Zoek
Sluit dit zoekvak.
Delen:

Organisatie

Lifestyle4Health faciliteert en stimuleert samenwerkingen tussen deelnemende partijen op het gebied van leefstijlgeneeskunde. De organisatie van Lifestyle4Health is als volgt opgebouwd:

Founding Partners

TNO en LUMC zijn de initiatiefnemers (Founding Partners) van Lifestyle4Health. Samen hebben ze op 3 juli 2018 het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde is opgericht. Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde is een open, nationaal platform dat verbindt, coördineert en impact vergroot, onder de naam Lifestyle4Health.

Board

De Board houdt toezicht op het functioneren van Lifestyle4Health middels toezicht op het Management Team (MT) en het Programmabureau. De Board is onder meer verantwoordelijk voor controle op de jaarlijkse financiële verslaglegging, advisering van het MT bij benoeming van nieuwe MT-leden en de toetreding van een partij als Organisatie-, Programmalijn- of Netwerkpartner. De Board bestaat uit één afgevaardigde van beide Founding Partners (in ieder geval tot 2030) en drie afgevaardigden van de Partner Council. Daarnaast is een lid van het Programmabureau secretaris voor de Board. Op dit moment bestaat de Board uit: Egbert Vos (LUMC), Sandra Eikhout (TNO) en Rens Vandeberg (Diabetes Fonds).

Management Team

Het Management Team vormt het dagelijks bestuur van Lifestyle4Health. Het MT is verantwoordelijk voor besluiten over de inzet van middelen voor specifieke activiteiten, de inhoud van de strategische activiteiten, de toetreding van nieuwe een Organisatie-, Programmalijn- of Netwerkpartner en besluiten over het opzetten of beëindigen van een Programmalijn. Het MT bestaat uit minimaal één afgevaardigde van beide Founding Partners (in ieder geval tot 2030). NB: Dit zijn altijd andere personen dan die namens de Founding Partners in de Board of de Partner Council zitting hebben. Indien een of meer leden op basis van hun expertise aan het MT worden toegevoegd, dan zal de samenstelling van het MT te allen tijde voor de helft plus één bestaan uit een afgevaardigde van elke Founding Partner en afgevaardigden van Organisatiepartners. Daarnaast is een lid van het Programmabureau secretaris voor het MT. Op dit moment bestaat het MT uit: Andrea Evers (Universiteit Leiden) Pepijn van Empelen (TNO), Ben van Ommen (TNO), Jessica Kiefte (LUMC), Hanno Pijl (LUMC), Suzan Wopereis (TNO), Iris de Vries (A&L), Suzanne van Steijn (LUMC), Jildau Bouwman (TNO), Niels Chavannes (LUMC), Noortje Wiezer (TNO), Marloes v.d. Klauw (TNO), Mattijs Numans (LUMC), Hanneke Molema (programmabureau, TNO), Marjan van Erk (programmabureau, TNO).

Partner Council

De Partner Council adviseert het MT, gevraagd en ongevraagd, over de koers van Lifestyle4Health en de inhoud van de Programmalijnen en het toevoegen of stopzetten daarvan. De Partner Council besluit welke organisaties als Organisatiepartner plaatsnemen in de Board. De Partner Council bestaat uit één afgevaardigde van elke Organisatiepartner en één afgevaardigde van beide Founding Partners. NB: Dit zijn altijd andere personen dan die namens de Founding Partners in de Board of het MT zitting hebben. Daarnaast is een lid van het Programmabureau secretaris voor de Partner Council. Op dit moment bestaat de Partner Council uit: Douwe Atsma (LUMC), Iris de Vries (Vereniging Arts & Leefstijl), Carlo Buise (RadboudUmc), Frieda van der Jagt (Diabetes Fonds), Wiet de Ronde (Menzis), Paulien Bongers (TNO).

Programmabureau

Het Programmabureau is het uitvoerend orgaan van het MT, en is in die rol belast met dagelijks reilen en zeilen van Lifestyle4Health. De leiding van het Programmabureau worden door de Founding Partners gezamenlijk benoemd en bestaat volledig uit TNO- en LUMC-medewerkers. Medewerkers van organisatiepartners kunnen bijdragen aan het uitvoeren van taken van het Programmabureau. Daarnaast kunnen voor specifieke werkzaamheden derden ingehuurd worden. Op dit moment bestaat het Programmabureau uit: Marjan van Erk (TNO) en Hanneke Molema (TNO).

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext