Zoek
Sluit dit zoekvak.
Delen:

Strategie

Leefstijlgeneeskunde is multidisciplinair. De belangrijkste componenten voor het realiseren van onze missie zijn:

  • Kennis en inzicht in biologische mechanismen van remissie van leefstijl gerelateerde ziekten
  • Duurzame gedragsverandering in de eigen context van mensen
  • Leren van persoonlijke gezondheidsdata, in eigendom van de burger, voor zelfzorg
  • Re-mission labs: Het realiseren van remissie en transitie van zorg in praktijk

Iedere component heeft een specifieke programmalijn met (onderzoeks)projecten, waar we samen met onze partners vanuit een gemeenschappelijke onderzoeksagenda aan werken. De agenda en de projecten worden opgesteld en uitgevoerd door een nationale coalitie van partijen (kennisinstellingen, zorgverleners, bedrijfsleven, overheden en patiëntenorganisaties/burgers). Publiek-private samenwerkingen vormen daarbij de kern. Onze eerste aandachtsgebieden zijn type 2 diabetes en hart- en vaatziekten. Daarnaast verkennen we het gebied van mentale ziekten.

Naast de onderzoeksprojecten gericht op specifieke inhoudelijke componenten werken wij in een aparte programmalijn aan grootschalige remissie en transitie van de zorg in onze Re-mission labs. Dit zijn (regionale) multidisciplinaire samenwerkingen die direct gericht zijn op het halveren van de ziektelast van patiënten/burgers.

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext