Zoek
Sluit dit zoekvak.

Je Leefstijl Als Medicijn organisatiepartner van Lifestyle4Health

16 september, 2022
Delen:

Lifestyle4Health verwelkomt Stichting Je Leefstijl Als Medicijn (JLAM) als organisatiepartner. Gezamenlijk willen we de gezondheid van mensen met leefstijlgerelateerde ziektes verbeteren. Een gezonde leefstijl is voor iedereen belangrijk en voor mensen met chronische ziektes essentieel om zo goed mogelijk met hun ziekte om te kunnen gaan. Door leefstijlaanpassingen en met de juiste ondersteuning kunnen mensen meer grip op hun gezondheid krijgen.

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn is sinds begin 2020 partner van Lifestyle4Health en wordt nu organisatiepartner. Organisatiepartners zijn partijen die strategisch meepraten over project- en programmaoverstijgende onderwerpen. Het partnerschap van Je Leefstijl Als Medicijn richt zich met name op interventies die de eigen regie van mensen met een chronische ziekte versterken, met een belangrijke focus op zelfmanagement, supportgroepen en de inzet van ervaringsdeskundigen.

Wim Tilburgs, oprichter van Je Leefstijl Als Medicijn: “Het doel van onze samenwerking met Lifestyle4Health is om de persoonsgerichte leefstijlgeneeskunde verder te ontwikkelen. De samenwerking biedt mogelijkheden om onze resultaten beter wetenschappelijk te toetsen. Binnen Lifestyle4Health voegen we het perspectief van de patiënten toe aan het perspectief van de wetenschap en dat van de medische professionals”.

Missie Je Leefstijl Als Medicijn
Stichting Je Leefstijl Als Medicijn is een organisatie van en voor mensen die hun gezondheid en levenskwaliteit bevorderen met behulp van hun leefstijl. Mensen die met chronisch ziektes kampen hebben te maken met de uitdagingen van zelfmanagement: een combinatie van medisch management, leefstijlaanpassingen en het psychosociaal omgaan met de (gevolgen van) de aandoening. De expertise van Je Leefstijl Als Medicijn richt zich vooral op de laatste twee onderdelen.

Om tot een leefstijlaanpassing te komen moet vaak het gedrag worden veranderd, en het veranderde gedrag moet worden volgehouden. Dat is een lastig en langdurig proces waarin peer-educatie en -coaching een belangrijke rol kunnen vervullen. De supportgroepen van Je Leefstijl Als Medicijn voorzien daarin.

Je Leefstijl Als Medicijn organiseert supportgroepen rond aandoeningen zoals diabetes type 2, migraine, diabetes type 1, reuma en obesitas. De stichting is daarnaast betrokken bij verschillende lokale en regionale gezondheidsinitiatieven. Met informatie en voorlichting ondersteunt Je Leefstijl Als Medicijn het ontwikkelen van de gezondheidsvaardigheden die nodig zijn om te komen tot leefstijlaanpassingen en beter zelfmanagement. Je Leefstijl Als Medicijn ondersteunt bovendien wetenschappelijk onderzoek naar leefstijlgeneeskunde en maakt zich sterk voor meer aandacht voor de leefstijl in de zorg.

Druppel op de gloeiende plaat

“Ons zorgsysteem moet meer ingericht worden op structurele leefstijlinterventies”, aldus Wim Tilburgs eerder dit jaar in een interview met Lifestyle4Health. “Daarmee kunnen we de metabole disfunctie, die ten grondslag ligt aan veel chronische aandoeningen, terugdringen en herstellen”. De 2.000 deelnemers aan de supportgroep voor diabetes type 2 zijn nog maar een druppel op de gloeiende plaat gezien de ruim één miljoen mensen met diabetes in Nederland.

Lees het hele interview: In gesprek met Wim Tilburgs van Je Leefstijl Als Medicijn (lifestyle4health.nl)

Het netwerk Lifestyle4Health
Lifestyle4Health biedt een platform voor partijen die zich inzetten voor leefstijlgeneeskunde met zo veel mogelijke wetenschappelijke onderbouwing. Samen met deze partners werkt Lifestyle4Health aan de prominente plaats die leefstijlgeneeskunde verdient in geneeskundig onderzoek, onderwijs en behandeling van ziekten. Leefstijlgerelateerde ziekten, zoals diabetes type 2, zijn grote, maatschappelijke systeemvraagstukken die alleen opgelost kunnen worden als partijen samenwerken, door publiek private samenwerking dus. Marjan van Erk, programmabureau Lifestyle4Health: “Bij leefstijlgeneeskunde speelt het gedrag van mensen een cruciale rol. Het is daarom wat ons betreft essentieel om met alle betrokkenen samen te werken  en het is essentieel dat ervaringsdeskundigen actief betrokken zijn bij en meepraten over de strategie van het Lifestyle4Health platform. We zijn daarom erg blij dat Je Leefstijl Als Medicijn gaat bijdragen als organisatiepartner”.

Topics:

Bekijk alle nieuwsberichten van Lifestyle4Health

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext