Jaarlijks Lifestyle4Health congres 2021 Leefstijlgeneeskunde bij alzheimer deel III

2 november 2021 – rondetafelgesprek

TNO, LUMC en Menzis organiseren namens het Lifestyle4Health platform het 4e jaarlijkse Lifesteyle4Health congres, waarin het thema ‘leefstijlgeneeskunde bij verouderingsziekten’ centraal staat.

De vorm van het congres is aangepast aan de corona-omstandigheden en in drie delen gesplitst. Zo heeft het congres meer het karakter van een leergang. Begin deze zomer vond het wetenschappelijk webinar plaats, gevolgd door twee podcasts haverwege juli. Op 2 november 2021 vindt het derde en tevens laatste deel plaats: een rondetafelgesprek waarin de bestuurlijke en praktische daadkracht van goede toepassing en opschaling van leefstijlgeneeskunde aan de orde komt. Aan dit rondetafelgesprek neemt een aantal interessante tafelgasten deel, zoals Iris de Vries (Voorzitter Vereniging Arts en Leefstijl), Esther Agterdenbos (Directeur Zorg van Menzis), Pancras Hogendoorn (Decaan/Lid RvB van het LUMC) en Arjen Huizinga (CEO van MiGuide).

Over het congres

In 2021 organiseren TNO, LUMC en Menzis namens het Lifestyle4Health platform het 4e jaarlijkse Lifestyle4Health congres over leefstijlgeneeskunde.

Ook in deze 4e editie is het doel van het congres om wetenschap & praktijk met elkaar te verbinden op het onderwerp van leefstijlgeneeskunde. Daarom bestaat het congresprogramma uit een mix van wetenschap en praktijk. Dit programma is samengesteld door wetenschappelijke experts uit het Lifestyle4Health netwerk en praktijk experts van zorgverzekeraar Menzis. Menzis zet zich al jaren in voor meer preventie in de zorg en heeft veel praktijkervaring met leefstijlgeneeskunde.

Dit jaar staan ontwikkelingen, voor- en nadelen en (on)mogelijkheden centraal in leefstijlgeneeskunde in relatie tot alzheimer. Hierbij zal ruime aandacht zijn voor generieke onderliggende (metabole) systemen, zoals insuline resistentie, en interventies ook vanuit andere leefstijl gerelateerde ziektebeelden. Tijdens het congres komen diverse sprekers aan het woord die hun perspectief geven op wetenschap en praktijk ten aanzien van alzheimerpreventie en -therapie en over parallellen met andere ziektebeelden.

Opzet

  • Op 22 juni 2021 vond het : wetenschappelijk webinar plaats bestaande uit lezingen, gesprekken in de studio en interactie met het online publiek. Tijdens de webinar is nadrukkelijk ook de verbinding gezocht met de toepassing in de praktijk. Het webinar is terug te kijken, voor degene die een congresticket aangeschaft hebben of nog aanschaffen.
  • In juli 2021 werd een tweetal podcasts gepubliceerd waarin concrete voorbeelden in de praktijk centraal stonden. Via uitgebreide dialogen werd een antwoord gezocht op vragen zoals: Hoe realiseer je gedragsverandering bij mensen met als doel preventie of remissie van verouderingsziekten? Welke meerwaarde kan eHealth technologie hierbij spelen?
  • Op 2 november 2021 vind het rondetafelgesprek plaats met bestuurders in de gezondheidszorg en het sociale domein over de bestuurlijke en praktische daadkracht die nodig is om leefstijlgeneeskunde toe te passen en op te schalen, zodanig dat alle Nederlanders gezonder oud kunnen worden. Deze dialoogsessie vindt plaats op 2 november van 9.00u – 10.30u. Deelnemers kunnen digitaal aansluiten en hun vragen stellen.

Kosten voor deelname aan het congres

Om deel te nemen aan het derde deel van het congres vragen wij een bijdrage van 20 euro inclusief btw. Dit is de prijs voor een ticket voor het rondetafelgesprek en biedt ook toegang tot het terugkijken van het webinar en natuurlijk de 2 podcasts. Deelnemers aan het webinar zijn automatisch ingeschreven voor het rondetafelgesprek.

Over Lifestyle4Health

TNO en LUMC organiseren al een aantal jaar het Lifestyle4Health congres, namens alle partners van het Lifestyle4Health platform. In 2021 is zorgverzekeraar Menzis medeorganisator van het congres. Menzis zet zich al jaren in voor meer preventie in de zorg en heeft veel praktijkervaring met leefstijlgeneeskunde. Niet voor niets is Menzis aangesloten als organisatiepartner bij Lifestyle4Health.

Alle partners van het Lifestyle4Health platform werken vanuit de missie om de ziektelast bij leefstijl gerelateerde ziekten te halveren in de komende tien jaar. Daarbij streven alle partners van het Lifestyle4Health platform ernaar om wetenschappelijk bewezen, effectieve leefstijlgeneeskundige interventies en programma’s te ontwikkelen, te implementeren en op te schalen, zodat leefstijlgeneeskunde en volledig geïntegreerd onderdeel wordt van de Nederlandse gezondheidszorg. Menzis is partner van het Lifestyle4Health platform om samen met anderen een stevige impuls te geven aan de implementatie van wetenschappelijk onderbouwde leefstijlinterventies en inzichten uit leefstijlgeneeskunde in de zorgketen en op de werkvloer. Om leefstijl en met name de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) breder te accepteren in de zorg en zo mensen de juiste handvatten te geven om te werken aan hun gezondheid.

Namens het Lifestyle4Health platform organiseren de volgende partners in 2021 het jaarlijkse congres over leefstijlgeneeskunde

Contactgegevens:

TNO, Anna van Buerenplein 1, Den Haag

KvK: 27376655

email: info@lifestyle4health.nl

Algemene voorwaarden – Lifestyle4Health

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext