Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Novo Nordisk netwerkpartner van Lifestyle4Health

20 januari, 2022
Delen:

Lifestyle4health verwelkomt Novo Nordisk als netwerkpartner. Gezamenlijk willen we de zorg voor mensen met leefstijlgerelateerde ziekten verbeteren. Een gezonde leefstijl is essentieel voor mensen met chronische ziekten als diabetes type 2 en obesitas. Door leefstijlaanpassingen en de juiste ondersteuning kunnen mensen meer grip op eigen gezondheid krijgen. De gezondheid van mensen verbetert hierdoor, waardoor mensen vaak minder medicatie nodig hebben en soms zelfs geen medicatie. Ook andere vormen van zorg kunnen worden voorkomen of vervangen als het mensen lukt om structureel hun leefstijl aan te passen.   

Novo Nordisk wil bijdragen aan het realiseren van de missie Lifestyle4Health

Is het tegenstrijdig dat een farmaceut wil bijdragen aan leefstijlgeneeskunde en de inzet van leefstijlinterventies met als doel minder ziektelast en minder medicatie? De logische gedachte lijkt dat een farmaceut belang heeft bij meer medicijnen. Maar dat is slechts een deel van het verhaal, volgens Novo Nordisk. Novo Nordisk sluit zich aan bij het Lifestyle4Health netwerk omdat het zich wil toevoegen aan de steeds groter wordende groep partijen in Nederland die leefstijlgeneeskunde onderdeel willen maken van de gezondheidszorg. Sanne Groenemeijer – general manager Novo Nordisk Nederland: “Bij Novo Nordisk willen we niet alleen chronisch zieke patiënten behandelen, maar uiteindelijk de chronische ziekten zelf uitbannen. Helaas neemt het aantal mensen met chronische ziekten, zoals diabetes type 2 en obesitas, alleen maar toe. Dit heeft niet alleen invloed op de persoonlijke gezondheid en welzijn van mensen, maar ook op de maatschappij als geheel. Als Novo Nordisk willen we meehelpen om de toename van mensen met diabetes type 2 en obesitas te doorbreken. Dat doen we onder andere door een perspectief te kiezen waarin veel aandacht moet zijn voor het stellen van de juiste diagnose en bijbehorende behandeling. Patiënten moeten de beste zorg krijgen die op dat moment nodig is. Leefstijlinterventies zijn daarbij wat ons betreft altijd een onderdeel van deze zorg. Het ligt aan de basis van het bestrijden en voorkomen van chronische aandoeningen. Als Novo Nordisk willen we graag onderdeel zijn van oplossingen. Daarom zijn we ook blij dat we netwerkpartner zijn geworden.”  

Lifestyle4Health als netwerk voor systeemverandering

Lifestyle4Health biedt een platform voor partijen die zich inzetten voor leefstijlgeneeskunde met zo veel mogelijke wetenschappelijke onderbouwing. Samen met deze partners werkt Lifestyle4Health aan de prominente plaats die leefstijlgeneeskunde verdient in geneeskundig onderzoek, onderwijs en behandeling van ziekten. Leefstijlgerelateerde ziekten, zoals diabetes type 2, zijn grote, maatschappelijke systeemvraagstukken die alleen opgelost kunnen worden als partijen samenwerken, door publiek private samenwerking dus. 

Marjan van Erk – lid Lifestyle4Health MT: “Wij zijn van mening dat een echte systeemverandering vraagt om een koerswijziging van stakeholders die nu het oude systeem in stand houden. Juist de partijen die belang hebben bij een focus op de medische zorg zijn daarbij een belangrijke schakel voor echte verandering richting leefstijlgeneeskunde. In de strijd tegen diabetes type 2 en andere leefstijlgerelateerde ziekten en bij de ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde is steeds vaker sprake van publiek private samenwerking. Het is essentieel om praktijk, bedrijfsleven en kennisinstellingen te verbinden in de strijd tegen deze ziekten. Via het Lifestyle4Health platform willen we deze, soms nieuwe, maar volgens ons noodzakelijke vormen van samenwerking mogelijk maken om zo daadwerkelijk het systeem te kunnen veranderen en structureel verschil te maken op grote schaal.” 

Ambities voor 2022 

Alle kennis en inzichten vanuit de initiatieven op het gebied van leefstijlgerelateerde ziekten waarbij Novo Nordisk betrokken is, kunnen worden verspreid in het netwerk van Lifestyle4Health. Het gaat om activiteiten zoals het ontwikkelen en implementeren van meer inclusieve preventieprogramma’s in Nederland. Bijvoorbeeld, samen met de Bas van de Goor Foundation in Rotterdam en het ondersteunen van meer leefstijlgeneeskundige projecten in de regio Den Haag samen met Haagse partners, zoals Menzis. Daarnaast wil Novo Nordisk internationale kennis en inzichten delen vanuit hun programma Cities Changing Diabetes. Ook wil Novo Nordisk bijdragen aan nieuwe initiatieven waarbij gezondheidswinst door meer regie op gezondheid centraal staan. Dit sluit aan op de agenda van de programmalijnen van Lifestyle4Health.  

Meer weten over waarom Novo Nordisk zich als farmaceut inzet voor leefstijlgeneeskunde? 

Luister naar Podcast #8: Het belang van publiek-private samenwerking – wereld diabetes dag special (lifestyle4health.nl) 

Topics:

Bekijk alle nieuwsberichten van Lifestyle4Health

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext