Zoek
Sluit dit zoekvak.

Overgewicht en leefstijl in zorgopleidingen

1 november, 2022
Delen:

De Routekaart Leefstijlgeneeskunde is opgesteld als antwoord op de vraag ‘hoe kunnen we de ontwikkelingen in leefstijlgeneeskunde richting geven en versnellen, zodat leefstijl binnen 5-10 jaar standaard en erkend onderdeel is van de huisartsen- en medisch specialistische zorg?’. In deze nieuwsberichten worden projecten uitgelicht die onderdeel zijn van de Routekaart.

Artsen en verpleegkundigen kunnen een grote bijdrage leveren in preventie van overgewicht en obesitas, maar in de huidige opleidingen geneeskunde en verpleegkunde is er te weinig aandacht voor deze thema’s. Alliantie Voeding in de Zorg, Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) en de Hogeschool Utrecht (HU) werken in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) aan zorgonderwijs met meer aandacht voor leefstijl.

Preventie in de zorg

Er is grote gezondheidswinst te behalen met zowel preventie als behandeling van overgewicht en obesitas. Met het Nationaal Preventieakkoord zet de overheid samen met maatschappelijke organisaties de stap naar een gezonder Nederland. Naast het bespreekbaar maken kan professionele en individuele ondersteuning mensen helpen bij het omschakelen naar en volhouden van een gezonde leefstijl. We hebben ten doel gesteld dat al het onderwijs voor (zorg- en welzijns-) professionals uiterlijk in 2030 extra aandacht besteedt aan gezonde voeding, sport en beweging, en aan de achterliggende problematiek bij obesitas.

Leefstijl in zorgopleidingen

Meer aandacht voor overgewicht en leefstijl in het zorgonderwijs is hard nodig, maar implementatie in het curriculum blijkt een uitdaging. In opdracht van VWS werken Alliantie Voeding in de Zorg, met PON en HU, aan het agenderen en bevorderen van voeding, leefstijl en achterliggende problematiek bij obesitas in het curriculum van artsen en verpleegkundigen. We coördineren het netwerk van docenten en opleiders van WO, HBO en MBO zorgonderwijs en met inhoudelijke, brancheorganisaties, vertegenwoordigers van beroepsgroepen en patiënten vertegenwoordiging.

Binnen dit project worden o.a. de volgende acties ondernomen:

  • Het organiseren van uitwisseling tussen opleidingen
  • Het uitwerken van behoeften en kansen
  • Ontwikkelen van leerdoelen
  • Trainen van docenten
  • Lesmateriaal ontwikkelen

Ook betrekken we stakeholders om te faciliteren in beleid en onderwijsvernieuwing en dissemineren we informatie over het thema via de projectsite en kanalen als LinkedIn.

Voeding in geneeskunde

De werkgroep ‘Voeding in het Geneeskundecurriculum’ is door Alliantie Voeding in de Zorg en Platform Voeding Nederland opgezet. Leden waaronder Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Wageningen Universiteit, Student en Leefstijl en docenten van alle geneeskundeopleidingen zijn aangesloten en delen ervaring en beschikbare scholing rondom voeding en leefstijl. Daarbij werken we met Wageningen Universiteit aan een geaccrediteerde e-learning over voeding en ziekte, specifiek voor artsen.

Toekomst

Het project ondersteunt en versterkt meer aandacht voor leefstijl in zorgopleidingen en biedt een landelijk netwerk van opleidingen en stakeholders. We jagen onderwijsvernieuwing aan. Om ervoor te zorgen dat uiteindelijk alle geneeskunde en verpleegkunde opleidingen voldoende aandacht besteden aan overgewicht en leefstijl, moet er aandacht zijn voor inhoudelijke kennis, gespreksvoering en gedragsverandering. Er is een beweging ingezet, dat aansluit op het Raamplan, Bachelor of Nursing 2030 en het kwalificatiedossier. Komende jaren is doorontwikkeling nodig om dit in leerlijnen in te bedden, docenten te trainen en om preventie en de behandeling van overgewicht te verankeren in het reguliere werkproces van artsen en verpleegkundigen. Afstemming en uitwisseling met de verschillende initiatieven blijft nodig in de route naar voldoende aandacht voor leefstijl in de zorg.

Wil je bijdragen aan deze doelen om uiterlijk 2030 in al het onderwijs voor (zorg- en welzijns-) professionals aandacht te hebben voor gezonde voeding, sport- en beweging, een gezonde leefstijl en een brede blik op de achterliggende problematiek bij overgewicht en obesitas? Neem contact op met Alliantie Voeding in de Zorg, mail naar saalsb@zgv.nl.

Meer informatie over het project en al onze materialen zijn te vinden op onderstaande website: https://www.alliantievoeding.nl/nl/projecten/overgewicht-leefstijl-in-zorgopleidingen

Samen maken we de routekaart naar de toekomst

Kijk voor meer informatie over dit project op de website van Routekaart Leefstijlgeneeskunde.

De routekaart is opgesteld als antwoord op de vraag ‘hoe kunnen we de ontwikkelingen in leefstijlgeneeskunde richting geven en versnellen, zodat leefstijl binnen 5-10 jaar standaard en erkend onderdeel is van de huisartsen- en medisch specialistische zorg?’ We hebben vijf routes geformuleerd en we willen deze als eerste invullen voor vijf ziektebeelden. Heb je zelf ook een mooi voorbeeld van een project dat bijdraagt aan de route naar leefstijlgeneeskunde als onderdeel van reguliere zorg? Deel je bijdrage en samen maken zichtbaar wie wat al oppakt en wat nog hard nodig is.

Alliantie Voeding

LinkedIn: linkedin.com/company/alliantievoedingindezorg
Twitter: twitter.com/voedingindezorg
Youtube: youtube.com/user/AlliantieVoeding
Facebook: facebook.com/alliantievoeding/

Topics:

Bekijk alle nieuwsberichten van Lifestyle4Health

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext