Search
Close this search box.

In gesprek met netwerkpartner Hartpatiënten Nederland over leefstijlgeneeskunde

23 maart, 2023
Delen:

Lifestyle4Health verwelkomt Hartpatiënten Nederland als netwerkpartner. Een gezonde leefstijl is juist voor mensen met een chronische hart- of vaataandoening essentieel. Door leefstijlaanpassingen en de juiste ondersteuning kunnen hartpatiënten meer grip op eigen gezondheid krijgen. Hier vertelt Jan van Overveld (voorzitter van Hartpatiënten Nederland) hoe de stichting aankijkt tegen leefstijlgeneeskunde en wil bijdragen aan de missie van het Lifestyle4Health-platform.

Hoewel het aantal mensen dat in Nederland aan hart- en vaatziekten overlijdt de laatste decennia daalt, stijgt het aantal patiënten met een chronische hart- of vaataandoening juist. Nederland telt ongeveer 1,7 miljoen hart- en vaatpatiënten en de verwachting is dat dit zal oplopen tot ruim boven de 2 miljoen in 2040. Leefstijlgeneeskunde kan een grote rol spelen in het omkeren van deze trend.

Hartpatiënten Nederland komt op voor de belangen van hartpatiënten, in de meest uitgebreide zin van het woord. “Het is onze missie om de omvangrijke groep hart- en vaatpatiënten met objectieve raad en daad bij te staan en op een onafhankelijke manier te helpen de kwaliteit van leven zoveel mogelijk te behouden en/of verbeteren. De laatste jaren is het uitdragen van het belang van een gezonde leefstijl een van onze belangrijkste pijlers geworden”, vertelt Jan van Overveld.

Rol van leefstijl

“Ik weet uit eigen ervaring wat voor een effect een ongezonde leefstijl kan hebben, maar ook hoe je je weer veel beter gaat voelen door gezonder te leven. Ik kreeg medicijnen – onder andere voor hoge bloeddruk en cholesterol –, maar voelde me niet goed. Ik heb het roer omgegooid, na contact met onder andere diverse leefstijlgeneeskunde experts zoals Lifestyle4Health initiatiefnemer Hanno Pijl. Ik stopte met mijn medicijnen en ben gezonder gaan leven. De eerste paar dagen voelde ik me beroerd, daarna met de dag beter. Na een half jaar voelde ik me tien jaar jonger en was ik tien kilo kwijt. In onze projecten en acties besteden we nu ook veel aandacht aan leefstijl. Eigenlijk hoort kennis over leefstijl op de lagere school thuis. Iedereen heeft baat bij gezond leven. En zeker voor hartpatiënten en mensen die erfelijk belast zijn is het goed dat ze kijken hoe ze hun leven beter kunnen inrichten om problemen te voorkomen”, benadrukt Van Overveld.

Gezamenlijk belang gezonde leefstijl uitdragen

“We hadden al wat contact met partijen die tot het Lifestyle4Health-netwerk behoren. De hartpatiënten ontbraken echter nog binnen het netwerk. We zijn maar een kleine partij maar willen graag helpen uitdragen dat leefstijl belangrijk is. Niet alleen voor hartpatiënten of mensen met chronische leefstijl gerelateerde aandoeningen, maar voor iedereen. Nog steeds wordt bij leefstijl gerelateerde ziekten vooral medicatie ingezet, terwijl medicaties vooral de symptomen en niet de onderliggende oorzaken bestrijdt. We zijn daarom blij dat we sinds begin 2023 deel uitmaken van het Lifestyle4Health-netwerk. De wetenschappelijke kennis en lobbykracht van Lifestyle4Health is van grote waarde. Bovendien kunnen wij als stichting ons netwerk uitbreiden en hopelijk gezamenlijk bewustwording rondom een gezonde leefstijl en implementatie van leefstijlgeneeskunde versnellen. Het zou bovendien goed zijn als meer patiëntenorganisaties zich aansluiten, zodat we meer en concreter kunnen samenwerken op dit vlak. Leefstijlgeneeskunde is dé manier om het huidige, onhoudbare zorgsysteem om te gooien”, legt Van Overveld uit.

Over Stichting Hartpatiënten Nederland

Hartpatiënten Nederland bestaat ruim 50 jaar en staat hartpatiënten bij met objectieve raad en daad en wil op een onafhankelijke manier helpen de kwaliteit van leven zoveel mogelijk te behouden en/of verbeteren. Dit doen ze door patiënten, en hun naasten, te steunen, te informeren over ontwikkelingen en het signaleren van misstanden, het verbinden en begeleiden van lotgenoten en het bieden van toegang tot medisch-, juridisch- en leefstijladvies. Om onafhankelijk en objectief te kunnen handelen wordt geen geld aangenomen van de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie of overheid. “We draaien volledig op donaties. Hartpatiënten Nederland staat 100% voor de patiënt. Dit komt onder meer tot uiting in het organiseren van onze HartbrugReizen, om patiënten uit hun isolement te halen, en door het creëren van lotgenotencontact via het Hartgenoten forum. De stichting vindt het daarnaast belangrijk om voorlichting te kunnen geven inzake medicatie en bijwerkingen, maar ook over voorschrijfgedrag van artsen. Zo hebben sommige medicijnen, bijvoorbeeld statine, diabetes type 2 als bijwerking”, aldus Van Overveld.

Topics:

Bekijk alle nieuwsberichten van Lifestyle4Health

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext