Zoek
Sluit dit zoekvak.

De invloed van leefstijl op het beloop van COVID-19, een kennisinventarisatie

13 januari, 2022
Delen:

Er komt steeds meer aandacht voor het belang van een gezonde leefstijl in relatie tot COVID-19. Zo blijkt overgewicht een rol te spelen in het beloop van COVID-19. Vanuit Lifestyle4Health hebben TNO, LUMC en Radboudumc met input van diverse nationale experts een kennisinventarisatie uitgevoerd naar de invloed van leefstijl op het beloop van COVID-19. De inventarisatie is uitgevoerd in het kader van het ZonMw COVID-19 programma. In hun rapportage geven de onderzoekers een overzicht van de reeds beschikbare wetenschappelijke kennis over de invloed van leefstijlfactoren op vatbaarheid, ziektebeloop en herstel van COVID-19.

Beïnvloedt een gezonde leefstijl het beloop van COVID-19?

Uit de literatuur blijkt dat er aanwijzingen zijn dat verschillende leefstijlfactoren het beloop en het herstel van COVID-19 beïnvloeden. Zo lijkt roken een negatief effect te hebben op het ziektebeloop en herstel van COVID-19. Bewegen heeft een positief effect op het ziektebeloop en herstel van acuut COVID-19. Tegelijkertijd laat het huidige bewijs zien dat oefentherapie nadelig kan zijn voor het herstel bij Long-COVID. Uit de literatuur wordt verder duidelijk dat er nog onvoldoende wetenschappelijke bewijs is over de invloed van de leefstijlfactoren voeding, alcohol, slaap en stress/ontspanning op het ziektebeloop en herstel van COVID-19. Wel is bekend dat deze leefstijlfactoren effect hebben op het functioneren van het immuunsysteem.

Naast het literatuuronderzoek zijn diverse experts geraadpleegd. Zij waren het erover eens dat een ongezondere leefstijl invloed heeft op de ernst van COVID-19. Voeding wordt door de experts genoemd als belangrijkste leefstijldeterminant in preventie, behandeling en herstel bij acute Corona infectie. Verder benadrukken experts dat het belangrijk is om de verschillende leefstijlfactoren in samenhang te zien. Lees hier de volledige rapportage.

Vervolgonderzoek leefstijl & COVID-19

ZonMw laat in haar nieuwsbericht over de rapportage weten dat de COVID-19 pandemie onderstreept dat meer kennis van belang is over de complexe relatie tussen leefstijlfactoren, het immuunsysteem en de relatie met gezondheid en ziekte. Onderzoek hiernaar is nog schaars. Wel is bekend dat leefstijl een belangrijke factor is voor het immuunsysteem: een gezonde leefstijl kan de weerstand verhogen, terwijl een ongezonde leefstijl de weerstand kan verminderen. Bovendien blijkt het beloop van COVID-19 minder gunstig te zijn bij mensen met overgewicht en/of chronische aandoeningen.

Vanuit het COVID-19 programma zal ZonMw daarom begin 2022 zowel nationaal als internationaal onderzoek initiëren. Internationaal wordt ingezet op fundamenteel onderzoek om de werkingsmechanismen tussen leefstijlfactoren (specifiek voeding), het immuunsysteem en infectieziekten zoals COVID-19 beter te begrijpen. Nationaal wordt ingezet op toegepast onderzoek om leefstijl in te zetten in het ondersteunen en het bevorderen van sneller herstel van patiënten met COVID-19.

Lees ook:

Kennisinventarisatie Leefstijl & Covid-19 (lifestyle4health.nl)

Gezonde leefstijl verkleint kans ernstig beloop Covid-19 (lifestyle4health.nl)

Podcast #2: COVID-19 maakt duidelijk: leefstijl en leefstijlgeneeskunde, juist nu! (lifestyle4health.nl)

COVID-19 maakt duidelijk: leefstijl en leefstijlgeneeskunde, juist nu! (lifestyle4health.nl)Relaties tussen COVID-19 en leefstijl (lifestyle4health.nl)

Topics:

Bekijk alle nieuwsberichten van Lifestyle4Health

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext