Zoek
Sluit dit zoekvak.

In gesprek met Sabita Soedamah (Tilburg University) over leefstijlgeneeskunde

2 november, 2021
Delen:

Tilburg University is programmalijnpartner van Lifestyle4Health. In dit bericht vertelt universitair hoofddocent Sabita Soedamah en trekker van de samenwerking tussen Tilburg University en Lifestyle4Health over het belang van leefstijlgeneeskunde en hoe Tilburg University wil bijdragen aan de missie van Lifestyle4Health.

Sabita Soedamah doet al jaren onderzoek naar diabetes. “Als klinische epidemioloog zie ik al lang dat voeding geassocieerd is met diabetes, maar helaas verdwijnen wetenschappelijke publicaties vaak op de plank zonder dat er echt iets met de opgedane kennis wordt gedaan. Bij Tilburg University – met als motto ‘Understanding society’ – heb ik het gevoel dat ik echt kan bijdragen aan het oplossen van dit complexe maatschappelijke vraagstuk”, aldus Soedamah. “Ik doe bij het departement Medische en Klinische Psychologie van Tilburg University onderzoek naar de leefstijl en psychologische factoren die mensen ervan weerhouden om een gezonde leefstijl vol te houden. We kijken dus naar interventies in het psychologische domein om duurzame leefstijlverandering voor elkaar te krijgen”, legt Soedamah uit.

Interactie mind & body sleutel

“Leefstijlgeneeskunde gaat voor mij over onderzoek naar leefstijlinterventies als onderdeel van de behandeling van iemand met bestaande gezondheidsproblemen en ter voorkoming van ziekte. Bij diabetes benutten we de mogelijkheden van leefstijlinterventie niet ten volle. Het voorschrijven van medicatie is nog steeds de gouden standaard, terwijl er meer en meer bewijs is dat de ziekte om te keren is met een gezonde leefstijl (DiRECT-studie). Leefstijl is breed, naast voeding en bewegen zijn ook stress en slapen factoren die meespelen. Mijn slogan is dan ook ‘interaction of mind & body are key to improving quality of life’. Zowel fysieke als mentale zaken spelen een rol. Het is daarom tevens belangrijk om psychologische factoren die leefstijl drijven te onderzoeken. Daarbij is het van belang aan te sluiten op de praktijk en de maatschappij. Het heeft geen zin om in je ivoren toren onderzoek uit te voeren, je hebt alleen impact en kunt wat voor mensen met diabetes betekenen als je een concrete vertaling naar de dagelijkse praktijk kunt maken. Daarom is samenwerken en aansluiten bij een platform als Lifestyle4Health belangrijk”, denkt Soedamah.

Psychologische factoren bij diabeten

Binnen Tilburg University zijn er verschillende departementen die zich bezig houden met dit type leefstijlonderzoek. Soedamah: “Het departement Medische en Klinische Psychologie doet onderzoek naar psychologische factoren en diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. Binnen mijn onderzoek staat de volgende vragen centraal: 1) Welke psychologische factoren zijn belangrijk om een gezonde leefstijl vol te houden; 2) welke interventies zijn geschikt om leefstijl te beïnvloeden? en 3) hoe kunnen we aansluiten op de individuele behoeften van mensen met diabetes? Collega’s binnen het departement die zich toeleggen op bijvoorbeeld hart- en vaat ziekten en kanker kijken naar vergelijkbare thema’s. Daarnaast richten andere departementen zich op welke digitale technologieën kunnen helpen bij het volhouden van een gezonde leefstijl, en welke groepen daar gebruik van maken. Er wordt er gekeken naar diverse leefstijlinterventies, nudges, PROMs (patient reported outcome measures) en ook experience sampling. Ik heb een interne community leefstijlgeneeskunde opgericht en probeer de verschillende departementen te koppelen op leefstijl. Zo koppel ik de informatie die ik bij Lifestyle4Health te horen krijg weer terug binnen deze community.”

Programmalijnpartner Lifestyle4Health

“Tilburg University wil zich in het hart van de samenleving positioneren en een toonaangevende rol hebben in het begrijpen en vooruit helpen van de samenleving. Grote maatschappelijke uitdagingen kunnen alleen opgelost worden door een multidisciplinaire benadering. Lifestyle4Health biedt die multidisciplinaire samenwerking. Daarom is het deelnemen aan Lifestyle4Health voor mij en ons belangrijk. Het is een mooi initiatief. Leefstijlgeneeskunde had nu niet zo op de kaart gestaan zonder de inspanningen van Lifestyle4Health, daar ben ik van overtuigd. Binnen het platform kom ik als wetenschapper in aanraking met bijvoorbeeld beleidsmakers en patiëntenverenigingen. Alle verschillende disciplines en stakeholders worden aan elkaar gekoppeld en versterken elkaar. Als Tilburg University kunnen we vooral vanuit de psychologie meedenken, maar ook bijdragen aan de praktische kant (apps) en implementatie. Ik hoop dat nog meer universiteiten en andere partners zich aansluiten. Alleen samen komen we verder en kunnen we mensen echt helpen om een gezonde leefstijl vol te houden”, besluit Soedamah.

Sabita Soedamah (Tilburg University)

Topics:

Bekijk alle nieuwsberichten van Lifestyle4Health

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext