Manifest Leefstijlgeneeskunde – betuig ook uw steun!

Download hier het manifest als PDF

Het draagvlak voor leefstijl als onderdeel van behandeling in de curatieve zorg groeit in Nederland. Eind maart 2018 is in verschillende nationale kranten het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde verschenen. U kunt deze opiniestukken lezen via de verschillende links op deze pagina. Verder is ook de uitgebreidere, wetenschappelijke versie van het manifest nu online beschikbaar.

Dit manifest begon met zo’n 20 bevlogen auteurs die het veelal op persoonlijke titel en los van hun dagelijkse bezigheden hebben gepubliceerd in 4 kranten. Naast een aanmoediging bedoelden de auteurs het manifest als een invitatie voor discussie op inhoudelijke gronden, met het oog op een gezond en vitaal Nederland tegen aanvaardbare kosten. Zorgverzekeraars, overheden of fabrikanten waren en zijn niet inhoudelijk of financieel betrokken bij het manifest.

De auteurs waren bereid het Manifest verder te brengen en te laten uitgroeien tot een breed gedragen pleidooi. Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijl Geneeskunde NILG heeft het manifest geadopteerd in afstemming met de oorspronkelijke auteurs en zonder externe subsidie of financiering. Het aantal ondertekenaars is inmiddels de 1000 gepasseerd en bestrijkt een divers palet aan personen en organisaties.

Het manifest onderstreept zowel het grote belang van leefstijlgeneeskunde als ook hoe suboptimale financiële prikkels radicale verandering van het zorgsysteem nog tegenhouden. Als reactie op dit Manifest heeft de Tweede Kamer op 24 april 2018 een motie aangenomen waarin VWS wordt verzocht een onderzoeksagenda voor Leefstijlgeneeskunde te ontwikkelen.

Alle ondertekenaars van het Manifest bundelen hun krachten om de zorg voor leefstijl-gerelateerde aandoeningen in Nederland radicaal te veranderen. Het aannemen van de motie zien zij als begin. Om het potentieel van leefstijlgeneeskunde echt te benutten is meer politieke realisatiekracht en leiderschap nodig. De oorspronkelijke auteurs en ondertekenaars roepen dan ook de drie bewindslieden van VWS en het parlement op om vol in te zetten op (curatieve) leefstijlgeneeskunde.