Zoek
Sluit dit zoekvak.

In gesprek met programmalijnpartner Louis Bolk over leefstijlgeneeskunde

5 april, 2022
Delen:

Het Louis Bolk Instituut – het kennisinstituut voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid – is sinds begin 2022 programmalijnpartner van Lifestyle4Health. Peter Voshol, onderzoeker Voeding en Gezondheid, vertelt over het belang van leefstijlgeneeskunde, hoe dit past binnen de doelstelling van Louis Bolk en over de samenwerking met Lifestyle4Health.

In deze serie gaan we met diverse partners en experts uit het Lifestyle4Health-netwerk in gesprek over hoe zij bijdragen aan leefstijlgeneeskunde en de missie van het platform.

Gezonde leefstijl in elk huis

Louis Bolk is een onafhankelijk internationaal erkend kennisinstituut dat wetenschappelijke kennis ontwikkelt voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid. “We streven naar positieve gezondheid, vitaliteit, een veerkrachtig voedselsysteem, een duurzame leefomgeving en een volhoudbare landbouw. Daarvoor richten we ons onderzoek op maatschappelijke transities die daaraan bijdragen. Gezonde leefstijl en voeding is één van zes de thema’s waar wij ons op toeleggen. Leefstijl speelt immers een belangrijke rol bij het ontstaan en soms ook bij het behandelen van chronische welvaartziektes zoals diabetes. Het meest aansprekende voorbeeld is onze wetenschappelijke evaluatie van ‘Keer Diabetes2 Om’, die geresulteerd heeft in drie wetenschappelijke publicaties. Binnen het thema gezonde leefstijl en voeding richten we ons op het curatief en preventief aanpakken van de onderliggende oorzaken van ziektes door implementatie- en evaluatietrajecten waarbij duurzame gedragsverandering centraal staan. Ons doel is om gezonde voeding/leefstijl in elk huishouden en leefstijlgeneeskunde in elke huisartspraktijk te krijgen zodat gezonde mensen gezond blijven en zieken gezonder worden”, legt Voshol uit.

Samenwerking met Lifestyle4Health

Louis Bolk en Lifestyle4Health hebben, zoals bovenstaande illustreert, de nodige raakvlakken. “Leefstijlgeneeskunde is voor ons erg belangrijk. Ik heb al lange tijd contact met Hanno Pijl en Ben van Ommen (de oprichters van Lifestyle4Health) en ik sta geheel achter hun constatering dat het samenbrengen van de vele initiatieven en partijen op het gebied van leefstijlgeneeskunde van meerwaarde is. We sluiten ons als Louis Bolk dan ook graag aan bij Lifestyle4Health. Het liefst participeren we in projecten, want daarmee versterk je elkaar. Lifestyle4Health is een prachtig platform, dat gerenommeerde instituten samenbrengt. Het is geweldig dat we ons met allerlei partijen, zonder concurrentie, samen op die stip op de horizon richten. Door samen te werken kunnen we een sterker statement maken. Sinds begin dit jaar zijn we dan ook met plezier programmalijnpartner”, aldus Voshol.

Toepasbaar in de praktijk

“Wij kijken vanuit het Louis Bolk in brede zin naar het hele traject ‘van grond tot mond’ en ook binnen voeding en gezondheid zijn we breed georiënteerd, we evalueren en monitoren hoe veranderingen in gedrag bewerkstelligd kunnen worden. Hoe richt je een wijk in? Hoe communiceer je over gezondheid? Wat kun je doen naast of complementair aan reguliere zorg om gezondheid te verbeteren? Wat zijn de meetbare effecten van deze veranderingen op de gezondheid? We kijken wat er vanuit de praktijk leeft en nodig is, en richten ons op integrale methoden die ook daadwerkelijk in de praktijk toegepast kunnen worden. De vraag ‘Wat kun je er zelf aan doen?’ is voor mij het belangrijkst binnen de leefstijlgeneeskunde. We kunnen onderzoek doen en oplossingen aandragen maar een aanpak is pas effectief als mensen gemotiveerd zijn om hun leefstijl aan te pakken. Maatwerk, bottom-up, een aanpak op het niveau van het individu is essentieel, ongeacht de situatie of diagnose. Vragen wat iemand belangrijk vindt en wat diegene als eerste wil aanpakken is belangrijk. Op die manier kom je tot langdurige implementatie van gedragsverandering, of het nou gaat om gezonder leven of het beter omgaan met ziekte. Partijen waar we mee samenwerken in projecten willen impact maken op de maatschappelijke gezondheid. Wij evalueren en monitoren de implementatie, zorgen ervoor dat de gekozen strategie ook daadwerkelijk gebruikt wordt en dat deze past bij de setting, het (zorg)personeel en de individuen (kinderen, jongeren, ouderen, mensen met een ziekte). Onze toevoeging binnen Lifestyle4Health zal dan ook vooral op de toetsing/evaluatie in de praktijk liggen. Een aanpak moet algemeen, wetenschappelijk, maar vooral in de praktijk geaccepteerd worden, we moeten naar ‘real life robustness’ toe. We moeten erachter komen hoe we de praktijk en de theorie kunnen bundelen zodat wij leefstijlgeneeskunde als integraal onderdeel van preventie en behandeling versterken”, benadrukt Voshol.

Routekaart Leefstijlgeneeskunde

Louis Bolk gaat tevens bijdragen aan de Routekaart Leefstijlgeneeskunde, een initiatief van Lifestyle4Health en Vereniging Arts en Leefstijl om de ontwikkelingen in leefstijlgeneeskunde te versterken en versnellen. De routekaart wil antwoord geven op de vraag ‘Hoe kunnen we de ontwikkelingen in leefstijlgeneeskunde richting geven en versnellen, zodat leefstijl binnen 5-10 jaar standaard en erkend onderdeel is van de huisartsen- en medisch specialistische zorg?’. Er zijn vijf routes geformuleerd, gericht op: implementatie, onderzoek, richtlijnen, kennisdeling en normalisatie. Voshol: “Het doel van de routekaart kunnen we alleen maar onderschrijven. Wij zullen een bijdrage leveren aan de eerste route, de implementatie. Daarnaast praten we aan diverse tafels mee en werken we bijvoorbeeld mee aan een Lifestyle4Health-project naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij onregelmatige diensten. Verstoring van de biologische klok bij bijvoorbeeld ziekenhuispersoneel dat nachtdiensten draait en de invloed van onder meer voeding, is een ondergeschoven kindje. Daar willen we de komende jaren graag verder mee aan de slag”, besluit Voshol.

Topics:

Bekijk alle nieuwsberichten van Lifestyle4Health

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext