Zoek
Sluit dit zoekvak.

Coalitie Leefstijl in de Zorg brengt inventarisatie van leefstijlgerelateerde kennisvragen uit

28 november, 2023
Delen:

Onlangs maakte de Coalitie Leefstijl in de Zorg een inventarisatie van leefstijlgerelateerde kennisvragen uit bestaande kennisagenda beschikbaar. De inventarisatie omvat een brede, niet uitputtende, verzameling van meer dan 100 kennisagenda’s. Deze inventarisatie geeft een gestructureerd overzicht van een groot aantal bestaande kennisagenda’s en biedt inzicht in de huidige kennis en nog onbeantwoorde vragen. Versnipperde kennis komt dus samen in deze inventarisatie. De Coalitie stelt de inventarisatie publiek beschikbaar als doorzoekbaar document, zodat het breed benut kan worden. 

Inventarisatie van bestaande kennisagenda’s 

De inventarisatie omvat een brede, niet uitputtende, verzameling van meer dan 100 kennisagenda’s. Het begrip ‘kennisagenda’ is hierbij ruim gehanteerd: naast kennisagenda’s zijn ook andere documenten met kennisvragen meegenomen, zoals kennissyntheses, veldraadplegingen, Gezondheidsraad-aanbevelingen, publicaties, informaties van allianties, projecten en stichtingen. Het zijn documenten uit de periode 2015 tot heden van overwegend, maar niet uitsluitend, Nederlandse organisaties. Gezocht is naar kennisagenda’s  gericht op leefstijlinterventies en ziekten met een sterke leefstijlcomponent zoals kanker, obesitas en dementie. Ook is gezocht naar kennisagenda’s gericht algemene leefstijlgerelateerde onderwerpen, zoals BRAVO (bewegen-roken-alcohol-genotsmiddelen-voeding-ontspanning) en e-health, sociale netwerken, sociaal economische kwetsbare groepen, zingeving, omgevingsfactoren en co-creatie. Alle bestaande agenda’s en kennisvragen zijn geclusterd naar vier focusgebieden die een belangrijke rol spelen in de wetenschappelijke onderbouwing en ontwikkeling van leefstijl in de zorg: Duurzame gedragsverandering; Biologische mechanismen; Implementatie; en Gezondheidsdata-infrastructuur. 

Download hier de inventarisatie van bestaande kennisagenda’s 

Het gebruik van de inventarisatie 

De inventarisatie is te doorzoeken op trefwoorden en op de indeling in de vier focusgebieden. Voor de eigen interpretatie van de lezer van de inventarisatie zijn de kennisvragen en teksten overwegend letterlijk overgenomen, inclusief de eventuele nummering van kennisvragen uit de oorspronkelijke kennisagenda. Extra achtergrondinformatie is meegenomen indien dat relevant geacht werd voor de context. Tot slot is voor elke kennisagenda een verwijzing opgenomen naar de organisatie of auteurs en een link naar het oorspronkelijke document. 

Over de Coalitie Leefstijl in de Zorg 

In de Coalitie Leefstijl in de Zorg zet een groot aantal deelnemers zich samen in om leefstijl integraal onderdeel te maken van passende zorg aan mensen met een klacht, aandoening of ziekte. De Coalitie is tijdelijk, tot eind 2025 en ondersteunt en stimuleert haar deelnemers om de inzet op gezonde leefstijl door zorgprofessionals en patiënten te vergroten en  de (kennis)versnippering in het veld te verkleinen. Eén van de 7 teams, het team onderzoek, werkte in 2023 met zo’n 80 wetenschappelijke experts verspreid over 28 kennisinstellingen aan een breed gedragen ‘Strategische Kennisagenda Leefstijl in de Zorg’. Ter voorbereiding van deze Strategische Kennisagenda die de Coalitie zijn kennisvragen en aandachtspunten geïnventariseerd uit bestaande kennisagenda’s die betrekking hebben op leefstijl in de zorg.  
 
Meer informatie vind je op de website van de Coalitie Leefstijl in de Zorg

Topics:

Bekijk alle nieuwsberichten van Lifestyle4Health

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext