Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Terugblik – 3e Lifestyle4Health netwerkbijeenkomst 9 september 2021

20 september, 2021
Delen:

Tijdens de netwerkbijeenkomsten geven de experts van het Lifestyle4Health netwerk updates over onderzoek, samenwerking en resultaten van de programmalijnen die centraal staan in het platform. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om bestaande partners en andere partijen uit het netwerk te betrekken om leefstijl gerelateerde vraagstukken verder te brengen. In dit nieuwsbericht blikken we graag terug op een geslaagde online 3e editie, georganiseerd op 9 september 2021, die gevuld was met interessante discussies, kennismakingen en ideeën uitwisseling met de maar liefst 87 aanwezigen.

Tijdens de plenaire opening gaven Marjan van Erk en Hanneke Molema een update over het Lifestyle4Health netwerk, haar activiteiten en impact. Enkele highlights werden gedeeld, zoals het aansluiten van nieuwe organisatiepartners, nieuwe podcasts, het jaarlijkse congres en de lancering van het Gezond Meten instrument. Vervolgens gingen deelnemers uiteen om kennis te delen en inhoudelijke discussies aan te gaan. Een aantal uitkomsten leest u hieronder. De komende maanden zullen we u geregeld via onze website informeren over de verdere ontwikkeling van deze en andere onderwerpen.

Hoe meet je het effect van een wijkaanpak, zoals die van 2diabeat?

2diabeat wil de opmars van diabetes type 2 stoppen. Maar hoe toon je nu aan of de aanpak van 2diabeat slaagt? Op welke manieren kan je het effect en de impact van de aanpak meten? Tijdens de sessie gingen experts uit wetenschap en praktijk in gesprek over welk onderzoeksdesign passend is om de effecten van 2diabeat te meten. In deze discussie stond centraal dat het belangrijk is om tot sterk bewijs te komen, maar het onderzoek tegelijkertijd ook haalbaar en uitvoerbaar moet zijn in de praktijk. Voor 2diabeat betekent dat geen Randomized Controlled Trial (RCT), maar een design dat aansluit bij de complexiteit van deze interventie in verschillende wijken met de diverse actoren, interacties en ontwikkelingen. Tijdens de sessie zijn verschillende designs besproken. Ook is besproken hoe de metingen die nodig zijn zo goed mogelijk op wijkniveau kunnen worden uitgevoerd en zijn ervaringen opgehaald met het ontsluiten van data door huisartsen. Samen met het team van 2diabeat gaan de onderzoekers nu de resultaten van deze sessie uitdiepen en verwerken. Eind van dit jaar zal het effectkader klaar zijn, zodat ze in de wijken kunnen starten met het meten van het effect en de impact van 2diabeat.

Heeft u vragen of suggesties, neem gerust contact op met Martine van Egmond.

Welke ontwikkelingen zijn nodig om preventie te versnellen? Input voor het PPS voorstel ‘Urgentie op preventie zetten’ (UP)

Het doel van de publiek-private samenwerking ‘Urgentie op preventie zetten’ (UP) is ontbrekende kennis en innovaties ontwikkelen om preventie te versterken en te versnellen. Een eerste versie van het PPS UP voorstel is eerder ingediend. Deze wordt nu herzien, waarbij vooral de samenhang tussen de kennisvragen duidelijker beschreven wordt. Deze kennisvragen zijn daarom in de sessie van 9 september in kleine groepjes besproken. De uitkomst van deze discussies is input voor de herindiening van het PPS voorstel bij Health~Holland op 6 oktober as. Tijdens de sessie is gesproken over kennisvragen en innovaties ten behoeve van het doel van PPS UP en over de relevante uitkomstmaten. Hieronder een greep uit de vragen die aan bod kwamen:

  • Hoe kun je eenvoudig thuis (positieve) gezondheid meten?
  • Hoe kunnen we thuismetingen beschikbaar maken in het medische en sociale domein?
  • Kan de apotheek een rol spelen in het helpen van het meten van gezondheid?
  • Hoe ondersteun je mensen in hun pogingen om gezonde leefstijl in te bedden in hun dagelijks leven en in hun gesprek met gezondheidszorgprofessionals?
  • De zorg is overbelast; kan preventie bijdragen aan goede zorg en een afname van de overbelasting?
  • Hoe maken we zichtbaar wat investeren in gezondheid oplevert voor individu en maatschappij en wat is de verwachte terugverdientijd?

Heeft u vragen of suggesties, neem gerust contact op met Marjan van Erk.

Wat is bekend over invloed van leefstijl op de vatbaarheid, ziektebeloop en herstel van COVID-19?

Op verzoek van ZonMw doen onderzoekers uit het Lifestyle4Health netwerk een kennisinventarisatie rondom leefstijl en Covid-19. Het doel is om de kennis over de invloed van leefstijl op de vatbaarheid, ziektebeloop en herstel van Covid-19 samen te brengen. Tijdens de deelsessie “kennisinventarisatie Leefstijl & Covid-19” werd ingezoomd op langaanhoudende klachten na besmetting met COVID-19. Het werd vooral duidelijk dat het wetenschappelijk bewijs voor leefstijlfactoren ten opzichte van Long-COVID sterk tekort schiet. De praktijk put hier vooral uit anekdotisch bewijs en (nog beperkte) ervaringsdeskundigheid.

Het tijdens de sessie aanwezige panel van experts stelde dat voeding een van de voornaamste leefstijlfactoren is die van invloed is op een  acute COVID-19 infectie, en stress de belangrijkste factor voor Long-COVID. Al met al zijn de leefstijlfactoren sterk met elkaar verbonden en zal lopend en nieuw onderzoek uit moeten wijzen welke invloed leefstijl heeft op (Long-) COVID.

Lifestyle4Health brengt begin oktober een kennissynthese uit waarin de laatste wetenschappelijke stand van zaken omtrent leefstijl en COVID-19 wordt beschreven. De input uit deze sessie wordt meegenomen in de kennisinventarisatie. Eind oktober ronden de onderzoekers deze af en brengen zij een rapport uit.

Heeft u vragen of suggesties, neem gerust contact op met Karin Bosch.

Al met al kijken we terug op een geslaagde 3e editie van de Lifestyle4Health netwerkbijeenkomst en kijken we nu al uit naar de bijeenkomsten die nog zullen volgen. Ieder jaar worden er twee georganiseerd. Houdt onze nieuwsbrief, website en LinkedIn pagina dus in de gaten dit najaar. De netwerkbijeenkomsten worden voor en door onze partners gehost en (soms gedeeltelijk) opengesteld voor professionals die een (wetenschappelijke) bijdrage kunnen leveren aan een van de programmalijnen.

Deze netwerkbijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door Health~Holland.

Topics:

Bekijk alle nieuwsberichten van Lifestyle4Health

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext