Zoek
Sluit dit zoekvak.

Manifest leefstijlgeneeskunde en werk

3 november, 2020
Delen:

Werk neemt een belangrijke plek in binnen ons dagelijks leven. Waar besteden we gemiddeld de meeste tijd aan per dag? Werk! De werkcontext is daarom zeer relevant om te betrekken bij de inzet en de implementatie van leefstijlgeneeskunde.  Onze missie – het halveren van (de impact van) de ziektelast van leefstijl gerelateerde ziekten in de komende tien jaar – kan logischerwijs alleen gerealiseerd worden als de werkcontext wordt meegenomen als cruciale implementatieomgeving.

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor factoren die de gezondheid van werknemers negatief beïnvloeden en leefstijlverbetering van werknemers in het algemeen, gericht op het verbeteren van vitaliteit en gezondheid. In ons manifest ‘Leefstijlgeneeskunde en werk: Gezondheid en inzetbaarheid vergroten met interventies in de werkcontext’ gaan we een stap verder en doen we een oproep om, naast risicopreventie en gezondheidspromotie, ook aandacht te besteden aan leefstijlgeneeskunde op het werk voor mensen met chronische aandoeningen.

Potentie werkomgeving voor leefstijlgeneeskunde

Mensen met een chronische aandoening zijn minder vaak aan het werk dan mensen zonder chronische aandoening. Bovendien ondervinden veel van de werkenden met een chronische aandoening grotere uitdagingen om hun werkritme vol te houden en ondertussen hun ziekte

onder controle te houden. Dit leidt tot meer verzuim, meer bezoek aan de huisarts, minder baankansen en hogere zorgkosten. Chronische aandoeningen op het werk zijn een groeiend probleem, voor zowel werknemers als werkgevers. Niet alleen omdat het aantal werkenden met een chronische aandoening naar verwachting de komende jaren verder zal stijgen, maar ook vanwege de structurele krapte op de arbeids­markt. Het inzetten van leefstijlinterventies in de werkcontext biedt kansen hier wat aan te doen en kan bovendien op termijn enorm in ziektelast en (zorg)kosten schelen.

Wat is er nodig?

Om ervoor te zorgen dat leefstijlinterventies die in een zorgsetting effectief gebleken zijn ook in de werkom­geving goed kunnen landen, is het belangrijk om ons bewust te zijn van factoren die de toepassing van interventies kunnen bemoeilijken, maar ook kunnen versnellen en stimuleren. Aandacht voor de volgende zaken is hierin, wat ons betreft, van belang:

  • Arbocuratieve samenwerking verbeteren;
  • Leefstijlinterventies aan de sociale en fysieke werkomgeving aanpassen;
  • Het bekostigingssysteem vernieuwen.

Samen leefstijlgeneeskunde @work tot succes maken

Om leefstijlinterventies op de werkvloer tot een succes te maken is het verbinden van onderzoek en praktijk én samenwerking cruciaal. Samenwerking tussen arboprofessionals, eerste- en tweedelijnszorgverleners, werkgevers, werkenden met (een hoog risico op) een chronische aandoening, verzekeraars, beleidsmakers en onderzoekers. Wij roepen als Lifestyle4Health al deze partijen dan ook op om met elkaar leefstijlgeneeskunde een plek te geven in de werkcontext.

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext!

Topics:

Publicaties

Manifest leefstijlgeneeskunde en werk

Type publicatie: Manifest
Publicatiedatum: 3 november 2020

Bekijk alle nieuwsberichten van Lifestyle4Health

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext