Jaarlijks Lifestyle4Health congres 2021 Leefstijlgeneeskunde bij alzheimer

22 juni 15-18u – wetenschappelijk webinar

TNO, LUMC en Menzis organiseren namens het Lifestyle4Health platform het 4e jaarlijkse Lifesteyle4Health congres, waarin dit jaar ‘leefstijlgeneeskunde en alzheimer’ centraal staat met ruime aandacht voor generieke onderliggende (metabole) systemen en de (positieve) invloed van interventies.

De vorm van het programma is aangepast aan de corona-omstandigheden en in drie delen gesplitst. Op 22 juni is deel 1 ‘wetenschappelijk webinar’.

Over het congres

In 2021 organiseren TNO, LUMC en Menzis namens het Lifestyle4Health platform het 4e jaarlijkse Lifestyle4Health congres over leefstijlgeneeskunde.

Ook in deze 4e editie is het doel van het congres om wetenschap & praktijk met elkaar te verbinden op het onderwerp van leefstijlgeneeskunde. Daarom bestaat het congresprogramma uit een mix van wetenschap en praktijk. Dit programma is samengesteld door wetenschappelijke experts uit het Lifestyle4Health netwerk en praktijk experts van zorgverzekeraar Menzis. Menzis zet zich al jaren in voor meer preventie in de zorg en heeft veel praktijkervaring met leefstijlgeneeskunde.

Dit jaar staan ontwikkelingen, voor- en nadelen en (on)mogelijkheden centraal in leefstijlgeneeskunde in relatie tot alzheimer. Hierbij zal ruime aandacht zijn voor generieke onderliggende (metabole) systemen, zoals insuline resistentie, en interventies ook vanuit andere leefstijl gerelateerde ziektebeelden. Tijdens het congres komen diverse sprekers aan het woord die hun perspectief geven op wetenschap en praktijk ten aanzien van alzheimerpreventie en -therapie en over parallellen met andere ziektebeelden.

Opzet aangepast aan corona

Dit jaar is het congres gesplitst in drie delen vanwege de coronapandemie: een wetenschappelijk webinar, podcasts en een ronde tafelgesprek. Zo heeft het congres meer het karakter van een leergang. Ten minste de eerste 2 delen bieden we digitaal aan:

  • 22 juni 2021 15-18u: wetenschappelijk webinar bestaande uit lezingen, gesprekken in de studio en interactie met het online publiek. Nadrukkelijk wordt verbinding gezocht met de toepassing in de praktijk.
  • Zomer 2021: een tweetal podcasts waarin concrete voorbeelden in de praktijk centraal staan. Via uitgebreide dialogen wordt een antwoord gezocht op vragen zoals: Hoe realiseer je gedragsverandering bij mensen met als doel preventie of remissie van alzheimer? Welke meerwaarde kan eHealth technologie hierbij spelen? De podcasts zijn rond de zomer beschikbaar.
  • Najaar 2021: een rondetafelgesprek met gasten over hoe we leefstijlgeneeskunde beschikbaar, betaalbaar & beheersbaar kunnen maken om mensen gezonder oud te laten worden. De focus ligt op preventie of remissie van alzheimer. Daarnaast wordt gesproken over remissie van chronische ziekten, zoals diabetes, met als doel preventie van alzheimer. Deze dialoogsessie zal dit najaar, hopelijk fysiek, plaatsvinden.

Over Lifestyle4Health

In 2021 organiseren TNO, LUMC en Menzis namens het Lifestyle4Health platform het 4e jaarlijkse Lifestyle4Health congres over leefstijlgeneeskunde.

Ook in deze 4e editie is het doel van het congres om wetenschap & praktijk met elkaar te verbinden op het onderwerp van leefstijlgeneeskunde. Daarom bestaat het congresprogramma uit een mix van wetenschap en praktijk. Dit programma is samengesteld door wetenschappelijke experts uit het Lifestyle4Health netwerk en praktijk experts van zorgverzekeraar Menzis. Menzis zet zich al jaren in voor meer preventie in de zorg en heeft veel praktijkervaring met leefstijlgeneeskunde.

Dit jaar staan ontwikkelingen, voor- en nadelen en (on)mogelijkheden centraal in leefstijlgeneeskunde in relatie tot alzheimer. Hierbij zal ruime aandacht zijn voor generieke onderliggende (metabole) systemen, zoals insuline resistentie, en interventies ook vanuit andere leefstijl gerelateerde ziektebeelden. Tijdens het congres komen diverse sprekers aan het woord die hun perspectief geven op wetenschap en praktijk ten aanzien van alzheimerpreventie en -therapie en over parallellen met andere ziektebeelden.

Namens het Lifestyle4Health platform organiseren de volgende partners in 2021 het jaarlijkse congres over leefstijlgeneeskunde

Contactgegevens:

TNO, Anna van Buerenplein 1, Den Haag

KvK: 27376655

email: info@lifestyle4health.nl

Algemene voorwaarden – Lifestyle4Health

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext