Zoek
Sluit dit zoekvak.

Definitief programma van de 4e netwerkbijeenkomst Lifestyle4Health op 3 februari 2022

13 januari, 2022
Delen:

Meld u nu aan voor de 4e Lifestyle4Health netwerkbijeenkomst, gepland op donderdag 3 februari 2022. Tijdens deze bijeenkomst zult u meer te weten komen over onder andere het actieplan leefstijlgeneeskunde van het miniserie VWS, Zorginstituut Nederland & de Nederlandse Zorgautoriteit.

Meld u aan voor de plenaire sessie en neem deel aan één van de deelsessies. Geef uw voorkeur aan via het aanmeldformulier onderaan dit bericht. Voor partners en samenwerkingsrelaties van Lifestyle4Health zijn alle deelsessies toegankelijk. Daarnaast is één van de deelsessies openbaar toegankelijk. U vindt het definitieve programma en meer informatie over de deelsessies hieronder.

Definitief programma

14:30 – 14:45       Inloop

14:45 – 15:05       Plenaire welkom en update van Lifestyle4Health door Hanneke Molema en Marjan van Erk

15:05 – 15:35      Plenaire presentatie: Hoe kunt u gebruik maken van Health~Holland subsidie instrumenten? – door Jolande Zijlstra (Health~Holland)

15:35 – 16:05      Plenaire presentatie: Gezamenlijk actieplan leefstijlgeneeskunde ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland & de Nederlandse Zorgautoriteit– door Roselien Elema (VWS), Freekje van der Meer (ZIN) en Yvon Heijmans (NZa)

16:10 – 17:00      Deelsessies:

  • Voorbeelden van dataoplossingen voor leefstijlgeneeskunde – door verschillende sprekers vanuit de programmalijn Data (openbaar toegankelijk)
  • Hoe implementeren we een breed gezondheidsperspectief door middel van GezondMeten? – door Suzan Wopereis en Jessica Kiefte vanuit de programmalijn Biologie (exclusief voor partners)
  • Leefstijlgeneeskunde: wie betaalt? – door Noortje Wiezer en Martine van Egmond vanuit de programmalijn Werk (exclusief voor partners)
  • Medische maaltijden voor mensen met diabetes type 2 via de voedselbank, hoe realiseren we dat? – door Hanno Pijl, Gerda Pot en Rimke Vos vanuit de programmalijnen Implementatie en Biologie (exclusief voor partners)

Meer informatie over de deelsessie leest u onderaan deze pagina

Aanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldformulier, tot vrijdag 28 januari 2022.

Kies uw deelsessie:

Over de deelsessies

Voorbeelden van dataoplossingen voor leefstijlgeneeskunde

Tijdens deze deelsessie zullen enkele praktijkvoorbeelden van dataoplossingen voor leefstijlgeneeskunde worden gepresenteerd. Sprekers zijn onder andere André Dekker en Chris Evelo. U zult ook worden bijgepraat over de Europese ontwikkelingen van het moment. Naast de presentaties zal er tijd zijn voor vragen en discussie over implicaties en mogelijke volgende stappen omtrent deze dataoplossingen. Deze deelsessie is toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

Hoe implementeren we een breed gezondheidsperspectief door middel van GezondMeten?

Een brede benadering van gezondheid staat voor wat voorheen werd bedoeld met de term positieve gezondheid. Het verbindt domeinen binnen en buiten de gezondheidszorg waardoor preventie, leefstijlzorg en welzijn steeds meer met elkaar worden verweven.

Tijdens deze deelsessie worden de vervolgstappen op het gebied van het GezondMeten initiatief met u gedeeld (www.gezondmeten.nl). Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek over wat er nodig is om op termijn vanuit een breed gezondheidsperspectief leefstijlinterventies te kunnen evalueren.

Leefstijlgeneeskunde: wie betaalt?

Een groot deel van de dag zijn mensen aan het werk. Het implementeren en onderzoeken van leefstijlinterventies op het werk is daarom in het belang van werkgevers, werknemers en zorgverzekeraars.

In de jaren dat we met leefstijlinterventies bezig zijn merken we echter dat de baten niet vanzelfsprekend belanden bij diegene die de kosten maakt en omgekeerd. Tegelijkertijd is de zorg nagenoeg onbetaalbaar en kunnen zorgverzekeraars niet alle kosten voor preventie en gezondheid dragen.

In deze sessie word je uitgedaagd door Lies van Berkel van Zilveren Kruis om na te denken over het verdienmodel van preventieve gezondheidsinterventies. Hoe ziet een gezond investeringsklimaat voor preventie eruit? Welke factoren beïnvloeden de business case van leefstijlgeneeskunde? Welke partijen hebben hier belang bij en zijn bereid er voor te betalen?

Medische maaltijden voor mensen met diabetes type 2 via de voedselbank, hoe realiseren we dat?

De effectiviteit van free medically tairoled meals (medische maaltijden) is al aangetoond in Amerika (Berkowitz SA et al 2019 JAMA). Personen die deze maaltijden ontvingen hadden een 49% lager risico op ziekenhuisopname en 72% lager risico op gespecialiseerde zorg. Met partners uit het Lifestyle4Health netwerk willen we de mogelijkheden voor implementatie en de effectiviteit van gratis medische maaltijden onderzoeken in de Nederlandse context. Dit onderzoek richt zich specifiek op patiënten met lage sociale-economische positie (SEP) met diabetes type 2 die afhankelijk zijn van de voedselbank. In deze deelsessie nodigen we jullie uit mee te denken over het ontwerp van dit onderzoek. Bijvoorbeeld welke partijen moeten we meenemen in dit onderzoek? Wie zouden mogelijke financiers kunnen zijn van dit onderzoek? Hoe kunnen we deze medische maaltijden aanbieden (bijvoorbeeld kant-en-klaar of juist niet).

Eerdere Lifestyle4Health bijeenkomsten

Lifestyle4Health organiseert ieder jaar verschillende bijeenkomsten voor haar netwerk. In eerdere nieuwsberichten kunt u meer lezen hierover:

De 3e netwerkbijeenkomst van september 2021

Het rondetafelgesprek van november 2021 over daadkracht bij toepassing van leefstijlgeneeskunde

Het wetenschappelijk webinar 2021 over leefstijlgeneeskunde

De internationale Spark workshop waarin een strategische agenda voor leefstijlgeneeskunde is opgesteld

Dit 4e Lifestyle4Health netwerkbijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health

Topics:

Bekijk alle nieuwsberichten van Lifestyle4Health

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext