Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Ondersteuning duurzame gedragsverandering bij T2D met apps

24 november, 2021
Delen:

In opdracht van het Diabetes Fonds zijn we onlangs gestart met het project ‘Ondersteuning duurzame gedragsverandering van mensen met T2D met apps’. Hierin wordt gekeken of apps een hulpmiddel kunnen zijn voor type 2 diabetespatiënten (T2D) bij het volhouden van nieuw aangeleerd gezond gedrag.

Ongeveer 2% van de totale beroepsbevolking heeft diabetes. Type 2 diabetes (T2D) hangt samen met gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten en heeft nadelige maatschappelijk en economische gevolgen. Werknemers met T2D hebben vaak een hoger verzuim en lagere productiviteit. Leefstijlinterventies, gericht op onder meer beweging en voeding, blijken effectief te zijn in het verminderen van T2D op groepsniveau. Echter, deze ‘one-size-fits all’ aanpakken blijken niet voor iedereen effectief. Om T2D voor iedereen te verminderen is het daarom van belang om een gepersonaliseerde leefstijlaanpak toe te passen. TNO heeft daarom een gepersonaliseerde interventie ontwikkeld voor mensen met T2D. Deze interventie is de afgelopen jaren ontwikkeld voor andere groepen en nu doorontwikkeld voor onder andere T2D-patiënten van de gezondheidscentrum Stevenshof in Leiden (TNO project ‘Diabetyping & Lifestyle as Medicine’; DLAM) en aangepast voor de T2D-ploegendienstmedewerkers van Tata Steel in IJmuiden (ZonMw-project ‘Diabetes Omkeren in de Ploeg’; DOP). Dit nieuwe project, dat gefinancierd wordt door het Diabetesfonds, is een vervolg van deze projecten.

Ondersteuning met apps

Het doel van dit project is T2D-patiënten – die hebben deelgenomen aan een van de voorgaande projecten – met apps te ondersteunen de gezonde leefstijl vol te houden. “Binnen dit kwalitatieve onderzoek kijken we of ondersteuning met behulp van een aantal bestaande (Nederlandstalige) apps kan helpen om duurzame gedragsverandering te bewerkstelligen. In hoeverre, en onder welke voorwaarden, dragen de tools bij aan het bestendigen van gezond gedrag? Lukt het gedragsverandering vol te houden en helpen de apps daarbij? We hebben in de eerste fase van dit project met hulp van experts vijf apps geselecteerd. Die gaan we nu aan deelnemers voorleggen. Zij mogen twee apps kiezen die ze gedurende een maand, na elkaar, zullen gebruiken. Als deelnemers zelf al een ‘leefstijl’ app gebruiken, zullen we die tevens includeren”, vertelt Noortje Wiezer.

Deelnemers enthousiast

De deelnemers hebben eerder, binnen de werkcontext van Tata Steel (DOP) of de gezondheidscentrumcontext van Stevenshof, een leefstijlprogramma’s van respectievelijk 13 of 20 weken gevolgd om hun voedings- en beweegpatroon te verbeteren. Het streven is 30 (oude)deelnemers van de eerdere leefstijlinterventies te includeren. Wiezer: “Het is mooi om te merken dat veel oud-deelnemers enthousiast zijn om aan dit nieuwe project mee te doen. Inmiddels hebben we 21 deelnemers bereid gevonden om mee te gaan doen. Met behulp van interviews, focusgroepen en vragenlijsten gaan we bepalen in hoeverre de apps bijdragen aan het bestendigen van gezond gedrag. We meten leefstijlgedrag, zoals beweging, voeding en mentale gezondheid en vragen naar werkzame elementen van de apps die bijdragen aan het volhouden van een gezond gedrag. Daarnaast beoordelen we de gebruiksvriendelijkheid van de apps door het ervaren gebruiksgemak te meten.”

Topics:

Bekijk alle nieuwsberichten van Lifestyle4Health

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext