Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Coalitie deelt Strategische kennisagenda Leefstijl in de Zorg

4 december, 2023
Delen:

De Coalitie Leefstijl in de Zorg spant zich in om de inzet op gezonde leefstijl door zorgprofessionals en patiënten te vergroten en de (kennis)versnippering in het veld te verkleinen. Meer aandacht voor leefstijl sluit aan bij de verschuiving van de focus binnen de gezondheidszorg naar gezondheid (in plaats van ziekte) en het nemen van eigen regie. De ‘Strategische Kennisagenda Leefstijl in de Zorg’ geeft inzicht in de huidige kennistekorten en helpt bij prioritering van kennisontwikkeling om leefstijl regulier onderdeel te maken van de zorg.

Op maandag 27 november nam demissionair minister Kuipers de Strategische Kennisagenda Leefstijl in de Zorg in ontvangst van een delegatie van team Onderzoek van de Coalitie. De Coalitie Leefstijl in de Zorg geeft navolging aan de afspraak in het Integraal Zorg Akkoord (IZA), om de inzet op gezonde leefstijl door zorgprofessionals en patiënten te vergroten en de (kennis)versnippering in het veld te verkleinen. Daartoe bracht de Coalitie ruim 80 experts van zo’n 28 kennisinstellingen bijeen voor de ontwikkeling van de Strategische kennisagenda.

Kennishiaten adresseren

In de Strategische Kennisagenda staat welke belangrijke kennishiaten met hoge prioriteit geadresseerd moeten worden om leefstijl optimaal te kunnen inzetten als integraal onderdeel van de zorg. Minister Kuipers: ‘Voorkomen is altijd beter dan genezen. Nog altijd geldt: de beste zorg is de zorg die niet hoeft worden gegeven. Daarnaast komen we er steeds meer achter dat leefstijl ook als behandeling bij bepaalde ziekten winst kan geven. Daarom ben ik blij met de Coalitie Leefstijl in de Zorg, die dit jaar van start is gegaan. Deze Coalitie heeft als doel om leefstijl een integraal onderdeel van de reguliere zorg te maken. Deze Strategische kennisagenda geeft inzicht in welke kennis ontbreekt en welke essentieel is voor het vergroten en verbreden van het potentieel van leefstijlinterventies in de behandeling van leefstijlgerelateerde ziekten in de zorg.’.

Inzet op gezondheid in beleid

De Strategische Kennisagenda representeert een breed gedragen visie op thema’s waarin de komende jaren geïnvesteerd moet worden om een impuls te geven aan de integratie van leefstijl in de zorg: duurzame gedragsverandering, implementatie, biologische mechanismen achter de effecten van leefstijlinterventies en gezondheidsdata-infrastructuur. Een antwoord op de in dit document gepresenteerde kennisvragen zal bijdragen aan (1) een betere gezondheid en hogere levenskwaliteit van de patiënt (2) de ondersteuning van beleid dat gericht is op de inzet van leefstijl in de zorg, (3) de ondersteuning van zorgverleners ten aanzien van hoe leefstijl meer en effectiever in te bedden in hun zorgaanbod en (4) het geven van richting aan nieuwe onderzoeksprogramma’s ter verbetering van de integratie van leefstijl in de zorg.

Subsidieoproepen

Met ondersteuning van de Coalitie Leefstijl in de Zorg, was er begin 2023 een subsidieoproep van ZonMw, SGF en de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland). De projecten die in deze ronde subsidie hebben ontvangen, starten begin 2024. Deze projecten doen onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van leefstijlinterventies binnen de curatieve zorg (ZonMw) en de biologische werkingsmechanismen van leefstijl (SGF/Health~Holland).

Daarnaast is de Strategische Kennisagenda richtinggevend voor de subsidieoproep van ZonMw die in januari 2024 verschijnt. Met deze subsidie kunnen interdisciplinaire samenwerkingsverbanden hun onderzoek richten op:  

  • het genereren van breed toepasbare kennis om leefstijl effectief en duurzaam in de zorg in te bedden,  
  • het krijgen van beter inzicht in effectieve implementatiestrategieën en de werkingsmechanismen van deze strategieën.  


Hou de website van ZonMw of de Coalitie in de gaten voor het laatste nieuws over de komende subsidieoproep en de projecten.

Vervolgstappen

De onderwerpen en kennisvragen uit deze Strategische kennisagenda zullen door team Onderzoek in 2024 uitgewerkt worden tot concretere (praktische) kennisvragen die op korte termijn van nut zijn voor de dagelijkse zorgpraktijk. Binnenkort brengt de Coalitie een podcast uit waarin verder wordt ingegaan op het tegengaan van kennisversnippering, de Strategische kennisagenda en citizin science. Houd de website in de gaten.

Topics:

Bekijk alle nieuwsberichten van Lifestyle4Health

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Leefstijlgeneeskunde. En schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ik steun het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde en werk en vind dat leefstijlgeneeskunde een plek moet krijgen in de werkcontext