Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Meten van effect diabetes- en leefstijlonderwijs voor zorgprofessionals

18 november, 2021
Delen:

Vereniging Arts en Leefstijl is in samenwerking met het Diabetesfonds en Lifestyle4Health onlangs het project ‘Scholing Leefstijl en Diabetes in de Huisartsenpraktijk’ gestart. Als onderdeel van dit project wordt door middel van een pilotstudie de effectiviteit en de tevredenheid van diabetesscholingen geëvalueerd. Het uiteindelijke doel is, met behulp van de nascholingen, het verminderen van de ziektelast en het demedicaliseren van type 2 diabetes.

Vereniging Arts en Leefstijl biedt diverse scholingen aan voor zorgprofessionals op het gebied van leefstijl. “Type 2 diabetes en het demedicaliseren ervan speelt een zeer grote rol in het onderwijs dat we aanbieden”, vertelt Iris de Vries, huisarts en voorzitter van Vereniging Arts en Leefstijl. “Het is fijn om te merken dat er de laatste jaren steeds meer artsen enthousiast zijn om leefstijl te integreren in hun behandeling van type 2 diabetes. De tijd is nu dan ook rijp om deze scholingen op grotere schaal uit te rollen. Dankzij de samenwerking met het Diabetesfonds zullen we in staat zijn om op grotere schaal impact te maken met scholingen over diabetes en leefstijl. Tegelijkertijd zullen we met dit project de ervaringen en effecten meten van het geven van dit geaccrediteerd onderwijs over diabetes en leefstijl aan zorggroepen. Het verbinden van onderwijs aan onderzoek is vernieuwend en belangrijk voor een daadwerkelijke impact in de zorg voor type 2 diabetespatiënten.”

Impact van scholing meten

Er is momenteel nog weinig bekend over de ervaringen en effecten van dit soort scholingen voor zorgprofessionals. Daarom wordt tijdens de pilotstudie onderzocht wat het effect van de scholingen is op de uiteindelijke behandeling van patiënten met type 2 diabetes. Door het effect van deze scholingen te meten en de ervaringen te analyseren, kan met die bevindingen de kwaliteit en het effect verder worden verbeterd. De onderzoeksvragen die centraal staat, zijn:

  • In welke mate passen de getrainde zorgverleners de opgedane kennis en vaardigheden toe in de praktijk in relatie tot de behandeling van hun patiënten?
  • Welke belemmerende en bevorderende factoren ervaren de getrainde zorgverleners bij het uitvoeren van hun taken?
  • Welk effect heeft de scholing op diabetes parameters in de huisartsenpraktijk?

Het onderzoek zal plaatsvinden in tien tot vijftien huisartsengroepen. Met behulp van interviews/vragenlijsten zullen de ervaringen van zorgverleners in kaart worden gebracht. Daarnaast wordt gemeten in hoeverre de manier van werken is veranderd en worden diabetes gerelateerde parameters (bijvoorbeeld gewicht/buikomvang) gemeten voor en na de training om het effect van de training te analyseren.

Doet u mee?

Bent u als zorggroep geïnteresseerd om deze diabetes- en leefstijlscholingen te gaan aanbieden, meld u dan aan. Ook geïnteresseerde huisartsen kunnen zich bij ons aanmelden.

Over vereniging Arts en Leefstijl

Vereniging Arts en Leefstijl wil Nederland gezonder maken door leefstijlgeneeskunde te implementeren in de gezondheidszorg. Ze zien leefstijlgeneeskunde als fundament voor zowel preventie als behandeling van diverse chronische aandoeningen. Vereniging Arts en Leefstijl zet zich in om leefstijlgeneeskunde samen met zorgprofessionals, patiënten, de overheid en zorgverzekeraars te implementeren. Met leefstijlgeneeskunde krijgt de patiënt meer regie over zijn eigen gezondheid, verbeterd zijn of haar vitaliteit en neemt het gebruik van medicatie af. Samen zorgen we voor het terugdringen van de ziektelast.

Onderwijs – Lifestyle4Health

In gesprek met Iris de Vries van vereniging Arts en Leefstijl (lifestyle4health.nl)

congres | Vereniging Arts en Leefstijl

Podcast #6: Gezond ouder worden: zo doe je dat!

In gesprek met Iris de Vries van vereniging Arts en Leefstijl

Topics:

Bekijk alle nieuwsberichten van Lifestyle4Health

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext