

 • Inzicht in de fundamentele processen van duurzame gedragsverandering(strategieën)
 • Begrijpen welke gedragsverandering- en communicatiestrategieën met name geschikt zijn voor individuen met een hoog risico, zoals lage SES
 • Begrijpen wat voor wie werkt en wanneer, om te achterhalen hoe gedragsstrategieën op maat gemaakt en toegepast kunnen worden
 • Ontwikkeling van een ander type methodologie, die bij bovenstaande vereisten aansluit
 • Inzicht in implementatiestrategieën die bijdragen aan de duurzaamheid van interventies

Team

 • Prof. dr. Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie en hoofd van de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie, Universiteit Leiden
 • Dr. Pepijn van Empelen, sociaalpsycholoog, TNO

Lopende projecten

Informatie volgt binnenkort

Sluit je bij ons aan!

Denk je dat jouw project, expertise of studie een zinvolle bijdrage kan leveren aan onze programmalijn duurzame gedragsverandering? Neem dan contact op met dr. Pepijn van Empelen (pepijn.vanempelen@tno.nl) en/of met prof. dr Andrea Evers (a.evers@fsw.leidenuniv.nl).

Persoonlijke gezondheidsdata

De waarde van (regie op) persoonlijke gezondheidsdata kan niet worden onderschat, in de eerste plaats als hulpmiddel bij persoonlijke begeleiding. De gezondheidseconomie gebaseerd op persoonlijke gezondheidsdata groeit sterk. Onderzoek binnen Lifestyle4Health draagt daaraan bij. Dat doen we onder meer door het vormgeven van een gezondheidsdata community, waarin deelnemers eigenaar blijven van hun gezondheidsdata en de optie hebben om deel te nemen aan onderzoeken op gebied van leefstijl en gezondheid.

Doel programmalijn

Binnen de programmalijn persoonlijke gezondheidsdata stellen we het individu centraal; hij of zij beheert de gezondheids-, onderzoeks- en/of levensdata. De gegevens blijven van de burger, worden veilig, transparant en met respect, en na toestemming not-for-profit, gebruikt voor onderzoek. Hiermee onderschrijft Lifestyle4Health de vier principes van Holland Health Data Coöperatie (HHDC).

Onderzoeksagenda

Om onze doelstelling te behalen, werken we aan de volgende thema’s:

 • Privacy-by-design toegankelijkheid van leefstijl gerelateerde onderzoeksdata met koppeling aan medische data
 • Vroege detectie, ‘cross-cutting’ modellen van aan leefstijl gerelateerde ziekten (bijvoorbeeld diabetes, CODP, dementie, hart- en vaatziekten en kanker)
 • Ontwikkeling van conceptuele modellen voor leefstijlgegevens en verspreiding hiervan om brede implementatie in eHealth-apps te stimuleren, in ruil daarvoor het verzamelen van gegevens van die apps
 • Digitale oplossingen om persoonlijk leefstijladvies te geven, te coachen wanneer dat nodig is en positief gedrag te stimuleren (nudging)
 • Ontwikkeling van variabelen voor de gevolgen van leefstijl gerelateerde ziekten

Team

 • Prof. dr. Niels Chavannes, hoogleraar eHealth Applications in Population Health Management, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Dr. Jildau Bouwman, programmaleider Digital Health, TNO
 • Prof. dr. André Dekker, hoogleraar Klinische Datawetenschappen, Maastricht University
 • Prof. dr. Wessel Kraaij, hoogleraar Applied data analytics, Universiteit Leiden en verbonden aan de afdeling Data Science, TNO
 • Prof. dr. Bernard Mons, bijzonder hoogleraar Biosemantiek, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Prof. dr. Jochen Mierau, adjunct hoogleraar Economie van de Volksgezondheid, Rijksuniversiteit Groningen
 • Dr. ir. Marga Ocké, senior voedingskundige, RIVM en Wageningen University & Research
 • Chris Evelo, hoogleraar Bioinformatica voor Integratieve Systeem Biologie, Maastricht University

Lopende projecten

 • Verschillende projecten naar consumenten apps en wearables voor data collecties: Myheartcounts, The box, Stevenshof
 • Perfect fit (NWO data-to-science): Het gebruiken van big data om een gepersonaliseerde en flexibele virtuele coach te ontwikkelen die mensen ondersteunt bij het stoppen met roken
 • Personal health train (PHT): Een gezondheidstrein is een concept waarbij gegevens die op verschillende locaties (stations) zijn opgeslagen, zijn gestandaardiseerd, zodat ‘treinen’ die tussen deze stations reizen, worden geladen met modellen om zelf van de gegevens te leren
 • Connect2healthConsumer: Om te komen tot de inzet van wearables voor de PHT is de publiek-private samenwerking Connect2healthconsumer opgezet. Het doel is om standaarden te ontwikkelen, zodat uitwisselbaarheid van gegevens zowel technisch als inhoudelijk mogelijk is
 • GoFAIR: Het Global Open FAIR initiatief is een snel groeiend internationaal consortium, gericht op het realiseren van het Internet voor FAIR data en Services, sterk gesteund door de overheden van Nederland, Duitsland en Frankrijk

Sluit je bij ons aan!

Denk je dat jouw project, expertise of studie een zinvolle bijdrage kan leveren aan onze programmalijn persoonlijke gezondheidsdata? Neem dan contact op met dr. Jildau Bouwman (jildau.bouwman@tno.nl) en/of met prof. dr. Niels Chavannes ().

Remission lab

Er komt heel wat kijken bij het succesvol implementeren van leefstijlgeneeskunde. ‘Remission labs’, (regionale) multidisciplinaire samenwerkingen die direct gericht zijn op reduceren van de ziektelast van patiënten/burgers, kunnen hier een grote rol in spelen. In remission labs werken alle betrokkenen samen aan het implementeren van een nieuwe aanpak die zelfzorg en regie in eigen ziekte en gezondheid mogelijk maakt.

Doel programmalijn

Het doel van de programmalijn implementatie is het realiseren van remissie en transitie van zorg in praktijk. Dat doen we door gezamenlijk op te trekken in remission labs en door middel van het (cyclisch) evalueren van leefstijlinterventies in de zorg. We meten wat dit mensen en organisaties oplevert. En bekijken hoe deze aanpak duurzaam, betaalbaar en toegankelijk blijft voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt. Lifestyle4Health wil verschillende (regionale) remission labs en field labs in Nederland (en daarbuiten) samenbrengen, zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.

Onderzoeksagenda

Om onze doelstellingen te behalen, werken we aan de volgende thema’s:

 • Een belangrijk aandachtspunt is het veranderen van de mindset en het gedrag van de patiënt/burger en de directe betrokkenen. Zonder steun van de omgeving is een leefstijlverandering zeer lastig vol te houden. Een aantal projecten richt zich daarom op het al lerend veranderen via concrete implementatie van leefstijlgeneeskunde in de praktijk samen met burgers/patiënten, met professionals, met gemeenten, met zorgpartijen en met werkgevers
 • De eerst onderzoeksprojecten zijn gericht op het Haagse ecosysteem. We werken nauw samen met de LUMC-Campus in Den Haag (https://www.lumc.nl/org/campusdenhaag/), een samenwerkingsverband tussen het LUMC, Universiteit Leiden, Haagse ziekenhuizen, de eerstelijnszorggroep en de GGD

Team

 • Prof. dr. Jessica Kiefte-De Jong, hoogleraar Population Health, LUMC en werkzaam binnen het Population Health Living Lab van de LUMC-Campus Den Haag
 • Dr. ir. Ben van Ommen, systeembioloog en programmaleider Leefstijl als Medicijn, TNO
 • Prof. dr. Hanno Pijl, internist-endocrinoloog en hoogleraar Diabetologie, LUMC
 • Dr. Rimke Vos, onderzoeker, LUMC-Campus Den Haag
 • Prof. dr. Mattijs Numans, hoogleraar Huisartsengeneeskunde, hoofd van de afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde (PHEG), LUMC en directeur van de LUMC-Campus Den Haag. Tevens huisarts, Huisartsenpraktijk Oog in Al (Utrecht)

In samenwerking met: Selfcare, Menzis, Bas van de Goor Foundation (Nationale Diabetes Challenge), Benu apotheek, Hadoks, Changing Health, Liva Health care, Miguide, Meniq, CZ, Je Leefstijl als medicijn, Food First Network en Reinier Haga Medical Diagnostic Center.

Lopende projecten

 • Healthy Heart: In dit project wordt onderzocht of een gestructureerde praktijkbegeleiding patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten helpt gezonder te gaan leven. We kijken daarbij naar de implementatie van een gecombineerde leefstijlinterventie in de eerstelijnszorg. We bestuderen de effectiviteit en succesfactoren van het leefstijlprogramma en hoe het programma het beste uitgevoerd kan worden
 • Diablend: Het doel van Diablend is het ontwikkelen van een ecosysteem (‘Grozzerdam’) in Den Haag voor gepersonaliseerde leefstijlstijlondersteuning bij mensen met type 2 diabetes. Er wordt een geïntegreerde aanpak (Diabetes Remission Framework) ontworpen en getest in twee achterstandswijken in Den Haag; Schilderswijk en Bouwlust-Vrederust. Het project integreert en innoveert bestaande tools/platforms naar een ecosysteem dat wordt geïmplementeerd voor de bredere T2D-populatie (volgende fase, de grote ‘Den Haag Diabetes Remission’-studie)
 • Effectiviteit van de Nationale Diabetes Challenge (NDC): In samenwerking met de Bas van de Goor Foundation voeren we de (kosten)effectiviteit van de NCD uit. Het doel van de NDC is mensen met (een verhoogd risico op) type 2 diabetes samen met andere burgers en professionals in 16-20 weken structureel meer te laten bewegen. In 2020 is tevens specifieke aandacht besteed aan de impact van de coronacrisis op deelnemers van de Nationale Diabetes Challenge

Sluit je bij ons aan!

Denk je dat jouw project een zinvolle bijdrage levert aan onze programmalijn implementatie, neem dan contact op met het ‘Lifestyle4Health Office’ (info@lifestyle4health.nl), prof. dr. Jessica Kiefte-de Jong (j.c.kiefte@lumc.nl) en/of dr. Ben van Ommen (ben.vanommen@tno.nl).

Onderwijs

Hoewel het steeds duidelijker wordt dat leefstijl invloed heeft op onze gezondheid en het voorkomen/genezen van ziekten, is er vrijwel geen aandacht voor leefstijl tijdens de studie geneeskunde en andere relevante (medische) opleidingen. Om de kennis van toekomstig artsen en andere zorgverleners over voeding en leefstijl te vergroten, is het van belang meer leefstijlonderwijs in het curriculum van hun opleidingen in te passen.

Doel programmalijn

Het overstijgende doel van de programmalijn onderwijs is dat leefstijlgeneeskunde een prominente plek krijgt in de onderwijsprogramma’s van relevante (post)hbo en (post)academische opleidingen.

Onderzoeksagenda

Om onze doelstelling te behalen, werken we aan de volgende onderwerpen:

 • Het in kaart brengen en delen van best practices en lopende initiatieven op het gebied onderwijs(ontwikkeling) over leefstijlgeneeskunde
 • Het coördineren van de (verdere) ontwikkeling en implementatie van onderwijs over leefstijlgeneeskunde
 • Kennis delen over en professionalisering van het onderwijskundig ontwerp/didactiek bij de ontwikkeling van onderwijs over leefstijlgeneeskunde om daadwerkelijk gedragsverandering te bewerkstelligen bij beoogde doelgroepen
 • Het schrijven van een plan van aanpak en structuur opzetten met verschillende werkgroepen

Team

 • Iris de Vries, huisarts, docent en arts-onderzoeker (UMC Utrecht), voorzitter Vereniging Arts en Leefstijl
 • Suzanne van Steijn, onderwijskundige, docent en diëtist, Leids Universitair Medisch Centrum, afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde

Dit team wordt de komende tijd uitgebreid, vacatures en profielen worden momenteel opgesteld.

Lopende projecten

 • We bevinden ons in de opstartfase van de programmalijn en zijn bezig met het opzetten van een structuur met verschillende werkgroepen: academisch onderwijs, postacademisch onderwijs, hbo onderwijs en post-hbo onderwijs. Per werkgroep wordt planmatig en resultaatgericht gewerkt aan de doelstelling om onderwijs over leefstijlgeneeskunde te delen of nieuw te ontwikkelen en te implementeren in het onderwijs.
 • Organiseren van een netwerkbijeenkomst voor relevante stakeholders (met name aanbieders van particulier onderwijs op het gebied van leefstijlgeneeskunde: Actief informatie en input ophalen die kan worden gebruikt door de centrale educatietafel en de werkgroepen om beleid en lijnen uit te zetten.
 • Opzetten van een kennisbank met best practices en lopende initiatieven op het gebied van onderwijs(ontwikkeling) over leefstijlgeneeskunde.

Belangrijke publicaties

Sluit je bij ons aan!

Denk je vanuit je expertise en achtergrond een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de werkgroepen van deze programmalijn? Ben je geïnteresseerd deel te nemen aan de netwerkbijeenkomst of wil je best practices en/of lopende initiatieven op het gebied onderwijs(ontwikkeling) over leefstijlgeneeskunde met ons delen? Neem dan contact op met Suzanne van Steijn (s.m.van_steijn@lumc.nl).

Werk

Leefstijlgeneeskunde biedt de mogelijkheid om de ziektelast van chronische aandoeningen op de werkplek aan te pakken. En dat is zeer welkom, want het hebben van een chronisch aandoening heeft effect op werk. Zo werken mensen met een chronische aandoening minder vaak dan mensen zonder aandoening. Ze zijn ook vaker ziek en minder lang goed inzetbaar. Daarnaast kunnen werkomstandigheden effect hebben – positief of negatief – op het ontwikkelen van chronische aandoeningen. Leefstijlgeneeskunde kan chronische ziekten ‘omkeren’ en de werkplek biedt kansen voor de toepassing hiervan. Door leefstijlgeneeskunde in te zetten in de werkcontext keren we niet alleen chronische ziekten om, maar verandert werk van ‘bedreiging’ naar een ‘kans’ voor chronische ziek(t)en.

Doel programmalijn

Nu er steeds meer wetenschappelijk bewijs is voor de positieve invloed van leefstijl op de behandeling en genezing van chronische aandoeningen, is het zaak ook de werkcontext hierin mee te nemen. Het doel van de programmalijn werk is leefstijlgeneeskunde te integreren in de context van werk. Dit doen we onder andere door leefstijlinterventies, die zijn ontwikkeld voor chronische aandoeningen, aan te passen aan en in te voeren in de werkcontext. En door te onderzoeken op welke terreinen de werkcontext nog meer bij kan dragen aan (preventieve) leefstijlgeneeskunde.

Onderzoeksagenda

Om onze doelstellingen te behalen, werken we aan de volgende thema’s:

 • Het ontwikkelen van kennis over de toepassing van effectieve elementen van interventies voor:
 • werkenden met (een verhoogd risico op) chronische aandoeningen
 • werkenden die werken onder (zware) werkomstandigheden (bijvoorbeeld: heeft een voedingsinterventie hetzelfde effect als vooral ’s nachts gegeten wordt, wat is het effect van een laag calorisch dieet op iemand die zwaar fysiek werk doet?)
 • werkenden met (chronische) stress en mentale ziekten, zoals burn-out
 • Implementeren en ervaring opdoen met samenwerkingen tussen curatieve zorg en eerstelijnszorg (arbocuratieve samenwerking) op het vlak van leefstijlgeneeskunde
 • Het ontwikkelen van kennis over effectieve wijze van implementeren van interventies in bedrijven en bij een doelgroep die met leefstijlinterventies moeilijk te bereiken is

Team

 • Noortje Wiezer, senior scientist Work & Health, TNO
 • Marloes van der Klauw, consultant Work, Health & Technology, TNO
 • Lennart van der Zwaan, research consultant Work, Health & Technology, TNO
 • Marloes Vooijs, scientist Sustainable Productivity & Employability, TNO
 • Martine van Egmond, research consultant Work, Health & Technology, TNO

In samenwerking met:

 • Tessa Kouwenhoven, bedrijfsarts bij Erasmus MC & eigenaar VitALL (werk & leefstijl)
 • Giny Norder, bedrijfsarts ArboUnie
 • Anthony Stigter, secretaris algemeen economisch beleid en gezondheidszorg, VNONCW-MKB
 • Mario van Mierlo, coördinator sociale zaken, afdeling Gezond & Veilig Werken, VNONCW
 • Cecile Boot, Gezondheidswetenschapper Sociale Geneeskunde, VUMC/Body@Work
 • Kees de Kock, huisarts in Deurne en praktijkhouder
 • Jurriaan Penders, directeur medische zaken, bedrijfsarts Human Total Care
 • Linda Battes en Gerben Hoogsteen, verzekeringsartsen, UWV
 • Jeroen Kemperman, Senior Manager Strategy & Business Development, Zilveren Kruis

Lopende projecten

 • Diabetes omkeren in de ploeg (DOP): In DOP worden ploegendienstmedewerkers met type 2 diabetes ondersteunt in het realiseren van een gedragsverandering ten aanzien van hun leefstijl. Het doel is uitzicht te bieden op minder ziektelast en minder medicijnen
 • Leefstijlinterventies bij ‘vangnetters’ met mentale klachten: Vergroten van de belastbaarheid van mensen die als gevolg van onder andere mentale klachten in de ziektewet zitten, maar geen werkgever hebben (zogenaamde vangnetters). Het doel is uitstroom uit de ziektewet van deze groep te versnellen
 • PerfectFit@Night: Hulp en ondersteuning bieden aan nachtwerkers in het Erasmus MC om fit de nacht door te komen. Met tips over voeding en slaap, teamspel Fit in de Nacht, banken voor een powernap en advies van een vitaliteitscoach

Sluit je bij ons aan!

Wij zoeken partijen die met ons de kennis over leefstijlgeneeskunde in de context van werk willen op- en uitbouwen. En deze kennis met ons willen omzetten in concrete interventies en die willen implementeren en evalueren. Wil jij als deskundige bijdragen aan onze programmalijn werk? Of wil jouw organisatie onderzoeken wat leefstijlinterventies voor jouw medewerkers kunnen opleveren? Neem dan contact op met Marloes van der Klauw (marloes.vanderklauw@tno.nl) en/of Noortje Wiezer (noortje.wiezer@tno.nl).