Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Nieuwsbericht Routekaart Leefstijlgeneeskunde

22 maart, 2022
Delen:

De Routekaart Leefstijlgeneeskunde is opgesteld als antwoord op de vraag ‘hoe kunnen we de ontwikkelingen in leefstijlgeneeskunde richting geven en versnellen, zodat leefstijl binnen 5-10 jaar standaard en erkend onderdeel is van de huisartsen- en medisch specialistische zorg?’. In deze nieuwsberichten worden projecten uitgelicht die onderdeel zijn van de Routekaart.

Empowerment van zwangere vrouwen voor gezonde voeding

Een gezond voedingspatroon heeft een positief effect op de gezondheid van moeder en kind. Power4GezondZwanger is een programma waarin verloskundigen, diëtisten en zwangere vrouwen samen werken aan gezonde voeding. Het doel is dat de zwangere vrouwen door middel van empowerment hun voedingskwaliteit tijdens de zwangerschap kunnen verbeteren.

Het onderzoek wordt landelijk uitgevoerd in verloskundige praktijken in samenwerking met diëtisten.

Een gezonde start voor ieder kind

Gezonde voeding tijdens de zwangerschap heeft veel voordelen voor de moeder en draagt bij aan een goede start voor het kind. Veel vrouwen zijn in het belang van de gezondheid van hun kind gemotiveerd om gezond te gaan leven. Aan de andere kant ervaren vrouwen juist tijdens de zwangerschap uitdagingen rond voeding en is de voedingsinname van zwangere vrouwen vaak niet optimaal.

Empowerment voor gezonde voeding in de verloskundige praktijk

De verloskundigenpraktijk is veelbelovend om gezonde voeding tijdens de zwangerschap te bespreken, omdat de meeste vrouwen vertrouwen in de verloskundige hebben en regelmatig op consult gaan. Hoewel het belang van gezonde voeding tijdens de zwangerschap algemeen wordt herkend, komt voeding momenteel vaak enkel kort aan bod in het begin van de zwangerschap.

Een uniek aspect van Power4GezondZwanger is dat voeding herhaaldelijk wordt besproken met verloskundige en diëtist gedurende de zwangerschap. Empowerment staat in deze gesprekken centraal: een respectvolle, gelijkwaardige dialoog, waarin de persoonlijke situatie van de vrouw met haar motivatie en mogelijkheden leidend zijn. We willen graag weten of dit vrouwen helpt om gezonder te eten en zich goed te voelen. Hiervoor vergelijken wij twee groepen met elkaar:

De interventiegroep bieden wij kosteloos vier gesprekken over voeding met de verloskundige en de diëtiste aan:

  1. 8-12 weken: vroege voorlichting door de verloskundige
  2. 12-14 weken: consult met de diëtist
  3. Ca. 22 en 32 weken: twee reflectiemomenten met de verloskundige

De controlegroep krijgt voedingsinformatie zoals gebruikelijk tijdens de zwangerschap.

We wijzen de deelnemende praktijken willekeurig aan de interventie of de controle groep toe. Om te waarborgen dat het programma logistiek goed in de dagelijkse praktijk past, bespreken we met elke interventie praktijk hoe de gesprekken het beste ingepland kunnen worden. De drie gesprekken die de verloskundige met de zwangere voert kunnen in de reguliere consulten geïntegreerd worden, het gesprek met de diëtiste is een additioneel consult.

Om het effect van de gesprekken op empowerment en voedingskwaliteit te meten vullen de geïncludeerde vrouwen in beide groepen in het begin en aan het einde van de zwangerschap vragenlijsten in over voeding en psychosociale gezondheid. De eerste praktijken zijn in januari 2022 gestart met het onderzoek. Naast het effectonderzoek willen we onderzoeken wat nodig is om deze aanpak in de reguliere zorg te implementeren. In deze video Legt onderzoekster Renske van Lonkhuijzen de belangrijkste zaken omtrent het project Power 4 Gezond Zwanger uit binnen 3 minuten.

Er is nog plek voor enkele praktijken. Bent u geïnteresseerd in deelname aan Power4GezondZwanger? Neem dan contact op met susanne.cremers@wur.nl voor meer informatie!

Samenwerkingspartners en financiering

Power4GezondZwanger is ontwikkeld door Wageningen Universiteit in samenwerking met vele partners, zoals KNOV, Geboorteconsortia Nijmegen en Midden Nederland, NVD, Voedingscentrum en zwangere vrouwen zelf. Het project wordt gefinancierd door ZonMw en Regiodeal Foodvalley.

Samen maken we de routekaart naar de toekomst

Kijk voor meer informatie over dit project op de website van Routekaart Leefstijlgeneeskunde. Heb je zelf ook een mooi voorbeeld van een project dat bijdraagt aan de route naar leefstijlgeneeskunde als onderdeel van reguliere zorg? Deel je bijdrage en samen maken zichtbaar wie wat al oppakt en wat nog hard nodig is.

Heeft u vragen over dit artikel? Neem gerust contact op met Susanne Cremers

Topics:

Bekijk alle nieuwsberichten van Lifestyle4Health

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext