Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Antwoord voor effectieve leefstijlgeneeskunde ligt in duidelijke verdienmodellen

16 mei, 2019
Delen:

Het kabinet kan 2 miljard euro per jaar besparen op diabeteszorg. Hoogleraren en medici doen in NRC Handelsblad van woensdag 15 mei een oproep aan de bewindslieden van VWS voor een betere en meer duurzaam goedkopere behandelvorm van diabetes type 2. TNO ondersteunt deze oproep en vraagt de bewindspersonen zich in te zetten voor publiek-private samenwerking om te komen tot duidelijke verdienmodellen. 

De effectiviteit van leefstijlprogramma’s om mensen met diabetes type 2 (DM2) met minder of geen medicijnen te behandelen, is door onderzoek en in praktijk al veelvuldig aangetoond. Recente declaratiegegevens van een zorgverzekeraar laten zien dat mensen met deze vorm van diabetes die een leefstijlprogramma hebben gevolgd minder of geen kosten voor medicatie declareren. Een gezonde leefstijl als medicijn kan dus kostenbesparend werken.

De potentiële kostenbesparing van 2 miljard euro per jaar op de diabeteszorg in Nederland door effectieve leefstijlinterventies toont zowel het financiële als medische belang van leefstijlgeneeskunde. Desondanks bereiken de omkeer-initiatieven slechts een zeer beperkt aantal mensen. Diverse factoren staan de ontwikkeling en brede toepassing van leefstijlgeneeskunde in de weg. Zicht op heldere verdienmodellen lijkt hierin een cruciale verbeterfactor.

Peter van Dijken, managing director Healthy Living, TNO: ‘Wij zetten ons met andere kennisinstellingen, zorgprofessionals, beleidsmakers, patiënten en bedrijven in voor wetenschappelijke verkenning van leefstijlgeneeskunde en de realisatie van innovaties. De grote barrière voor veel bedrijven en investeerders is echter het ontbreken van duidelijke verdienmodellen. In de huidige economie is duidelijk hoe verschillende partijen aan de behandeling van DM2 verdienen. Het moet echter ook helder zijn hoe partijen aan gezondheid kunnen verdienen als  je de ziekte voor een groot deel omkeert. Publiek-private samenwerking kan, volgens TNO, de ontwikkeling van dergelijke verdienmodellen aanjagen.’ 

Om in Nederland met betere en goedkopere behandelvormen voor diabetes type 2 bij een groot deel van de mensen hun ziektelast te minimaliseren, en daarbij ook de groei aan zorgkosten af te remmen,  is het implementeren van leefstijlgeneeskunde een kansrijke stap. Van Dijken: ‘Echter, we moeten deze stap zetten in samenwerking met het bedrijfsleven en met ambitie. Dus niet met een pilot hier en daar. Maar met grootschalige publiek-private samenwerking, waarbij het kapitaliseren van besparingen in de gehele keten via nieuwe verdienmodellen centraal staat. Hierin is een belangrijke aanjagende rol weg gelegd voor de bewindslieden van VWS’.

Vanuit de grondgedachte dat verandering van leefstijl één van de belangrijkste bouwstenen is voor een meer effectieve behandeling van verschillende chronische aandoeningen, heeft TNO samen met LUMC het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (NILG) geïnitieerd. Het NILG gaat actief samenwerkingen aan met partners uit academie, zorg, overheid en bedrijfsleven, om wetenschappelijk bewijs voor leefstijlinterventies te ontwikkelen en effectieve interventies te implementeren.

De oproep in NRC aan VWS is een initiatief van Martijn van Winkelhof (oa. publicist) en Hanno Pijl (hoogleraar diabetologie LUMC) en met medewerking van bekende hoogleraren en medici. 

Bron: NRC.NL

Topics:

Bekijk alle nieuwsberichten van Lifestyle4Health

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext