Zoek
Sluit dit zoekvak.

Leefstijlspreekuur in de huisartspraktijk

22 juni, 2023
Delen:

Op het gebied van leefstijlinterventies is er slechts een beperkt aanbod dat vergoed wordt. Huisarts en POH (PraktijkOndersteuner Huisartsenzorg) hebben vaak onvoldoende tijd en kennis/tools om mensen met een ongezonde leefstijl, chronische ziekten en obesitas adequaat te begeleiden op het gebied van leefstijlverandering. In het gezondheidscentrum (De Compagnie in Almere) heeft Brigit Jonkers één keer in de twee weken een leefstijlspreekuur.

Tijdens het leefstijlspreekuur worden patiënten gecoacht die vragen hebben op het gebied van leefstijl en/of leefstijlgerelateerde ziektes of aandoeningen hebben en/of zich niet vitaal voelen. Een goede werkwijze om bij te dragen aan de steeds toenemende zorgvraag en het ontoereikende zorgaanbod, die opschaling vraagt.

Onvoldoende aanbod op het gebied van leefstijlinterventies

Het aantal mensen met een ongezonde leefstijl, chronische ziekten en obesitas neemt toe. Op dit moment is er onvoldoende -door de verzekeraar vergoed- aanbod op het gebied van leefstijlinterventies. Dit terwijl dit wel vaak het eerste advies is in de NHG-standaarden (zie NHG-standaarden diabetes mellitus 2 en CVRM). De huisarts en POH hebben vaak onvoldoende tijd en/of kennis/tools om mensen hier adequaat in te begeleiden. Huisartsen en POH’s geven adviezen op het gebied van leefstijl, maar om blijvend de leefstijl te veranderen is holistisch coachen een effectievere interventie. Hierbij wordt naar de hele mens gekeken en wordt er meer tijd uitgetrokken. Coachen is ook meer dan adviezen geven. En iedere deelnemer heeft zijn eigen verhaal, valkuilen en barrières.

Leefstijlspreekuur in Almere

‘Ik zie deelnemers iedere vier weken, tijdens een consult van 45 minuten. Gemiddeld komen de deelnemers acht of negen keer. Sinds kort zijn we met een tweede spreekuur begonnen door een van de POH’s-GGZ, die ook een opleiding tot leefstijlcoach heeft gevolgd’, vertelt Brigit Jonkers. Het resultaat van het spreekuur is dat de leefstijldoelen van de deelnemers gedeeltelijk of grotendeels bereikt worden, dat vrijwel iedere deelnemer enthousiast is, zich vitaler voelt en dat er een stijging is van de WHO-5-welzijnsindex. De waarderingscijfers zijn over het algemeen hoog.

Er bestaat op dit moment geen vergoeding voor het leefstijlspreekuur. ‘Ik declareer een dubbel consult, maar dat dekt de kosten niet. Met de ReHA (regio-organisatie huisartsen Almere) ben ik nu wel op zoek naar financiering. Mijn droom zou zijn dat er in ieder gezondheidscentrum van Almere een leefstijlspreekuur komt met een gecertificeerd leefstijlcoach en dat dit onderdeel van ons reguliere zorgaanbod in Almere wordt’, aldus Brigit.

Ervaringen delen in het land

Brigit is in den lande op zoek gegaan naar huisartspraktijken waar al een leefstijlspreekuur wordt gehouden. Deze zijn zeer dun gezaaid en nergens is een goede vergoeding voor het spreekuur. Door de Routekaart kunnen huisartsen en -praktijken elkaar vinden, samen optrekken en van elkaars ervaringen leren. Wellicht kunnen de krachten gebundeld worden en kan er een landelijk project voor ontwikkeld worden. Zij hoopt dat we de zorgverzekeraars zo ver krijgen dat er een vergoeding komt voor het leefstijlspreekuur. Het is een goede investering in de gezondheid van mensen en het draagt bij aan het bevorderen van de verantwoordelijkheid voor eigen gezondheid. Naast dat dit een goede zaak is, zou het ook kunnen bijdragen aan de oplossing van het probleem van de steeds toenemende zorgvraag en het ontoereikende zorgaanbod. Ik zou er voor willen pleiten dat het leefstijlspreekuur onderdeel van ons reguliere zorgaanbod wordt. Ik zou graag in contact komen met zorgverleners die hier ook mee bezig zijn om onze ervaringen te delen en te bundelen.

Brigit Jonkers

Contactgegevens: bjonkers@zorggroep-almere.nl

Topics:

Bekijk alle nieuwsberichten van Lifestyle4Health

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext