Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Nieuw project: basis meetinstrument voor gezondheid

11 juni, 2020
Delen:

Deze maand start een relevant nieuw project met als doel om een basis meetinstrument te maken om gezondheid te meten vanuit een brede benadering. Het project wordt gesteund door Noaber foundation, Fred foundation en het Institute for Positive Health (iPH). De projectgroep bestaat uit het Leids Universitair Medisch Centrum LUMC, Rijksuniversiteit Groningen, Salut, TNO en Lifestyle4Health.

Gezondheid meten

Gezondheid is breder dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Elementen als veerkracht, zingeving en zelfmanagement staan steeds meer centraal. Veel organisaties werken vanuit deze brede benadering van gezondheid. Positieve Gezondheid is hier een goed voorbeeld van. Ook veel projecten van Lifestyle4Health partners werken vanuit deze brede benadering. Om de effecten van interventies en programma’s op gezondheid in de breedte te meten, is een instrument nodig dat dit meet. Maar eenduidige, gevalideerde instrumenten voor het meten van gezondheid vanuit een breder perspectief ontbreken nog. Hierdoor is het lastig om effecten van interventies en programma’s binnen projecten te meten en kunnen projecten ook moeilijk onderling worden vergeleken.  

Ambitie 

De partijen betrokken bij dit nieuwe projecten hebben samen de ambitie om een eenduidig instrument te ontwikkelen dat gezondheid meet in drie modules: biomedische factoren, beleefde (positieve) gezondheid en omgevingsfactoren. Samen vormen de modules de minimale basisset van het meetinstrument. De modules kunnen zowel gezamenlijk als separaat worden ingezet. 

Het instrument wordt ontwikkeld zowel via data analyses als in expertsessies. Hierbij wordt niet alleen met wetenschappers samengewerkt, maar ook met verenigingen burgers/patiënten, zorgprofessionals, bedrijven en beleidsmakers. Verder werkt de projectgroep aan draagvlak voor het principe van één basis meetinstrument voor gezondheid, om projecten en initiatieven te kunnen volgen en vergelijken. 

Projectgroep en klankbordgroep 

Het project wordt geleid door Marja van Vliet, namens Lifestyle4Health neemt Hanneke Molema deel aan de projectgroep. TNO draagt aan het project bij vanuit haar kennis en expertise in het meten van biomedische aspecten van gezondheid. Suzan Wopereis is verantwoordelijk voor deze module in het project. Het LUMC is verantwoordelijk voor de module beleefde gezondheid meten, in de personen van Jessica Kiefte en Rimke Vos. Het project kent ook een brede klankbordgroep. Hieraan nemen o.a. deel Jet Bussemaker, Liesbeth van Rossum, Caroline Baan, Andrea Evers en Gerjan Navis.  

Wie meer informatie wil, vragen heeft of ideeën over het instrument kan een e-mail sturen aan onderzoek@iph.nl

Topics:

Bekijk alle nieuwsberichten van Lifestyle4Health

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext