Programmalijnen

Om de missie van Lifestyle4Health – het halveren van (de impact van) de ziektelast van leefstijl gerelateerde ziekten in de komende tien jaar – te bewerkstelligen, is een verschuiving in de zorg naar zelfzorg en regie op eigen gezondheid noodzakelijk. Via verschillende programmalijnen ontwikkelen we daartoe wetenschappelijk bewijs en praktische innovaties. Onze primaire aandachtgebieden zijn in eerste instantie diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. In de toekomst willen we ons verbreden.

In onze programmalijnen onderzoeken we hoe leefstijlinterventies het ziekteproces van deze ziekten kunnen beïnvloeden, hoe mensen een gezonde(re) leefstijl kunnen starten en volhouden en hoe digitale hulpmiddelen en regie op eigen gezondheidsdata mensen hierbij kunnen ondersteunen.

Begrijpen van biologische mechanismen

Veel fysiologische processen en mechanismen in ons lichaam verliezen door een verkeerde leefstijl hun flexibiliteit. Het klassieke voorbeeld van dit veel voorkomend principe is insulineresistentie. Gelukkig is herstel van flexibiliteit is vaak mogelijk. Dit vereist een goede diagnose, begrip van de mechanismen en het ontwikkelen van (persoonlijke) interventies. Kortom, het vraagt om een systeemvisie. Meer over onze systeemvisie met betrekking tot diabetes leest u hier.

Duurzame gedragsverandering

Veranderen van gedrag is een flinke uitdaging. Duurzame leefstijlverandering is dan ook niet met alleen een goede diagnose en “leefstijl op recept” te realiseren. Zeker als de omgeving een gezondere leefstijl niet zomaar stimuleert. Daarom onderzoeken we hoe mensen een gezonde(re) leefstijl kunnen starten en volhouden, bijvoorbeeld door te kijken naar motivatie en sociale omgeving thuis en op het werk. Fundamenteel en toegepast onderzoek op het gebied van gedragsveranderingstechnieken is noodzakelijk, zowel intrinsiek als vanuit de omgeving. Een belangrijk project hierbij is het Benefit-programma.

Optimale begeleiding bij leefstijlinterventies/gedragsverandering kan deels plaatsvinden via digitale middelen (eHealth). We onderzoeken dan ook hoe patiënten, zorgverleners en werkgevers met digitale hulpmiddelen ondersteund kunnen worden. Dit doen we onder meer samen met het National eHealth Living Lab (NeLL).

Leren van persoonlijke gezondheidsdata

De waarde van (regie op) persoonlijke gezondheidsdata kan niet worden onderschat, in de eerste plaats als hulpmiddel bij persoonlijke begeleiding. De gezondheidseconomie gebaseerd op persoonlijke gezondheidsdata groeit sterk. Onderzoek binnen Lifestyle4Health richt zich hierop, onder andere door het vormgeven van een gezondheidsdata community, waarin deelnemers eigenaar blijven van hun gezondheidsdata en de optie hebben om deel te nemen aan onderzoeken op gebied van leefstijl en gezondheid.

Lifestyle4Health onderschrijft de vier principes van Holland Health Data Coöperatie (HHDC): de data blijven van de burger, worden veilig, transparant en met respect, en na toestemming not-for-profit gebruikt voor onderzoek.

RE-mission labs

In Re-mission labs werken alle betrokkenen samen aan het implementeren van een nieuwe aanpak die zelfzorg en regie op eigen gezondheid mogelijk maakt. We meten wat dit mensen en organisaties oplevert. Ook bespreken we hoe de nieuwe aanpak duurzaam, betaalbaar en toegankelijk blijft voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt. Lifestyle4Health wil verschillende (regionale) re-mission labs en field labs in Nederland (en daarbuiten) samenbrengen, zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.

Een belangrijk aandachtspunt is het veranderen van de mindset en het gedrag van directe betrokkenen van de patiënt/burger. Zonder steun van de omgeving is een leefstijlverandering zeer lastig vol te houden. Een aantal projecten richt zich daarom op het al lerend veranderen via concrete implementatie van leefstijlgeneeskunde in de praktijk samen met burgers/patiënten, met professionals, met gemeenten, met zorgpartijen en met werkgevers.