Search
Close this search box.

Mijn Data Onze Gezondheid netwerkpartner van Lifestyle4Health

7 januari, 2021
Delen:

Leefstijlgeneeskunde

Leefstijlgeneeskunde gaat over leefstijlinterventies als onderdeel van de behandeling en ondersteuning van iemand met een ziekte. Het doel hiervan is het verminderen van ziektelast of ziekteverschijnselen, van complicaties en van medicatie. Soms kunnen mensen door een andere leefstijl zelfs helemaal stoppen met medicatie. Onderzoek en praktijk tonen bijvoorbeeld aan dat een deel van de mensen met type 2 diabetes medicatie kunnen afbouwen en zich gezonder voelen door een combinatie van leefstijlinterventies.

Missie Mijn Data Onze Gezondheid

Mijn Data Onze Gezondheid (MD|OG) beijvert zich ervoor dat patiënten en burgers volledige beschikkingsmacht hebben over hun eigen data, zodat ze als regisseur van hun eigen gezondheid kunnen optreden. “Wij geloven dat de waarnemingen en bevindingen die je als burger opdoet van groot belang zijn voor jezelf, onze gezondheidssector en voor de samenleving als geheel. Daarvoor is het noodzakelijk dat burgers zelf regie kunnen voeren op hun gezondheidsdata én dat die data ontsloten kan worden op een manier die ethisch is en een economie van gezondheid stimuleert. Om dit voor elkaar te krijgen creëren we Living Labs waarin nieuwe vormen van burger gedreven dataverzameling worden gekoppeld aan nieuwe vormen van data governance en onderzoek. Wij katalyseren op een constructieve manier de transitie naar een nieuwe gezondheidseconomie. Want we kunnen op gezondheidsgebied zo ontzettend veel meer in Nederland dan wat we nu presteren”, benadrukt Gaston Remmers, directeur van MD|OG.

Samen voor leefstijlgeneeskunde

Jildau Bouwman van Lifestyle4Health: “We zijn erg blij Stichting Mijn Data Onze Gezondheid te mogen verwelkomen als netwerkpartner. Een van de uitgangspunten van leefstijlgeneeskunde is een omgeving die de patiënt/burger helpt om zo veel als mogelijk regie over de eigen gezondheid te nemen en te behouden of om hier steun bij te krijgen. Citizen Science – de intelligente koppeling van het onderzoekende vermogen van burgers met dat van professionele onderzoekers – sluit hier naadloos op aan. We zijn dan ook verheugd om met MD|OG te gaan samenwerken, met de focus op regie op eigen gezondheid. Dit begint met de aansluiting van het CitizenScience2Health-programma van MD|OG bij onze programmalijn Persoonlijke gezondheidsdata. We hopen van elkaars kennis en zichten te leren en gaan ons gezamenlijk hardmaken voor het versterken van de regie over eigen gezondheid.”      

Lifestyle4Health wil met al haar partners samenwerken aan de volgende activiteiten:

  • Het uitbouwen van het netwerk van partijen die leefstijlinterventies ontwikkelen en implementeren;
  • Verdere wetenschappelijke onderbouwing van leefstijlinterventies;
  • Grootschalige implementatie van leefstijlinterventies in publiek-private samenwerkingen;
  • De zorg betaalbaar houden, mede door het ontwikkelen van verdienmodellen voor leefstijlinterventies.

Het netwerk van Lifestyle4Health partners die zich willen inzetten voor leefstijlgeneeskunde breidt zich sterk uit. Wilt u de mogelijkheden van samenwerking in een project, programma of als partner nader onderzoeken, neem dan contact met ons op.

Over Lifestyle4Health

Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde streeft er, onder de naam Lifestyle4Health, naar om de ziektelast van leefstijl gerelateerde ziekten binnen tien jaar met 50% te verminderen door leefstijlinterventies in de behandeling van deze ziekten een centrale plek te geven, samen met zelfzorg en regie op eigen gezondheid. Om deze missie te realiseren, is Lifestyle4Health ingericht als een open, nationaal platform voor publiek-private samenwerking dat verbindt, coördineert en impact vergroot.

Over Mijn Data Onze Gezondheid

MD|OG is een patiënt gedreven organisatie die bottom-up oplossingen ontwikkelt voor mensen met een fysieke of mentale aandoening of beperking of andere gezondheidsuitdaging. Dat doen we door het actief ontsluiten van de onderzoekskwaliteiten van burgers zelf (Citizen Science). MD|OG wil een brug slaan tussen individuele kennis met individuele betekenis enerzijds en inzichten op groepsniveau anderzijds. Om dat te bereiken is het van belang real world data (via bijvoorbeeld wearables) te koppelen aan klinische gegevens. Gaandeweg groeit MD|OG uit tot een onafhankelijke wegwijzer voor nieuwe initiatieven in e-health en burger gedreven beheer van gezondheidsdata. Zo is Mijn Data Onze Gezondheid aanjager en medevoorzitter van de speciale Working Group ‘Citizen Science for Health’, van de European Citizen Science Association, samen met RIVM, Universiteit Twente en Radboud REshape. www.mdog.nl

Topics:

Bekijk alle nieuwsberichten van Lifestyle4Health

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext