Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Routekaart: Gepersonaliseerde zorg voor hartpatiënten

7 juni, 2022
Delen:

Het TIMELY platform wordt ontwikkeld om de continuïteit van de zorg van hartpatiënten na de hartrevalidatie te verbeteren. Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie en eHealth technologie zullen, in samenwerking met verschillende Europese partners, hartpatiënten ondersteund worden bij het aanpassen van hun leefstijl gedrag middels gepersonaliseerde adviezen die die via hun mobiele telefoon worden aangeboden.

Achtergrond

Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd de nummer één doodsoorzaak en zetten het zorgsysteem erg onder druk. Onderzoek heeft zich daarom gericht op het identificeren van de risicofactoren. Het is inmiddels duidelijk geworden dat gedragsfactoren (zoals te weinig beweging, ongezonde voeding, hoge mate van stress) belangrijke risicofactoren zijn voor het ontstaan- en  slechter beloop van hart- en vaataandoeningen. Binnen het bestaande hartrevalidatieprogramma wordt hier dan ook aandacht aan besteed. Echter, nadat patiënten de hartrevalidatie hebben afgerond is gepaste nazorg niet beschikbaar en worden de behaalde resultaten dan ook vaak niet behouden over een langere periode.

TIMELY

Binnen het TIMELY project zal een eHealth platform ontwikkeld worden voor mensen met hart- en vaataandoeningen en zorgverleners waarmee de continuïteit van de zorg na de hartrevalidatie gewaarborgd zal worden. Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie zal de TIMELY patiënt-app gepersonaliseerd advies geven met betrekking tot gezondheidsgedrag verandering. Zo zal bijvoorbeeld een chatbot ingezet worden om deelnemers te ondersteunen bij het verhogen van fysieke activiteit. Tegelijkertijd, zal de zorgverlener (casemanager) inzicht hebben in het functioneren van de patiënt via het zorgverlener-platform om zodoende een precies beeld te krijgen over hoe het met de patiënt gaat en of er verdere interventie nodig is. Deelnemers zullen geworven worden in ziekenhuizen.

Evaluatie

De TIMELY aanpak zal geëvalueerd worden in drie landen (Nederland, Duitsland en Spanje). Er zullen in totaal 360 hartpatiënten gebruik gaan maken van het platform en de app. De groep die gebruik maakt van de TIMLEY aanpak (180 patiënten) zal vergeleken worden met de groep die de zorg als gewoonlijk krijgt (180 patiënten). Verwacht wordt dat de TIMELY groep een verbetering zal laten zien in gezondheidsgedrag en daarmee mogelijk een verlaging op de kans om voortijdig te sterven. Tilburg University zal hierbij verantwoordelijk zijn voor het opzetten en coördineren van dit interventie onderzoek. De trials beginnen in januari 2023 in alle landen.

Toekomst

Om de prognose van hart- en vaatziekten te verbeteren is het van groot belang om het gezondheidsgedrag van patiënten te verbeteren. Door te onderzoeken hoe we de patiënt bij deze zorg kunnen betrekken en wat hun behoeften zijn, komen we telkens dichterbij gepersonaliseerde zorg waarbij de patiënt centraal staat. Als de geboden zorg goed aansluit bij de behoeften van de gebruiker zal deze ook beter opgenomen worden; een actieve rol van de patiënt zelf is hierbij onmisbaar. Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie en eHealth zijn we steeds beter in staat om grootschalige, gepersonaliseerde zorg te verlenen. Dit type zorg is niet voor iedereen de meest geschikte optie en het persoonlijk contact tussen de patiënt en zorgverlener is van groot belang voor het behalen van gestelde doelen wat betreft gezondheidsgedrag en het verbeteren van lange termijn uitkomsten.

Indien u nog vragen heeft over het TIMELY project of in contact wilt komen met de onderzoekers dan kunt u contact opnemen met Dr. Mirela Habibovic (m.habibovic@tilburguniversity.edu) of Prof. Dr. Wijo Kop (w.j.kop@tilburguniversity.edu).

Samen maken we de routekaart naar de toekomst

Kijk voor meer informatie over dit project op de website van Routekaart Leefstijlgeneeskunde.
De routekaart is opgesteld als antwoord op de vraag ‘hoe kunnen we de ontwikkelingen in leefstijlgeneeskunde richting geven en versnellen, zodat leefstijl binnen 5-10 jaar standaard en erkend onderdeel is van de huisartsen- en medisch specialistische zorg?’ We hebben vijf routes geformuleerd en we willen deze als eerste invullen voor vijf ziektebeelden. Heb je zelf ook een mooi voorbeeld van een project dat bijdraagt aan de route naar leefstijlgeneeskunde als onderdeel van reguliere zorg? Deel je bijdrage en samen maken zichtbaar wie wat al oppakt en wat nog hard nodig is.

Topics:

Bekijk alle nieuwsberichten van Lifestyle4Health

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext