Zoek
Sluit dit zoekvak.

“Gebruikmaken van gezamenlijke denk- en slagkracht”

29 augustus, 2023
Delen:

Lifestyle4Health bestaat vijf jaar! Met een selectie van onze partners blikken we terug op de afgelopen vijf jaar én kijken we vooruit. Wat betekent Lifestyle4Health voor ze? Waar zijn ze het meest trots op? Wat is ze het meest bijgebleven? Hoe zie ze de toekomst voor zich? Het woord is aan Iris de Vries, voorzitter Vereniging Arts en Leefstijl.

Wat betekent Lifestyle4Health voor Arts en Leefstijl en voor jou?

Lifestyle4Health is een waardevol platform waar publieke en private partijen met dezelfde missie samenkomen: om ziektelast bij leefstijl gerelateerde ziekten te verminderen en het potentieel van leefstijlgeneeskunde te benutten. Door met elkaar in contact te komen leer je elkaars taal spreken en gebruik te maken van de gezamenlijke denk- en slagkracht.

Hoe kijk je terug op vijf jaar Lifestyle4Health?

Ik ben blij dat we het avontuur samen zijn aangegaan zijn. We wisten niet wat er zou gebeuren en waar het heen zou gaan. De afgelopen vijf jaar is de bewustwording dat leefstijl er echt toe doet enorm gestegen. De urgentie wordt meer en meer gezien en gevoeld. De tijd om echt te handelen is gekomen. Intussen spreken we met de verschillende stakeholders ook steeds meer dezelfde taal.

Waar ben je het meest trots op?

Ik ben er trots op dat we als Vereniging Arts en Leefstijl en Lifestyle4Health als twee kundige partijen voorop hebben gelopen in het vergroten van de bewustwording, politieke discussie en implementatie rondom leefstijlgeneeskunde en daar samen onze stempel op hebben weten te drukken. Het is gelukt om dicht bij onszelf te blijven en tegelijkertijd samen krachtig op te trekken. Soms betekende dat dat één van ons een stapje terug moest doen voor het grotere belang. Dat is gelukt; we hebben echt samen de synergie opgezocht en steeds onze missie voor ogen weten te houden. Dit wil ik heel graag vasthouden, er is nog veel werk te doen.  

Wat is je het meest bijgebleven, of een sprekend voorbeeld van wat Lifestyle4Health doet?

Ik wil graag benadrukken dat ik het mooi vind dat TNO, LUMC en het Diabetes Fonds ervoor gekozen hebben om Lifestyle4Health op te zetten en de schouders onder leefstijl te zetten. Dit was voor de betrokken organisaties en bestuurders best spannend op z’n tijd. Ze hebben hier dienend leiderschap met lef getoond en dat is dapper. Bovendien verdienen Marjan van Erk en Hanneke Molema van het programmabureau echt een pluim voor alles wat ze gedaan hebben. Ze hebben zich met ziel en zaligheid voor Lifestyle4Health ingezet en het geweldig gedaan. Zonder hen was Lifestyle4Health niet wat het nu is!

Hoe zie je de toekomst voor je?

Ik hoop dat het de komende vijf jaar gaat over hoe de toegenomen bewustwording en kennis gaat leiden tot echte verandering in de zorg. De urgentie is alleen maar toegenomen, we hebben nu veel meer de wind mee en we willen allemaal hetzelfde. De grote vraag is echter: hoe gaan we het doen? Hoe gaan we gezonde leefstijl een integraal onderdeel van de zorg, en nog breder van de maatschappij, maken? Daar gaat Lifestyle4Health, samen met Vereniging Arts en Leefstijl en de nieuwe gevormde Coalitie Leefstijl in de Zorg, ongetwijfeld een belangrijke rol in spelen. Daarnaast zie ik een paar belangrijke vernieuwingen die aandacht verdienen. Zo zal de relatie tussen duurzaamheid, ‘planetary health’ en gezondheid belangrijker worden. Laten we beter verwoorden wat de relatie is; de verschillen en overeenkomsten. Op die manier kunnen we meer gezamenlijk optrekken rondom deze thema’s en dat zal onze slagkracht vergroten. Leefstijl is bovendien veel meer dan voeding en beweging. De komende jaren mogen de andere pijlers zoals ontspanning, verbinding met anderen en zingeving meer ruimte innemen. Ik hoop dan ook dat we het onderzoek rondom deze pijlers vergroten, want ze zijn essentieel voor gezondheid. Tot slot ligt er de komende jaren een belangrijke opdracht om data en eHealth de juiste plek in de zorg te geven, zodat ze zorgverleners optimaal kunnen ondersteunen in de transitie. Dataverzameling en real-time analyse kunnen resulteren in sneller en beter resultaat van implementatietrajecten. EHealth zal in een ondersteunende vorm essentieel zijn voor de toename in de zorgvraag maar ook voor opschaling van effectieve (online) leefstijlinterventies. We mogen nog beter leren welke eHealth valide uitkomsten geeft en wat essentiële randvoorwaarden zijn waarbinnen deze geïmplementeerd kunnen worden in de praktijk. Mooie kansen dus, ik kijk er naar uit!

Iris de Vries

Topics:

Bekijk alle nieuwsberichten van Lifestyle4Health

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext