Zoek
Sluit dit zoekvak.

De verbinding die Lifestyle4Health bewerkstelligt is bewonderingswaardig

26 september, 2023
Delen:

Lifestyle4Health bestaat vijf jaar! Met een selectie van onze partners blikken we terug op de afgelopen vijf jaar én kijken we vooruit. Wat betekent Lifestyle4Health voor onze partners? Waar zijn ze het meest trots op? Wat is ze het meest bijgebleven? Hoe zie ze de toekomst voor zich? In het laatste deel van deze serie is het woord aan Frieda van der Jagt (Kennisspecialist, afdeling Kennis en Innovatie) en Diena Halbertsma (algemeen directeur) van het Diabetes Fonds.

Wat betekent Lifestyle4Health voor het Diabetes Fonds?

“Lifestyle4Health is voor ons een waardevolle partner om ons doel te bereiken om leefstijl een plek te geven in de zorg voor alle mensen met diabetes type 2. Maar liefst 1,1 miljoen Nederlanders leven met diabetes type 2, wekelijks krijgen duizend mensen te horen dat ze deze aandoening hebben. We vinden het belangrijk dat er meer aandacht is voor leefstijl omdat veel mensen met diabetes type 2 baat hebben bij leefstijlgerelateerde interventies. We kijken dan ook samen met Lifestyle4Health hoe we leefstijl het beste onder de aandacht kunnen brengen, zodat onder meer mensen met diabetes daarvan kunnen profiteren”, legt Diena Halbertsma uit.

“We zijn sinds de start betrokken geweest bij Lifestyle4Health. We waren de eerste partner die zich aansloot bij het platform. Dat hebben we toen gedaan omdat we in het initiatief geloofden en het ons de kans gaf te investeren in onderzoek gericht op leefstijl en zo dit type onderzoek verder te helpen en daarmee mensen met diabetes type 2 te ondersteunen”, vult Frieda van der Jagt aan.

Hoe kijken jullie terug op vijf jaar Lifestyle4Health?

“Ik ben zelf nu zo’n anderhalf jaar bij het Diabetes Fonds aan boord en ik zie dat het onderlinge vertrouwen in die tijd is gegroeid. De netwerkbijeenkomsten zijn enorm waardevol en gericht op het verder werken aan de gezamenlijke ambitie. Lifestyle4Health verbindt het netwerk heel goed. Er is ruimte voor iedereen. Bovendien zie je resultaat, dat je samen kennis opbouwt door bundeling van krachten”, zegt Halbertsma.

“De laatste jaren is dat meer ontwikkeld ”, beaamt Van der Jagt. “In het begin moest Lifestyle4Health zich, logischerwijs, zelf ook nog ontwikkelen. Met de tijd is de samenwerking op het gebied van onderzoek gegroeid. Waar we eerst in kleine onderzoeken investeerden, bekijken we nu de mogelijkheden om grotere onderzoeken met meerdere partners naar implementatie van leefstijlgerelateerde interventies te financieren. Het onderlinge vertrouwen is groot en het is mooi om te zien dat het bundelen van krachten tot steeds meer resultaat leidt. De wisselwerking met Lifestyle4Health is bovendien heel prettig, de samenwerking is heel plezierig. En dat vloeit weer door in overleg met de Coalitie Leefstijl in de Zorg, waar Lifestyle4Health een belangrijke rol in speelt.”

Waar zijn jullie het meest trots op?

“Ik ben het meest trots op de Routekaart Leefstijlgeneeskunde, waarin antwoord wordt gegeven op de vraag: Hoe kunnen we de ontwikkelingen in leefstijlgeneeskunde richting geven en versnellen, zodat leefstijl binnen 5-10 jaar een standaard en erkend onderdeel is van de huisartsen- en medisch specialistische zorg? Wij hebben dat een vervolg gegeven door met Lifestyle4Health, Vereniging Arts en Leefstijl, Noaber Foundation en Philips Foundation invulling te geven aan de Routekaart Diabetes Type 2. Deze routekaart is een werkprogramma en een mooie casus geworden die ook heel relevant en toepasbaar is in de Coalitie Leefstijl in de Zorg. Door middel van vijf routes worden verschillende aspecten die van invloed zijn op het regulier maken van leefstijlgeneeskunde in de zorg rondom diabetes type 2 behandeld. Deze zijn: 1) implementeren wat werkt, 2) innovatieruimte, 3) richtlijnen, 4) onderwijs, en 5) storytelling en politiek. Op basis van de routekaart hebben we zelf ook beter inzicht gekregen in waar wij accenten wilden leggen en waar onze toegevoegde waarde ligt”, licht Halbertsma toe.

“Het Diabetes Fonds heeft naar aanleiding van de routekaart aangegeven graag de lobby en storytelling op te pakken. We hebben, onder meer op basis van de routekaart, een 8-puntenplan opgesteld om leefstijl de logische behandeloptie te maken voor mensen met diabetes type 2. Dat 8-puntenplan is al door 18 partners ondertekend. Het doel is te zorgen dat leefstijlinterventies beschikbaar en betaalbaar zijn en een belangrijk bouwsteen van de zorg voor mensen met diabetes type 2 worden. Dat betekent ook dat we tot een ander bekostigingsmodel zullen moeten komen. Ik ben ook erg trots op de podcastserie die we zijn gestart voor zorgverleners over het belang van leefstijl in de zorg. Daarin praten we met zorgdeskundigen, ook met Lifestyle4Health-partners, over de laatste ontwikkelingen op het gebied van leefstijlzorg. Het gaat daarin bijvoorbeeld over financiering, inrichting van het zorgsysteem en hoe mensen met diabetes zelf aan de slag kunnen met leefstijl”, vertelt Van der Jagt.

Wat is jullie het meest bijgebleven, of een sprekend voorbeeld van wat Lifestyle4Health doet?

Van der Jagt: “Ik ben echt zeer te spreken over de wetenschappelijk bundels die Lifestyle4Health heeft uitgebracht. Dat is de wetenschappelijke basis waar we nu op voortbouwen. Daarnaast is de verbinding die Lifestyle4Health heeft weten te bewerkstelligen in een breed en divers veld van partners bewonderingswaardig. Ik denk dat het centraal stellen van het werken aan gezamenlijkheid, een hele goede zet is geweest.”

Hoe zien jullie de toekomst van (jullie samenwerking met) Lifestyle4Health voor je? Wat zouden jullie willen bereiken?

De situatie blijft even urgent, er komt een diabetestsunami op ons af. Lifestyle4Health blijft daarom een belangrijk platform. We zullen vanuit een gezamenlijke visie een eensluidend geluid moeten laten horen om leefstijlgeneeskunde geïmplementeerd te krijgen en de kwaliteit van leven met diabetes type 2 te verbeteren. Het gaat overigens niet alleen om leefstijlgeneeskunde. Voor diabetespatiënten, en voor eigenlijk iedereen, zorgt de omgeving waarin we leven voor flinke uitdagingen. Onze omgeving is ronduit ongezond. De ongezonde keuze is de makkelijkste, 80% van het aanbod en de aanbiedingen in de supermarkt is bijvoorbeeld ongezond. Het is daardoor dweilen met de kraan open. Een gezonde omgeving is noodzakelijk om echt duurzaam gezonder te kunnen worden. Leefstijlgeneeskunde en een gezonde omgeving zouden hand in hand moeten gaan en alleen dan kunnen we bewerkstelligen dat er significant minder mensen met diabetes type 2 komen. We werken daarom ook samen met andere gezondheidsfondsen en partners in de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie”, aldus Halbertsma.

Diena Halbertsma

Frieda van der Jagt

Topics:

Bekijk alle nieuwsberichten van Lifestyle4Health

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext