Search
Close this search box.

Keer Diabetes2 Om in het basispakket

21 december, 2022
Delen:

Eerste gespecialiseerde Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) vergoed vanuit de basisverzekering

Vanaf 1 januari 2023 wordt de behandeling Keer Diabetes2 Om als eerste gespecialiseerde Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) vanuit het basispakket vergoed. Deze gespecialiseerde GLI is ontwikkeld voor mensen met diabetes type 2 of een hoog risico hierop. Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben Diabetes type 2 en dagelijks komen er 150 bij. Zoals ook onlangs in een brief op initiatief van het Diabetes Fonds voor het debat over leefstijlpreventie in de Tweede Kamer op 14 december werd benadrukt aan staatssecretaris Maarten van Ooijen, een gezonde leefstijl moet onderdeel worden van het dagelijks leven van Nederlanders. In dat een gezonde leefstijl draagt bij aan het voorkomen van (chronische) ziektes zoals diabetes type 2.

In 2020 erkende het RIVM Keer Diabetes2 Om als effectief en nu oordeelde Zorginstituut Nederland dat het programma onder de zorgverzekeringswet vergoed mag worden. In samenspraak met Zorginstituut Nederland is een splitsing gemaakt in de doelgroep: deelnemers met lage versus hoge complexiteit van hun diabetes type 2 en een hierop aangepaste leefstijlbehandeling.

Gevolgen diabetes type 2

In Nederland zijn ruim 1 miljoen mensen met diabetes type 2, een chronische ziekte waarbij de bloedsuikerspiegel te hoog wordt. Per dag komen er 150 mensen bij. Daarnaast zijn er ongeveer 1,1 miljoen mensen die in het voorstadium van diabetes type 2 verkeren. Diabetes type 2 kan leiden tot (ernstige) schade aan het lichaam, waaronder aan hart- en bloedvaten, netvlies, nieren en zenuwen.
Bovendien krijgen maar liefst 2.500 mensen per jaar, als gevolg van diabetes type 2, te maken met amputaties. Naast de impact op de kwaliteit van leven van vele mensen, lopen de kosten die ontstaan als gevolg van de aandoening op tot 10 miljard euro. Diabetes type 2 vormt daarmee een van de grootste economische lasten voor de samenleving.

Wil je meer weten over insulineresistentie, beluister dan de recente Lifestyle4Health podcast uit de metabole serie.

Keer Diabetes2 Om

In 2014 ontwikkelde Stichting Voeding Leeft de leefstijlbehandeling Keer Diabetes2 samen met artsen, wetenschappers en andere professionals. Het doel van de behandeling is het ziekteproces en gewichtstoename om te keren, diabetesmedicatie af te bouwen of voorkomen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Ruim 3.700 mensen zijn al gestart. De resultaten zijn internationaal gepubliceerd. Na twee jaar blijkt de kwaliteit van leven significant verbeterd, is het gemiddeld gewichtsverlies 7 kg, gebruikt 67% van de respondenten minder diabetesmedicatie en is 28% geheel gestopt met de medicatie. Recent onderzoek geeft daarnaast aanwijzingen dat het leefstijlprogramma een gunstig effect kan hebben op de nierfunctie bij deelnemers die bij de start van het programma een minder goede nierfunctie hadden.

Leefstijl in plaats van medicatie

Diabetes type 2 wordt volgens de huidige behandelstandaard behandeld met medicatie, waaronder metformine, SU-derivaten en insuline, om de bloedsuikerspiegel stabiel te houden. Dit pakt echter het onderliggende ziekteproces niet aan. Bij de meeste mensen wordt het medicatiegebruik door de jaren steeds hoger om de bloedsuikerspiegel onder controle te kunnen houden. Bovendien neemt het gewicht vaak langzaam verder toe en neemt de vermoeidheid toe. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat leefstijlfactoren een belangrijke rol spelen bij zowel het ontstaan als het verloop van diabetes type 2 en dat medicatie door leefstijlaanpassingen vaak afgebouwd kan worden.

Erkend door ZiN & RIVM

In samenspraak met Zorginstituut Nederland is een splitsing gemaakt in de doelgroep: deelnemers met lage versus hoge complexiteit van hun diabetes type 2 en een hierop aangepaste leefstijlbehandeling. Deelnemers met lage complexiteit gebruiken geen diabetesmedicatie of alleen metformine. Zij kunnen deelnemen aan de Keer Diabetes2 Om GLI, vergoed vanuit het basispakket vanaf 1 januari 2023. Deelnemers met hoge complexiteit gebruiken medicatie waarbij het risico bestaat op hypoglykemie (te lage bloedsuikerspiegel) of diabetische keto-acidose (verzuring van het bloed door insulinetekort) bij leefstijlaanpassing. Zij kunnen deelnemen aan Keer Diabetes2 Om met extra medische begeleiding en een fysieke startdag met overnachting. Bij deze variant is medische begeleiding noodzakelijk voor het veilig afbouwen van medicatie en om bloedglucose ontregeling te voorkomen. Dit programma wordt reeds vergoed door de meeste, grote verzekeraars. De bekostiging vanuit het basispakket ligt op tafel bij de NZA voor 2024.

Over Voeding Leeft

Voeding Leeft is in 2011 opgericht. Voeding Leeft ontwikkelt leefstijlprogramma’s voor mensen met een chronische aandoening die hun gezondheid willen verbeteren. Doel van de stichting is het bewustzijn van de impact van voeding en leefstijl op/bij chronische ziekte te vergroten. De focus van het werk van Voeding Leeft ligt op de gezondheidszorg, met de ambitie om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de systeemverandering van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Naast Keer Diabetes2 Om ontwikkelde Voeding Leeft programma’s voor mensen met MS, Reuma, IBD en mensen die darm-, borst- of blaaskanker hebben gehad. Sinds 2020 is Voeding Leeft partner van Lifestyle4Health en in dat kader schreef programma directeur Barbara Kerstens een blog over benodigde systeemverandering.

Referenties:
Pot, G. K., Battjes-Fries, M. C., Patijn, O. N., Pijl, H., Witkamp, R. F., de Visser, M., … & Voshol, P. J. (2019). Nutrition and lifestyle intervention in type 2 diabetes: pilot study in the Netherlands showing improved glucose control and reduction in glucose lowering medication. BMJ nutrition, prevention & health, 2(1), 43.

Pot, G. K., Battjes-Fries, M. C., Patijn, O. N., van der Zijl, N., Pijl, H., & Voshol, P. (2020). Lifestyle medicine for type 2 diabetes: practice-based evidence for long-term efficacy of a multicomponent lifestyle intervention (Reverse Diabetes2 Now). BMJ nutrition, prevention & health, 3(2), 188.

Wilmsen, N., Pijl, H., Geerlings, W., & Navis, G. (2022). Retrospective analysis on the effect of Reverse Diabetes2 Now on kidney function in patients with type 2 diabetes with impaired kidney function. BMJ Nutrition, Prevention & Health, e000397.

https://www.dvn.nl/nieuws/nieuwsbericht/onnodig-veel-amputaties-bij-mensen-met-diabetes#:~ :text=N

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2022/07/14/programma-keer-diabete s-2-o

podcast #13: Voeding als onderdeel van behandeling (lifestyle4health.nl)

Topics:

Bekijk alle nieuwsberichten van Lifestyle4Health

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext