Onderzoek

Consortium ontwikkelt gezondheidsdata community; de patiënt aan het roer

In het consortium genaamd ‘de Type 2 Diabetes gezondheidsdata community (T2D-HDC)’ wordt een systeem ingericht waar diabetes type 2 patiënt volledige controle krijgt over zijn of haar data door het creëren van een gezondheidsdata community. Binnen dit systeem zal de patiënt toegang hebben tot een reeks van praktische uitvoerbare adviezen via eHealth toepassingen.

De focusgroep in dit project zijn de ongeveer 1 miljoen mensen met Type 2 Diabetes (T2D) in Nederland. Zij worden nu vooral behandeld met behulp van medicatie terwijl verschillende onderzoeken laten zien dat leefstijlverandering kan leiden tot minder medicijngebruik en soms zelfs diabetes kan omkeren. Het volgen en volhouden van een leefstijlverandering is vaak lastig. Binnen het project wordt onderzocht of toegang tot eHealth, het gebruik van persoonlijke gezondheidsgegevens en het opzetten van een diabetes gezondheidscommunity voor, met en van mensen met T2D kan bijdragen aan een betere diabetes gezondheid.

Leren van een gezondheidscommunity

Binnen het project wordt een platform ingericht die patiënten ondersteund in het gedragsverandering en dieetadvies. ‘Onze visie is dat het omkeren van T2D een verandering vergt van het huidige zorgsysteem – waar verandering van leefstijl nu nauwelijks een rol speelt – naar goed geïnformeerde en begeleide patiënten die worden versterkt en ondersteund in de verandering van hun leefstijl’, legt André Boorsma, onderzoeker bij TNO, uit. ‘Het is belangrijk dat deze patiënten controle krijgen over hun persoonlijke gezondheidsdata. Deze data worden gebruikt om gepersonaliseerd leefstijl advies (voeding en beweging) te ontwikkelen en aan te bieden’. In de tweede helft van 2020 zal het onderzoek gereed zijn en worden de resultaten gepubliceerd.

Krachtenbundeling

Samen met deelnemers aan de Nationale Diabetes Challenge van de Bas van de Goor Foundation doen we onderzoek naar de community en het gebruik van eHealth. Het data platform wordt ingericht door het Selfcare en Vital10, terwijl het beheer van het hergebruik van gezondheidsdata ligt bij de Holland Health Data Coöperatie. Castor zorgt voor de inrichting van de logistiek rondom het geven van geïnformeerde toestemming over het hergebruik van gezondheidsdata. De partners Labonovum, Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum  en Saltro leveren hun aandeel bij de bloedafnames en analyses. TNO zal het leefstijl en voedingsadvies platform leveren dat geautomatiseerd advies en ondersteuning van gedragsverandering kan leveren, wat door gebruik van de data verbeterd kan worden. Het samenwerkingsproject is medegefinancierd met PPS-toeslag die door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health, beschikbaar is gesteld ter stimulering van publiek-private samenwerkingen(https://www.health-holland.com) en is ingebed in het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (www.lifestyle4health.nl).

Wat gaan we komende tijd doen?

Op 28 september is de NDC festivaldag geweest. Gedurende de NDC hebben deelnemers hun bloedwaardes kunnen laten bepalen. Een gedeelte van de deelnemers is gestart met een smartphone app. De studie loopt na de afsluiting van de NDC nog door tot december om het effect van duurzame gedragsverandering voor beweging te monitoren. Na de studie worden de meetresultaten en de uitkomsten teruggekoppeld naar de deelnemers.