Search
Close this search box.

Jaarlijks Lifestyle4Health congres 2021: webinar programma bekend – aanmelden kan nu!

27 mei, 2021
Delen:

TNO, LUMC en Menzis organiseren namens het Lifestyle4Health platform in 2021 het 4e jaarlijkse congres over leefstijlgeneeskunde. Dit jaar staat leefstijlgeneeskunde bij dementie en alzheimer centraal, met ruime aandacht voor generieke onderliggende (metabole) systemen en interventies die ook bij andere leefstijlgerelateerde ziekten zoals type 2 diabetes en hart- en vaatziekten een rol spelen. Ook is er veel aandacht voor de toepassing in de praktijk. Het programma voor deel 1 van het congres – het wetenschappelijk webinar- is nu bekend.

Leefstijlgeneeskunde bij dementie en alzheimer

In Nederland hebben ruim 290.000 mensen dementie en ieder uur komen daar 5 mensen bij (bron: Alzheimer Nederland). Men voorspelt dat in 2040 ruim een half miljoen mensen zal lijden aan dementie. Dementie is de volksziekte met de hoogste ziektelast voor de patiënt en brengt ook hoge kosten voor de zorg en maatschappij met zich mee. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70%).

De belangrijkste beïnvloedbare risicofactoren van dementie zijn (sterk gerelateerd aan) leefstijlfactoren. Steeds vaker rijst daarom de vraag welke rol leefstijl kan spelen in preventie en behandeling van Alzheimer en andere vormen van dementie. In december 2019 schreven experts uit het Lifestyle4Health netwerk in de bundel wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde dat het mogelijk is om een verdubbeling van het aantal mensen met dementie in de komende 20 jaar te voorkomen (‘ontdubbeling’). Bijvoorbeeld door in te zetten op preventie van ziekten als type 2 diabetes en hart- en vaatziekten, want voor een groot deel komen de werkzame interventies (gezondere voeding, meer bewegen) overeen.

Tijdens het jaarlijkse leefstijlgeneeskunde congres 2021 gaan we in gesprek over de (on)mogelijkheden van leefstijl in preventie en behandeling van alzheimer en over parallellen met andere ziektebeelden. We doen in de vorm van een leergang en organiseren een wetenschappelijk webinar, een tweetal podcasts en een ronde tafelgesprek.

Webinar programma

Op dinsdag 22 juni organiseren we het eerste deel van het congres: het webinar. Daarin gaan diverse sprekers in op actuele wetenschappelijke ontwikkelingen en op de vraag hoe deze ontwikkelingen toegepast kunnen worden in de praktijk. Naast inspirerende lezingen is er ruimte voor dialoog en verdiepende vragen over de voor- en nadelen en (on)mogelijkheden van leefstijlgeneeskunde bij dementie en alzheimer. We nodigen deelnemers aan het webinar uit om actief deel te nemen aan deze dialoog.

Het webinar programma bestaat uit drie blokken van circa één uur. In ieder blok staat een andere vraag centraal:

  • Blok 1: Wat leert de wetenschap ons over de rol van leefstijl in de ontwikkeling van Alzheimer en zijn er parallellen met andere ziektebeelden?
  • Blok 2: Wat zijn voor- en nadelen van leefstijl in alzheimer preventie en therapie vanuit het perspectief van de wetenschap en de praktijk?
  • Blok 3: Wat kunnen we leren van gemeenschappelijke mechanismen en interventies over de rol die leefstijl in de ontwikkeling & omkering van alzheimer en andere ziekten kan spelen, met aandacht voor sociale factoren, en hoe implementeren dit in de praktijk?

Aanmelden kan nu!

Noteer dus nu dinsdag 22 juni in je agenda. Van 15.00u tot 18.00u bieden we dan digitaal ons webinar aan. Meer informatie, het programma en de aanmeldlink staan hier. Om deel te nemen aan het webinar kunt u zich nu inschrijven via onze website. Voor deelname vragen wij een bijdrage van 50 euro. Dit is de prijs voor een ticket voor het totale congres, dat betekent niet alleen voor het webinar, maar ook voor de andere 2 onderdelen van deze editie van ons jaarlijkse congres, namelijk 2 podcasts en het rondetafelgesprek dit najaar.

Topics:

Bekijk alle nieuwsberichten van Lifestyle4Health

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext