Search
Close this search box.

Grote steun voor leefstijlgeneeskunde vraagt om politieke actie

21 september, 2018
Delen:

Het draagvlak voor leefstijl als onderdeel van de curatieve zorg groeit in Nederland. Eind maart 2018 is in verschillende nationale kranten het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde verschenen. Meer dan 600 organisaties en individuen hebben al steun betuigd voor het manifest – een belangrijk deel van de Nederlandse gezondheidszorg. Dit najaar wordt het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde aangeboden aan minister Bruins van VWS.

De afgelopen weken hebben bijna 750 personen of organisaties steun betuigd voor het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde, het aantal groeit nog steeds; artsenfederatie KNMG, Patiënten Federatie Nederland, de koepelverenigingen van o.a. jeugdartsen, cardiologen, bedrijfsartsen en psychiaters , de raden van bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum en TNO, plus een grote verscheidenheid aan academici, (on)bekende medici (Esther van Fenema, Janneke Wittekoek, Bram Bakker), zorgondernemers, opinieleiders en bekende Nederlanders, zoals Jörgen Raymann, Erik Scherder, Freek de Jonge en Barry Atsma.

Beperken en vermijden van zorgkosten
Ondertekenaars pleiten voor erkenning van leefstijlgeneeskunde als belangrijke oplossingsrichting voor sterk toenemende chronische ziektelast en navenante zorgkosten. Tot voor kort werd leefstijl in de gezondheidszorg vooral preventief ingezet, terwijl er steeds meer bewijs is dat leefstijl ook curatief effect heeft. De ondertekenaars vinden dat het medisch, maatschappelijk en financieel potentieel van leefstijlgeneeskunde met meer tempo kan worden opgepakt. Zij willen meer ruimte voor de curatieve aspecten van leefstijlgeneeskunde in de (para)medische opleiding, wetenschappelijk onderzoek, (para)medische protocollen en daarmee zo snel mogelijk in de spreekkamer bij zorgprofessional en patiënt. “Dit kan in belangrijke mate bijdragen aan een gezonder en vitaal Nederland”, aldus een van de initiatiefnemers Martijn van Winkelhof. “Volgens een studie van oud minister Klink kost alleen al diabetes type 2 de samenleving 18 mld. euro per jaar. Er komen elke dag 160 nieuwe patiënten bij. De ziekte is in belangrijke mate vermijdbaar en zelfs omkeerbaar. Leefstijlgeneeskunde is volgens ons de weg naar een gezonder Nederland”

Curatief potentieel waarschijnlijk groot
Voedingsinterventie, gerichte lichaamsbeweging en stresscoping kunnen volgens de auteurs vaak een belangrijk verschil maken, zowel in het voorkomen van klachten (preventief), als tijdens de behandeling daarvan (curatief). Niet alleen bij diabetes type 2, maar vaak ook bij hart-en vaatziekten, depressie, darmziekten, longziekten zijn er voldoende indicaties dat leefstijl in belangrijke mate kan bijdragen aan klachtenreductie of zelfs remissie bij een breed spectrum van (dure) aandoeningen.

Oproep voor een Gezond en vitaal Nederland
“Leefstijlgeneeskunde kan in belangrijke mate bijdragen aan een gezonder en vitaal Nederland en beheersbare zorgkosten voor premie- en belastingbetaler”, aldus prof dr Hanno Pijl, hoogleraar interne geneeskunde in het LUMC. “Wij roepen het kabinet op om vol in te zetten op leefstijlgeneeskunde. Het deel van medisch Nederland wat dit onderschrijft groeit met de dag”.

Meer info over het leefstijlmanifest treft u op: https://lifestyle4health.nl/het-manifest/

Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde

Woordvoerder: dr. Hanneke Molema (06-11783034)

info@nilg.eu

Topics:

Bekijk alle nieuwsberichten van Lifestyle4Health

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext