Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Osteoporose Vereniging netwerkpartner van Lifestyle4Health

30 maart, 2021
Delen:

Lifestyle4health verwelkomt de Osteoporose Vereniging als netwerkpartner. Een gezonde leefstijl is belangrijk om een goede gezondheid te behouden én kan helpen om klachten van chronische aandoeningen te verminderen. Zo geldt ook voor osteoporose dat een gezonde leefstijl belangrijk is voor het verminderen van de ziektelast.Door actieve betrokkenheid in het Lifestyle4Health netwerk wil de osteoporose vereniging ervoor zorgen dat leefstijlinterventies ook bij osteoporose worden ingebed als integraal onderdeel in de behandeling.

Leefstijlgeneeskunde

Leefstijlgeneeskunde gaat over leefstijlinterventies als onderdeel van de behandeling en ondersteuning van iemand met een ziekte. Het doel hiervan is het verminderen van ziektelast of ziekteverschijnselen, van complicaties en van medicatie. Soms kunnen mensen door een andere leefstijl zelfs helemaal stoppen met medicatie.

Missie Osteoporose Vereniging

De Osteoporose Vereniging is dé patiëntenvereniging voor mensen met osteoporose en osteopenie in Nederland. “Als patiëntenvereniging willen we dat leefstijl een integraal onderdeel wordt van de behandeling van osteoporose. Want effectieve therapie bij osteoporose is veel meer dan medicatie. Leefstijl is een belangrijk element voor het verminderen van de ziektelast door osteoporose. Osteoporosepatiënten zullen echt zelf aan de slag moeten om zo min mogelijk beperkingen te hebben van het feit dat hun botten zwakker zijn. Denk aan een persoonlijke combinatie van goed bewegen, goede voeding en (tijdelijk) medicatie. Dat vereist een strakke eigen regie en persoonlijke betrokkenheid, en is nog niet zo gemakkelijk. Onze missie sluit goed aan bij de missie van het Lifestyle4Health-platform en we zijn daarom erg blij om onderdeel te gaan uitmaken van het Lifestyle4Health-netwerk. Graag brengen we kennis en ervaring van patiënten in en zetten we ons samen met andere partners van het netwerk in om door inbedding van leefstijlinterventies de gezondheid van patiënten te verbeteren”, vertelt Hendrien Witte, directeur van de Osteoporose Vereniging.

Samen voor leefstijlgeneeskunde

Marjan van Erk van Lifestyle4Health: “We zijn erg blij de Osteoporose Vereniging te mogen verwelkomen als netwerkpartner. We kijken er naar uit onze samenwerking verder vorm te gaan geven de komende tijd. We zijn ervan overtuigd dat de Osteoporose Vereniging een bijdrage kan leveren aan een of meerdere van onze programmalijnen en projecten. Gezamenlijk gaan we ons hard maken voor het inzetten van leefstijlinterventies bij osteoporose in de praktijk, op een manier die bij de individuele patiënt past.”

Lifestyle4Health wil met al haar partners samenwerken aan de volgende activiteiten:

  • Het uitbouwen van het netwerk van partijen die leefstijlinterventies ontwikkelen en implementeren;
  • Verdere wetenschappelijke onderbouwing van leefstijlinterventies;
  • Grootschalige implementatie van leefstijlinterventies in publiek-private samenwerkingen;
  • De zorg betaalbaar houden, mede door het ontwikkelen van verdienmodellen voor leefstijlinterventies.

Het netwerk van Lifestyle4Health-partners die zich willen inzetten voor leefstijlgeneeskunde breidt zich sterk uit. Wilt u de mogelijkheden van samenwerking in een project, programma of als partner nader onderzoeken? Neem dan contact met ons op.

Over Lifestyle4Health

Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde streeft er, onder de naam Lifestyle4Health, naar om de ziektelast van leefstijl gerelateerde ziekten binnen tien jaar met 50% te verminderen door leefstijlinterventies in de behandeling van deze ziekten een centrale plek te geven, samen met zelfzorg en regie op eigen gezondheid. Om deze missie te realiseren, is Lifestyle4Health ingericht als een open, nationaal platform voor publiek-private samenwerking dat verbindt, coördineert en impact vergroot.

Over Osteoporose vereniging

De Osteoporose vereniging is de patiëntenvereniging voor mensen met osteoporose en osteopenie in Nederland. Het is een organisatie van, voor en door patiënten. Bij de verschillende activiteiten gaat de vereniging uit van een drietal doelstellingen:

  • Belangenbehartiging – we brengen de belangen van de doelgroep onder de aandacht van zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de overheid en het publiek in het algemeen. Het waarborgen van de juiste (medische) behandeling en zorg staat voorop, maar ook behoud van kwaliteit van leven en het belang van de mens achter de aandoening staat centraal.
  • Informatievoorlichting – osteoporose heeft grote impact op het dagelijks leven van de patiënt en diens omgeving. Daarom vindt de Osteoporose Vereniging het belangrijk zich niet te beperken tot informatie over de ziekte, maar patiënten handvatten te geven voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.
  • Onderling contact – de Osteoporose Vereniging wil de onderlinge contacten tussen patiënten met osteoporose en osteopenie bevorderen en hun betrokkenheid bij het werk van de vereniging stimuleren. Het delen van ervaringen en kennis kan voor mensen met osteoporose een belangrijke steun in de rug zijn.

Topics:

Bekijk alle nieuwsberichten van Lifestyle4Health

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext