Zoek
Sluit dit zoekvak.

Platform Lifestyle4Health en Vereniging Arts en Leefstijl lanceren ‘Routekaart Leefstijlgeneeskunde’

26 november, 2021
Delen:

Anno 2021 is het niet meer de vraag óf maar hoe leefstijlgeneeskunde binnen nu en 5 tot 10 jaar een gevestigde plek krijgt in de huisartsen- en medisch specialistische zorg. Om dit vorm te geven, is een routekaart opgesteld met input van vele partners en leden van Lifestyle4Health en van Vereniging Arts en Leefstijl en andere partijen in en om de Nederlandse gezondheidszorg. De initiatiefnemers roepen alle belanghebbenden op om de komende jaren samen invulling te geven aan deze routekaart. Implementatie van leefstijlgeneeskunde in de Nederlandse gezondheidszorg is immers het werk van en voor velen.

Iedereen draagt bij aan de route naar leefstijlgeneeskunde

Om de routes in te vullen, lanceren Lifestyle4Health en Vereniging Arts en Leefstijl, met steun van Noaber, een website. Op deze website kunnen partners, leden, zorgprofessionals en andere betrokkenen zichtbaar maken hoe zijn/haar organisatie bijdraagt aan leefstijlgeneeskunde en welke onderwerpen op hun agenda staan. Hanneke Molema, namens Lifestyle4Health: “Als alle belanghebbenden zichtbaar maken wat ze op deze routes al oppakken en wat nog hard nodig is, dan krijgen we overzicht waar successen behaald zijn of te behalen zijn en waar knelpunten liggen. Zo kunnen we samen de route naar leefstijlgeneeskunde beter richting geven en versnellen.”

Totstandkoming routekaart leefstijlgeneeskunde

De Nederlandse gezondheidszorg staat onder druk. Het is de vraag in hoeverre we de huidige goede kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid ook in de toekomst kunnen borgen. Preventie is een veelgenoemd en voor de hand liggend antwoord op vragen over de toekomst van de zorg. Preventie gaat namelijk over het voorkómen van ziekte en risicovol gedrag dat daartoe kan leiden. Het wordt vaak in een adem genoemd met leefstijl en speelt zich af binnen en buiten de traditionele gezondheidszorg. Namens veel partners en leden zetten het Lifestyle4Health platform en Vereniging Arts en Leefstijl zich al enkele jaren in om leefstijlgeneeskunde te ontwikkelen. Zij concluderen dat de ontwikkelingen rond leefstijlgeneeskunde vaak nog versnipperd zijn en beperkt in omvang.

Iris de Vries, namens Vereniging Arts en Leefstijl: “Leefstijl hoort een gelijkwaardige plaats te krijgen in de curatieve zorg naast medicatie, medische ingrepen en medtech. Volstrekt regulier, wetenschappelijk onderbouwd en vergoed. Leefstijlgeneeskunde is de zorg die wij als artsen plegen te bieden in de behandeling van leefstijl gerelateerde aandoeningen.”

Leefstijlgeneeskunde versterken en versnellen

Wat is er nodig is om binnen 5 tot 10 jaar leefstijl standaard onderdeel te maken van de curatieve gezondheidszorg? Deze vraag is gesteld aan vele partners en leden van Lifestyle4Health en Vereniging Arts en Leefstijl en aan belanghebbenden vanuit de Nederlandse gezondheidszorg. Op basis van gesprekken met hen is deze routekaart opgesteld. De routekaart omvat vijf routes die veelal ziekte specifiek ingevuld moeten worden.

Topics:

Bekijk alle nieuwsberichten van Lifestyle4Health

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext