Zoek
Sluit dit zoekvak.

Succesvol leefstijlprogramma bij ploegendienstmedewerkers

28 januari, 2022
Delen:

TNO, Tata Steel en Zorg van de Zaak Netwerk deden een haalbaarheidsonderzoek naar de inzet van de interventie: Diabetes Omkeren in de Ploegendienst (DOP) bij ploegendienstmedewerkers. In twee pilots ontvingen deelnemers persoonlijke leefstijladviezen op basis van een bloedtest. Deelnemers zijn positief over de interventie en gemotiveerd de nieuwe leefstijl vol te houden. Ook de eerste resultaten op bloedwaarden, gewicht en algemene gezondheid zijn positief. De interventie Diabetes Omkeren in de Ploegendienst (DOP) is beschikbaar voor toepassing bij andere organisaties.

Gepersonaliseerde leefstijlinterventie

In 2019 is gestart met de ontwikkeling van de eerste versie van het interventieprotocol: Diabetes Omkeren in de Ploeg (DOP). Het protocol bestaat uit 2 onderdelen, de 360-graden diagnose en de gepersonaliseerde leefstijlaanpak. Het doel is om tot een persoonlijk advies voor ploegendienstmedewerkers te komen en de diabetes gerelateerde klachten te verminderen. Om tot de 360-graden diagnose te komen vullen de deelnemers digitale vragenlijsten in over: (i) denken & gevoel, (ii) leefstijlgedrag, en (iii) omgeving. Voor het 4e onderdeel ‘lichaam’ wordt bloed afgenomen en worden een aantal medische onderzoeken gedaan. Deze gegevens worden door de bedrijfsarts ingevuld in de vragenlijst. Op basis van de resultaten uit de 360-graden diagnose wordt in de tweede stap van DOP een leefstijladvies aangeboden. De diagnose wordt weergegeven in een profielwiel wat met het leefstijladvies wordt besproken door de bedrijfsarts en de deelnemer.

Moeizame omstandigheden tijdens de pilots

In een eerste pilotgroep zijn 6 deelnemers onder begeleiding van de bedrijfsarts, diëtist en fysiotherapeut 13 weken aan de slag gegaan met de adviezen. De eerste 6 weken was er intensief en frequent contact tussen deelnemers en hun begeleiders; en toen begon de coronacrisis. Consulten met de diëtist werden via beeldbellen gedaan en het gezamenlijk 2 of 3 keer per week sporten onder begeleiding van een fysiotherapeut viel weg. Voor het sporten waren de deelnemers op zichzelf aangewezen. Aanvankelijk ging dat erg goed, maar na verloop van tijd bleken motivatie en/of veranderde omstandigheden toch lastig om frequent sporten vol te houden.

De tweede pilotgroep met 10 deelnemers is zonder wezenlijke aanpassingen aan het protocol gestart. Bij deze groep was de invloed van corona groter; enkele deelnemers zijn uitgevallen of konden het programma niet volhouden door ziekte of het overnemen van diensten. Het samen sporten en daardoor elkaar motiveren was in deze groep ook minder.

Resultaten uit pilotgroepen

Ondanks de lastige omstandigheden in beide pilotgroepen, is het merendeel van de deelnemers positief over de interventie en gemotiveerd de nieuwe leefstijl vol te houden. Ook de eerste, indicatieve resultaten op bloedwaarden, gewicht en algemene gezondheid zijn positief. De belangrijkste succesfactoren die uit deze haalbaarheidsstudie naar voren komen zijn:

  1. DOP aanbieden op het werk en mogelijk maken dat men het tijdens werktijd kan volgen,
  2. DOP aanbieden aan groepen medewerkers, die het programma in groepen volgen,
  3. Zorgen dat de professionals betrokken bij DOP (bedrijfsarts, praktijk ondersteuner, fysiotherapeut, diëtist) kennis hebben van de effecten van onregelmatig werk op gezondheid en leefstijl,
  4. Werktijden van de professionals aanpassen aan de werktijden van de groep deelnemers; als deelnemers dezelfde werktijden hebben (bijvoorbeeld omdat ze in dezelfde ploeg werken) is dit makkelijker te organiseren en
  5. Zorg voor een goede organisatie van de interventie voordat het daadwerkelijk aangeboden wordt aan medewerkers.

Deze factoren zijn in een implementatieadvies toegevoegd aan het protocol. De interventie Diabetes Omkeren in de Ploegendienst (DOP) is beschikbaar voor toepassing bij andere organisaties. Is deze interventie interessant voor jouw organisatie? Bekijk dan eerst de uitgebreide handleiding voor bedrijfsartsen, fysiotherapeuten en diëtisten. Neem contact op wanneer medewerkers van jouw organisatie in ploegendiensten werken en jouw organisatie een bijdrage wil leveren aan gezonde medewerkers.

Topics:

Bekijk alle nieuwsberichten van Lifestyle4Health

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext