Search
Close this search box.

In gesprek kenniscentrum sport & bewegen over de routekaart leefstijlgeneeskunde

8 april, 2022
IN GESPREK KENNISCENTRUM SPORT & BEWEGEN OVER DE ROUTEKAART LEEFSTIJLGENEESKUNDE
Delen:

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals in de sport, zorg en welzijn, overheid en het onderwijs. Centraal staat kennis over het belang en de effecten van sporten en bewegen; over wat wel en niet werkt. Kenniscentrum Sport & Bewegen levert diverse bijdragen aan de Routekaart Leefstijlgeneeskunde en maakt zich onder meer hard voor bewust bewegen met chronische ziekten. Bert van Oostveen, directeur-bestuurder van Kenniscentrum Sport & Bewegen, vertelt hier onder meer over het belang van leefstijlgeneeskunde en de routekaart leefstijlgeneeskunde.

In deze serie gaan we met diverse partners en experts uit het Lifestyle4Health-netwerk in gesprek over hoe zij bijdragen aan de Routekaart naar leefstijlgeneeskunde en de missie van het Lifestyle4Health-platform.

Vitaliteit van Nederland vergroten

“We leven in een tijd waarin gemak voorop staat, zitten een gewoonte is en kinderen steeds vaak achter een beeldscherm zitten in plaats van buiten spelen. Het gevolg is dat slechts de helft van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen voldoet, en dus voldoende tot goed beweegt. En dat is zorgelijk, zowel voor het individu als de maatschappij. Met behulp van kennis kun je meer uit sport en bewegen halen. Onze missie is om meer toegepaste kennis bij professionals in de zorg, sport- en beweegsector te krijgen. Het toepassen van kennis kan immers de kwaliteit en effectiviteit van sporten en bewegen vergroten en daarmee bijdragen aan de vitaliteit van Nederland”, legt Van Oostveen uit.

Andere manier van denken

“Wij willen dat iedereen op een goede, plezierige en veilige manier kan sporten en bewegen. Daarbij gaat het om de hele breedte, dus niet alleen om sporten bij sportverenigingen maar ook bijvoorbeeld om wandelen en tuineren. Onze boodschap is: breng beweging in je dag. Clusteren naar leeftijd/levensfase is daarbij belangrijk, het gaat ook om het sociale aspect. Het goede nieuws is dat iedereen het er inmiddels over eens is dat we, met de toename aan leefstijlgerelateerde ziekten en stijgende zorgkosten, voor een gemeenschappelijke uitdaging staan. Daar zit ook heel duidelijk onze link met het Lifestyle4Health netwerk. Nu is het zaak om met alle betrokken stakeholders deze maatschappelijke uitdaging te pareren. Er zijn al allerlei initiatieven. De intentie is goed, al is het nog vaak fragmentarisch. De reguliere zorg is nu gericht op het behandelen van ziekte, dat zou meer moeten naar het behouden/verbeteren van gezondheid. Waarom praten we nog over ziektekostenverzekeringen en niet over het verzekeren van gezondheid? We zetten in op curatie en preventie hobbelt daar achteraan. Dat moet anders, maar zo’n overgang vergt een andere manier van denken. Je wil dat een longarts bij zijn of haar patiënt kijkt naar wat kan leefstijl bijdragen. Daar ligt onze rol. We kijken wat professionals nodig hebben om patiënten te begeleiden. Zorgmedewerkers kunnen dan ook met vragen over leefstijl bij ons aankloppen”, aldus Van Oostveen.

Praktische tools en beweegvriendelijk omgeving

Met diverse praktische tools probeert Kenniscentrum Sport & Bewegen professionals in de praktijk handvaten te geven. Van Oostveen: “Zo helpt onze Beweegcirkel in het voeren van gesprekken over bewegen. Het helpt professional om anderen stapsgewijs te begeleiden en te stimuleren meer te bewegen. Een ander voorbeeld zijn de wachtkamervideo’s, waarmee patiënten in de wachtkamer geïnformeerd kunnen worden over bewegen. Drie video’s gaan in op de beweegrichtlijnen voor kinderen, volwassenen en ouderen. Het is onze taak als kenniscentrum om hapklare informatie bij professionals te krijgen. Informatie die begrijpelijk en bruikbaar is, vraaggericht is en in overleg met de zorg is ontwikkeld. Naast de dingen voor de patiënten en professionals die je terugziet in de wachtkamer, zijn we betrokken bij beleid. Het door ons ontwikkelde Human Capital Model laat zien welke effecten sport en bewegen hebben. In dit interactieve model zijn ruim tachtig effecten van sport en bewegen terugvinden. We helpen beleidsmedewerkers om samen te werken met andere domeinen en bij het realiseren van beweegvriendelijke omgevingen of duurzame sportaccommodaties. We denken mee over hoe we de omgeving zo kunnen maken dat kinderen bewegend naar school gaan, maar ook ouderen vormen een doelgroep waarop we ons met gemeenten richten.”

Tijd voor actie!

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft diverse bijdragen geleverd aan de Routekaart Leefstijlgeneeskunde, een initiatief van Lifestyle4Health en Vereniging Arts en Leefstijl om de ontwikkelingen in leefstijlgeneeskunde te versterken en versnellen. De routekaart wil antwoord geven op de vraag ‘Hoe kunnen we de ontwikkelingen in leefstijlgeneeskunde richting geven en versnellen, zodat leefstijl binnen 5-10 jaar standaard en erkend onderdeel is van de huisartsen- en medisch specialistische zorg?’. “De routekaart is een goed initiatief, een systeembenadering om te komen tot overzicht en tot oplossingen voor de uitdaging waar we gezamenlijk voor staan. Het is wel goed om kritisch te kijken naar hoe het opgeschreven wordt, nu is het nog vrij beleidsmatig. In een volgende stap kan wellicht gedacht worden aan wat de huisarts of fysiotherapeut eraan heeft. En uiteindelijk moet het beleidsmatig gedragen worden en ingepast worden in de zorg. Zorgbestuurders zouden er verder mee moeten. Wat mij betreft roepen we zorgprofessionals op om mee te denken aan nieuwe kennisproducten én zorgbestuurders om te denken in oplossingen. We hebben we simpelweg geen tijd om te treuzelen – we worden ouder, de zorgkosten stijgen –, het is tijd om aan de slag te gaan”, benadrukt Van Oostveen.

Bewust bewegen met chronische aandoeningen

Eén van de routekaartbijdragen van het kenniscentrum draait om ‘Bewust bewegen met chronische aandoeningen’. “Voldoen aan de beweegrichtlijnen kan helpen chronische aandoeningen te voorkomen en verlaagt de ziektelast bij bestaande aandoeningen. Maar voor mensen met een chronische aandoening is dit vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Voldoende bewegen is voor deze patiënten soms lastig haalbaar, zij kunnen ondersteuning hierbij goed gebruiken. Zorgverleners, bijvoorbeeld een praktijkondersteuner, fysiotherapeut of leefstijlcoach, kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Bewust Bewegen biedt achtergrondinformatie over de impact van bewegen bij specifieke aandoeningen. Daarnaast spelen gedrag en motivatie een grote rol voor deze doelgroep, Bewust Bewegen legt uit hoe dit werkt. Het doel van Bewust Bewegen is professionals ondersteunen om patiënten te helpen meer beweging in hun dag te brengen. Dit doen we door het bieden van achtergrond over de impact van bewegen bij specifieke aandoeningen, handige adviezen, tips en praktische instrumenten”, licht Van Oostveen toe.

Bekijk hier de bijdragen aan de Routekaart Leefstijlgeneeskunde van Kenniscentrum Sport & Bewegen:

Kennisdossier beweegvriendelijke omgeving

Aan de slag met bewegen binnen de zorg

Human Capital Model


Topics:

Bekijk alle nieuwsberichten van Lifestyle4Health

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext